EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Uz tikanos aicina Benjamia kundze
127660

   24.01.2023

 

 

Luksemburgas un Frankfurtes latvieu publika ml tetri un tpc o pilstu latvieu biedrbas - asocicija "LuksemburgaLatvija un Frankfurtes Latvieu biedrba, jau treo reizi steno kopprojektu, pc ilgkas piespiedu pauzes atkal vedot uz Luksemburgu un Frankfurti tetra izrdi no Latvijas! 

 

Jau pc pris dienm - 29. janvr Luksemburg un 30. janvr Frankfurt - viesosies Nacionl tetra aktrise Indra Burkovska, lai kop ar savu koli Adu Ozoliu un Vcij dzvojoo mzii Lieni Barons latvieu publiku iepazstintu ar vienu no Latvijas pirms brvvalsts ietekmgkajm sievietm uzmju Emliju Benjamiu.

 

Izrde ir ststs par avu prdevju, kura kuva par Latvijas pirmo ldiju - par sievieti, kas ar avzm, reklmm, romniem un modi uzbvja sev karavalsti Latvij. izrde ir ststs par mlestbu un varu - no revolcijas ldz diktatrm.

 

Izrdes nepiespiesto gaisotni rada aktrise Indra Burkovska. Tla prliecinoa iedzvinana izdevusies, jo ar pati aktrise ieguldjusi lielu darbu izrdes gatavoan. Veidojot izrdi, ms negjm ierasto ceu, kad aktieris mcs jau gatavu lugas tekstu. Izrdi ar reisori veidojm etu form, kopgi mekljot ts lietas, notikumus, frzes un nianses, kas paldz izjust un atklt Benjamias personbu, saka I. Burkovska. 

 

Tuvku informciju par izrdes norises vietm un bieu iegdi var atrast abu biedrbu mjas laps: www.latviesi.lu un www.frankfurteslatviesi.lv

 

Izrdes scenrija autore un reisore Bauta Rubesa, producente Laila Baumane

 

Izrd piedals mkslinieku kolektvs: Emlijas lom Indra Burkovska, kalpone Berta Ada Ozolia, mzie Liene Barons

 

Izrdes "Benjamia. K dzvot modernam cilvkam" viesoanos Luksemburg un Frankfurt finansili atbalsta Pasaules brvo latvieu apvienba no Latvijas Republikas Kultras ministrijas pieirt finansjuma par atseviu valsts prvaldes uzdevumu veikanu Dziesmu un deju svtku tradcijas ilgtspjas nodroinjumam un latvieu kultras pieejambai rvalsts.

 


 

Atpaka