EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Pasaules latviešu mākslas centra 10 gadu jubileja nosvinēta
132365
PLMC darbinieku un brīvprātīgo kopa

   18.06.2024

 

 

 

15. jūnijā Cēsīs, Raiņa kvartālā, skanot Kaspara Rudras kokles skaņām, tika atvērtas durvis Zigfrīda Sapieša 100 gadu jubilejas izstādei „Tev nebūs samierināt monstrus” un Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) 10 gadu jubilejai Cēsīs. 

 

Jubileja pēc neliela ceļojuma cauri Cēsu vecpilsētai turpinājās jau PLMC ar Voldemāra Avena (1924–2022) līdz šim neizstādīto gleznu ekspozīciju un Filadelfijas grupas mākslinieku darbu skati. Latvijas Radio raidījums „Kultūras rondo” PLMC darbu asredzīgi nodēvējis par Desmit gadiem prieka, divdesmit gadiem darba. Idejas par centru, kas apkopotu trimdā radītos mākslas darbus rosinātāja un īstenotāja Lelde Kalmīte raidījumā atcerējās, kādu pirms divdesmit gadiem notikušu sarunu ar pazīstamu latviešu mākslinieku. Nule bijusi izdota Amerikas latviešu mākslas apvienības (ALMA) grāmata, kuŗā apkopoti raksti par latviešu gleznotājiem un māksliniekiem, kas darbojās Ziemeļamerikā. To aplūkojis, mākslinieks noskumis. Viņam acīmredzami  bijis žēl, ka tik daudz latviešu izcelsmes mākslinieku ir izkaisīti pa visu pasauli, lai gan viņiem vajadzētu būt Latvijā. Savukārt par to, ka PLMC darbojas Cēsīs, jāpateicas Jānim Rozenbergs, kurš sazinājās ar PLMS (Pasaules latviešu mākslas savienību), informējot, ka vecpilsētā atrodas telpa, kas varētu būt derīga, ja to izremontētu. PLMC direktors Kārlis Kanderovskis savukārt  atcerējās, ka sākuši ar simt mākslas darbiem, ko ziedoja ALMA biedri. „Šodien to mums ir ap diviem tūkstošiem, un ir vēl mapes, kas nav atvērtas, un čemodāni, kas nav izkravāti, ” teica Kārlis. 

 

PLMC jubileju pagodināja kupls viesu pulks gan no Latvijas, gan no Amerikas. Apsveikumi un sirsnīgi vārdi izskanēja no PBLA priekšsēdētāja Pēteŗia Blumberga, ALA Kultūras nozares vadītājas Valdas Grīnbergas, Rolanda Lappuķes, bijušā speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos, kuŗš savulaik, pirms desmit gadiem,piedalījās PLMC atklāšanā. Protams, par padarīto un par atbalstu trimdas organizācijām runāja arī Lelde Kalmīte un Dainis Martjāns no PLMC valdes. Valdemāra Avena meita Indra Avena atcerējās tēvu,  stāstīja par viņa darbu izstādi un nodeva sveicienus no Ņujorkas, no pazīstamās kultūržurnālistes Eleonoras Šturmas. Klātesošie sveicienus saņēma arī no ALMA prezidentes Lindas Treijas un PLMS priekšsēdētājas Vijas Zutakas-Bērziņas. Par labu sadarbību priecājās arī Cēsu domes pārstāve – pašvaldības telpās ir gleznas no PLMC kollekcijas, ar kuŗām dome patiesi lepojas. Pēc gleznu aplūkošanas PLMC pagalmā notika čellistes Sallijas Ginteres koncerts – mūziķe uz Latviju bija atlidojusi īpaši,  lai sniegtu koncertu PLMC 10 gadu jubilejā. 

 

 


 

Atpakaļ