Uz skumu
   
86429

"Ju festivls 2018" Lielbritanij
Apskatt komentrus (0)


05.06.2018


 

 

Lielks vasaras saulgrieu svinbas latvieiem rzems, kas katru gadu pulc vairkus tkstous apmekltju ne tikai no Lielbritanijas, bet ar citm Eiropas valstm un Latvijas, ogad krtjo reizi notiks Lielbritanij. Jau septto gadu pc krtas Lielbritanijas latvieu apvienba Brzes Strazdi tradicionli organiz trs dienu ilgu brvdabas kultras, mzikas un vasaras saulgrieu ielgoanas festivlu  Ju festivls 2018, kas ogad norits no 15. ldz 17. jnijam Anglijas latvieu vieng lauku pauma, fonda Daugavas Vanagi muias Straumni territorij. 

 

Ju festivlu 2018, ku ogad norit Latvijas Simtgades zm, svingi atkls Latvijas vstniece Lielbritanij Baiba Brae un Latvijai 100 apsveikuma koncerts Es esmu Latvija!. Atklanas vakar norits sadraudzbas novadu sple, uz kuu festivla apmekltji ir aicinti ierasties savam izcelsmes novadam atbilstoas krsas aprb, k ar Lielbritanijas latvieu kopbildes veidoana k sveiciens Latvijai Simtgad. 

 

Ar ogad trs dienu ilgais mzikas un kultras brvdabas festivls piedvs daudzveidgu programmu, kas piemrota visdadkajm latvieu kopienas prstvju paaudzm un gaumm. Taj darbosies tradicionls kultras un tradiciju programma lieliem un maziem LGO STAS, kas ar interaktvo un radoo meistardarbncu paldzbu rpsies par Ju svinanas un citu latvisko tradiciju iepazanu un praktizanu. Festivl darbosies Juguns sta, Ju zu sta, Koku Zaptes Lgo dziesmu sta, Lgo danu sta, Pasaku mea sta, Lgo traa sta mazuiem. Jaunieiem festivla ietvaros notiks latvieu tradiciju, vides un aktva dzvesveida izzinanas prgjiens Leenda par Nameja gredzenu, bet veckiem latvieu darba tikumu, talantu un erudcijas konkurss Latvieu saime Lielbritnij 2018, ko rko Lielbritanijas latvieu vid populr video tieraides interneta platforma Tauta. 

 

Svinot vasaras saulgrieus un Latvijas Simtgadi, Ju festivls 2018 notiks Lielbritanijas latvieu tautas deju kopu, folkloras un mziklo kopu lielkoncerts ar nosaukumu T ziedja Ju nakte, ku piedalsies FK Koku Zapte, FK eperi, FK Saules meitas, FK Austrumkalns, Derbijas koris, Deboras koris, TDK Zlaine, TDK Sakt, TDK Jumis. 

 

Festivls ogad apmekltjus prsteigs ar ar Londonas latvieu postfolkgrupas Austrumkalns akustisko nakts koncertu me Mea skaas  un Latvijas Simtgades kino programmas filmu k Vectvs, kas bstamks par datoru, Paradze89 pirmizrdm un jaunk latvieu kino grvja Nameja gredzens seansu brvdabas kinotetr. 

 

Grandiozaj vasaras saulgrieu ielgoanas paskum darbosies plas latvieu amatnieku un mjraotju tirdzi. Bs ar iespja piedalties tradicionls latvieu sporta spls, Ju liel ugunskura kopg iedegan, apdejoan un apdziedan divas naktis pc krtas ar folkloras kopm un folkloristiem.

 

Bietes uz imenei draudzgo Ju festivls 2018 Lielbritanij var iegdties EVENTBRITE bieu tirdzniecbas platform: https://www.eventbrite.co.uk/e/berzes-strazdu-janu-festivals-2018-tickets-42229847611, k ar Bieu paradze kass vis Latvij un https://www.bilesuparadize.lv/events/event/65285

 

Sarkojums  notiek ar LR rlietu ministrijas financilu atbalstu, k ar Latvijas vstniecbas Lielbritanij, Latvieu Nacionls Padomes Lielbritanij, Eiropas Latvieu apvienbas, Daugavas Vanagu fonda, Owl Financial, Csu alus, Mario Furniture, LED Designer, HockeyJam.co.uk, Taylors Consumables Ltd un piepamo atrakciju nodrointja Fun 4 U Bouncy Castle, atbalstu.

 

Informtvi atbalsta: Latviansinuk.co.uk, 1FMedia, Latviesi.com, latvieiem.co.uk, Anglo Baltic News, laikraksts Brv Latvija, video tieraides platformas Tauta, Lincolnshire LV, IBF entertainment, IBF.lv, Latviei UK Facebook grupa, Courier4You, LatGo, Sird Brvie UK.

 

Vairk informcijas par sarkojumu: 

www.strazdi.co.uk un www.facebook.com/berzesstrazdi/

Telefons: +44 (0) 7703611883 vai e-pasts: info@strazdi.co.uk

 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA
© 2023 websoft.lv

RIETUMEIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
ertrdes iela 27
Rga
LV-1011
Latvija, (Darba laiks - P.,O: 9-17, Pk.: 9-13) +371 67326761
+371 67326784
[email protected]