EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
DVF izdevumi Anglijā
27535

   26.10.2012

Divi Anglijā publicētie DVF ziņu biļeteni gādā par informāciju  papīra formātā.

Ziemeļanglijā katru mēnesi iznāk Ziņotājs un Vidusanglijā katru otro mēnesi - Mūsu Balss. Abi biļeteni atspoguļo pārmaiņas, kas notiek Anglijas latviešu sabiedrībā, jo abos par informāciju gādā vecai un jaunai trimdai piederīgie rakstītāji. Lasām par Latvijas aktualitātēm un šī informācija pārpublicēta no Latvijas izdevumiem, un vietējo autoru ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Anglijā.
Ziņotāja redaktori ir Ruta Dambīte un Juris Turciņš, metiens 278 eksemplāri, financē Ziemeļanglijas un Saules novada nodaļas. Mūsu Balss redaktore ir Una Torstere, financē Vidusanglijas DVF nodaļas un ziedotāji.

Ziņotāja augusta numurā ir dzīvīgs apraksts par "Dūdalnieku" piedalīšanos Baltica 2012 Latvijā, autors V.A. Par "Kamoliņa" gada sapulci pastāsta Anda Krolla. Turpinājumā konspektīvi rakstiņi par notikumiem Latvijā, piemēram, "Tauta palīdz atjaunot Māti Latviju", "Baltijas ceļu atkārtos ar 600 km gaŗu skrējienu" u.c. Pēdējā lappusē ziņas par dievkalpojumiem Līdsā, Halifaksā, Bradfordā un Vokingā un sarīkojumiem DVF Bradfordas nodaļas namā; pieminēti aizgājēji: Irēne Vītols, Ārija Buks, dzimusi Kalniņa, un Edgars Kažociņš. Mācītāja Gita Putce aicina pieteikties iesvētību un pieugušo kristību mācībā.

Septembŗa numura pirmā lappusē no Latvijas Avīzes pārpublicēts raksts par Latvijas Daugavas vanagu protestu pret apmelojumiem, kuŗus izraisījusi Bauskas pieminekļa atklāšana,  "Daugavas Vanagi gatavi savu cieņu aizstāvēt tiesā". Nākamā lappusē pastāstīts par skolotāju semināru 22. septembrī "Mūsmājās", Koventrijā. Žēl, ka nav minēts mundrā raksta autors. Trešā lappusē vēl divi pārpublicēti raksti no Latvijas ziņu avotiem: "Trīsdesmit procenti iedzīvotāju neredz motīvāciju pamest Latviju" un "Mudina NDK kļūt stiprākai". Ceturtā lappusē ir kārtējie paziņojumi par dievkalpojumiem, apsveikums simtgadniekam Jānim Bachmanim no Boltonas un atvadu vārdi Dzidrai Vallijai Auziņai.

Mūsu Balss jūlija/augusta numurā daudz krāsu attēlu, kas atsvaidzina atmiņas par vasaras notikumiem, piemēram, 47. vanadžu salidojumu "Mūsmājās", "Straumēnu” jauktā koŗa" 25. gadskārtu "Straumēnos" un Jāņu daudzināšanu "Mūsmājās". Trīs attēlos redzam, kā Jāņi līgoti DVF Nottinghamas klubā. Priecīgas vēstis no Birminghamas ev. lut. draudzes, kur Vasarsvētkos kristīti četri bērni un iesvētīti divi jaunieši. No Notinghamas ziņa, ka vasarā Latvijā laulībā dosies draudzes ilggadējais ērģelnieks Māris Pulkstenis un Guna Šulce. Attēli biļetena nākamā numurā rāda, ka tas tā noticis.

Mūsu Balss septembŗa/oktobŗa numura desmit lappusēs ir interesanta informācija, illustrācijas un oriģināli raksti. Divarpus lappuses aizņem Latvijas ministriju sagatavots raksts par 14. jūlija konferenci Rīgā – "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai". Publicēti kopuzņēmumi un piecu valdības amatcilvēku attēli, starp tiem ekonomikas ministrs D. Pavļuts un jaunais tieslietu ministrs J. Bordāns. Daudz runāts un lemts, jāgaida rezultāti. Pārpublicēti vēl citi rakstiņi par Latvijas aktuālitātēm.

Derbijā vēstnieks Eduards Stiptais suminājis simtgadnieku Antonu Šlachotu. "Mūsmājās" 15. jūlijā sekmīgi risinājušās Koventrijas Rīgas volejbola kluba gadskārtējās volejbola sacīkstes. kuŗās piedalījās desmit dažādu tautību komandas. Par dzīvīgo notikumu sprigani raksta ŽRM. Valsts svētku sarīkojums notiks "Mūsmājās" sestdien, 17. novembrī, plkst. 15, runās DV CV loceklis Aivars Sinka. Krāšņa ir DVF Mansfīldas nodaļas illustrātīvā lappuse ar sludinājumiem un paziņojumiem par to, kas notiek un notiks.

DVF Lesteras nodaļas divās lappusēs ir nodaļas biedres Līgas Orlovskas intervija ar korbijieti, Lesteras nodaļas biedru Ģirtu Lerchu, neformālas jauniešu grupas Bērzes Strazdi mudinātāju un skubinātāju. Grupa rīko ballītes, palīdz tās rīkot citiem, lai jaunieši, īpaši nesen atbraukušie, varētu priecīgā atmosfairā baudīt kopā būšanu svešumā, programmā iepinot arī pa patriotiskam motīvam. Grupa jau piedalījusies  dažādos latviešu sarīkojumos Anglijā, sākumā Lesterā, DVF nodaļas paspārnē, Igauņu nama telpās. Ģirta ieskatā tautas identitātes pamats ir valoda. Jautāts par jauniešu vēlmi atgriezties Latvijā, Ģirts min divus virzienus: daļa atgrieztos, ja uzlabotos ekonomiskā situācija, daļa grib iekļauties vietējā sabiedrībā. Viņam pašam " nekur nav tik labi kā mājās". Intervijas pilns teksts ir publicēts arī BL Nr. 34, 2. lpp. Girts Lerchs ir viens no nākamās Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā kandidātiem. (BL Nr.37)

Biļetena pēdējās lappusēs ir sīka informācija par Latviešu dokumentācijas centru un archīvu "Straumēnos" un redaktores rūpīgs atskats uz DVF delegātu un SIA "LWF viesnīca "Radi un draugi"" dalībnieku pilnsapulci šī gada 9. septembrī "Straumēnos". Redaktorei Unai Torsterei darbi iet no rokas. Dievpalīgs priekšdienām!

Dz.P.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA