EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

Viltus patrioti un nepilsoņi


Sallija Benfelde 19.09.2017

Tātad likumprojekts paredz izbeigt piešķirt nepilsoņa statusu pēc 2018. gada 1. jūnija dzimušiem nepilsoņu bērniem un atzīt viņus par Latvijas pilsoņiem, ja vien bērna vecāki nav vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam un bērns nav citas valsts pilsonis. Lasīt vairāk ...Diasporas latviešu skolēnu dāvana Latvijai simtgadē – lietotne “Tautasdziesmas”


Daina Grosa 19.09.2017

Lietotnē ir iekļautas 100 bērnu mīļākās tautasdziesmas ‒ gan teksti, meldijas un latviešu skolu video ieraksti. Lietotne ir unikāla, jo tā pēc lejuplādes dos katram iespēju piekļūt tautasdziesmām jebkurā vietā ‒ ar vai bez piekļuves internetam. Tā veicinās tautasdziesmu dziedāšanu, jo dziesmu vārdi nebūs vairs jāmeklē dziesmu grāmatās. Lasīt vairāk ...Sava ceļa gājējs


Silvija Kaugere 19.09.2017

Saruna ar Daugavas Vanagu ilggadēju biedru Lielbritanijā, tagadējo Daugavas Vanagu Latvijā Rēzeknes nodaļas vadītāju Gunāru Spodri. Viņš ir Vanadzēnu vadītājs Latvijā un šogad Daugavas Vanagi Latvijā Gunāru Spodri izvirzījuši kandidēšanai Daugavas Vanagu organizācijas priekšsēža amatam. Lasīt vairāk ..."Uzmanību, pusaudži!”


Inta Lāčplēse 12.09.2017

Kā jauks pārsteigums nāca piedāvājums braukt uz Eiropas diasporas skolotāju semināru 3x3 nometnes ietvaros Īrijā. Jau biju Latviešu valodas aģentūras rīkotajos kursos Ratniekos un Cēsīs jūlijā... Lasīt vairāk ...Svētki plūdu ēnā


Sallija Benfelde 12.09.2017

Augusta lietavas Latvijā nodarījušas vēl nebijušu postu: izskaloti ceļi, bojātas mājas, ūdens daudzviet pārklāja labības un kultūraugu sējumus tā, ka tajos varēja peldēties kā ezerā, bija apdzīvotas vietas, kuŗas ūdens straume atšķēla un padarīja par salām. Lasīt vairāk ...Medicīnas reforma Latvijā. Kas svinēs uzvaru?


Latvijas Veselības ministre Anda Čakša intervijā Ligitai Kovtunai 12.09.2017

"Reforma nenozīmē tikai naudu – reformai jāgādā arī par medicīnas pakalpojumu efektivitāti, kvalitāti, par to, lai tā tiktu vērsta uz pacienta interesēm. Ilgstoši gan naudas trūkums, gan „vēsturiskais mantojums” ietekmēja to, ka vairāk bijām vērsti uz technoloģijām, institūcijām, nevis uz cilvēku." Lasīt vairāk ..."Laiks braukt mājās!"


Lilita Krūze 11.09.2017

Mana sarunbiedre ir uzņēmēja Edīte Mežiniece (44), kuŗa Gērnsijā jau 2009. gadā atvēra skaistumkopšanas salonu Edi. Dzimusi un uzaugusi Rīgā, filoloģes izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē. Lasīt vairāk ...Latviešu bērnu nometnē Ēlandē 2017


Signe Rirdance 29.08.2017

“Latvietība ir man lielākā dāvana,” saka nometnes dvēsele Katrīna Johansson, kas Sandbijas nometnē pirmoreiz piedalījusies pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem un tagad jau piecpadsmit gadus ir šīs nometnes organizātoru vidū. “Ne vienmēr es zināju, kāpēc man šī dāvana ir dota un ko ar to darīt. Sandbijas nometnē es ieguvu draugus uz mūžu. Šeit es atgriežos, lai uzturētu latvietību kopā ar viņiem un dotu to tālāk saviem bērniem. Te ir mana sirds”. Lasīt vairāk ...BIRKERTA LAIKS - MANTOJUMS UN TURPINĀJUMS


Jānis Dripe 22.08.2017

„Es esmu dzimis zem viena zvaigznāja ar moderno architektūru un gandrīz tad pat, kad dzima Bauhaus architektūras skola,” nesenā mūsu sarunā atgādina Birkerts. Tas, lai akcentētu savu piederību noteiktam domāšanas virzienam un ilglaicību profesijā. Kad izcils radošs mūžs ir noslēdzies, arī mūsu pienākums ir atskatīties, minēt būtisko un paliekošo, fiksēt kolēģu un kritiķu teikto. Lasīt vairāk ...