EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Lielo vlanu gads
130990

Sallija Benfelde    17.01.2024

 

 

 

Ka Ukrain turpins, un jau ne reizi vien ir rakstts un runts par to, ka neviens palaik nevar prognozt, kad tas beigsies. Krievijas Federcija militrajam un represviem paskumiem paredztajiem izdevumiem ogad plno iztrt gandrz 40 procentus no sava gada budeta. Turpins ar Izralas un Hams ka, spriedze nav mazinjusies starp Armniju un Azerbaidnu. ogad ar notiks trs liels vlanas, kas btiski ietekms os kaus un daudzviet valdoo spriedzi: prezidentu vlanas Krievij un ASV, un Eiroparlamenta vlanas, ar Prstvju paltas un vietjo deputtu vlanas Baltkrievij. Krievijas un Baltkrievijas vlanu rezultti patiesb ir zinmi jau tagad. Neatkargi no t, k vltji balsos, ir skaidrs, ka agresorvalsts Krievijas prezidents Vladimirs Putins 17.  mart tiks ievlts vlreiz. Ar totalitraj Baltkrievij 25. februr tiks ievlti tikai diktatoram Lukaenko vajadzgie cilvki pdj gada laik ir grozti daudzi un pieemti ar jauni likumi, lai nostiprintu Lukaenko varu un vlanas padartu par formlu paskumu. Ar represijas joprojm pastiprins.

 

5. novembr notiks ASV prezidenta vlanas, un tajs atkrtoti plno piedalties bijuais prezidents Donalds Tramps un pareizjais ASV prezidents Dozefs Baidens. Eksperti Trampa ievlanu vrt skarbi, sakot, ka Trampa iespjam atgrieans Baltaj nam padara nkamo gadu par potencili sprdzienbstamu globlaj poltik, k ar par prbaudjumu demokratijas noturbai. Vl vairk, piemram, CNN saka, ka Eiropa baids no Trampa, bet Eiropas poltii atceras Trampa 2020. gad Eiropas Komisijas prieksdtajai Ursulai Laienai sacto kd privat sarun, ka NATO neiejauksies un neko nedars, ja Krievija iebruks Baltijas valsts. Vlk saruna kuva  zinma plak, un daudzi poltii teic, ka Tramps savus uzskatus nav mainjis. Jautjums numur viens, protams, ir Ukraina, kuai obrd oti nepiecieams atbalsts. Tas daji ir saistts ar ES nespju pateicoties Ungrijas obstrukcionismam decemba vid vienoties par 50 miljardu eiro finansils paldzbas paketi uz pieciem gadiem. Un to vl papildinja ASV Kongresa nespja apstiprint ASV atbalstu Kijevai 61 miljarda doaru apmr.   Turklt nav skaidrs, k Kongress vartu rkoties 2024. gad. Un k prezidenta kandidts Tramps par saviem plniem run pretrungi - paldzt Ukrainai, solot gan  prtraukt minto paldzbu , solot gan "dot viiem vairk, nek vii jebkad ir dabjui". Ja Ukraina kau zauds, agrk vai vlk Krievija uzbruks atkal, un pat oti ticami, ka ts bs Baltijas valstis. Arsnijs Jacejuks, Ukrainas eksperemjers, sav blog 2. janvr rakstja: odien notika viens no vismasveidgkajiem raeu triecienuzbrukumiem pasaules vstur. Slepkavu valsts, ANO Drobas padomes pastvg locekle Krievija uzbruka Ukrainai, kas ir viena no Eiropas valstm, kandid kt Eiropas Savienbas un NATO dalbvalsti un ir viena no valstm, kas izveidoja ANO. Krievija uzbruka Eiropas valsts galvaspilstai un vl citm Ukrainas pilstm. Un ko es redzu pasaules medijos? Informcija par barbariskajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai nav mediju pirmajs laps un lielko tiesu ir vien ir informcija das rindis. Skaidrs, ka pasaule dzvo savu dzvi. Bet nav saprotams, k var t dzvot. Un uz to ar cer diktatori un kaa noziedznieki, tdi k Putins. Un tiei pret to mums ir jvras. Msu ca par izdzvoanu ir ca par cilvces izdzvoanu, par brvas, nevis verdzbai pakautas cilvces izdzvoanu.

 

Protams, Latvijas pilsoi nebalsos Krievijas, ASV un Baltkrievijas vlans. Tiesa gan, latviei, kui ir gan ASV, gan Latvijas pilsoi, vars balsot gan ASV, gan Eiropas Parlamenta vlans. Un, neapaubmi, tikai msu, Latvijas pilsou zi ir attieksme pret Eiropas Savienbu, piedalans jnija vlans un izvle, par ko balsot. Protams, Latvij tas ir vienkrk, jo nav jbrauc oti tlu uz vlanu iecirkiem.  Ttad, 8. jnij notiks Eiroparlamenta (EP) vlanas, kus vars piedalties visi Eiropas Savienbas dalbvalstu pilsoi, neatkargi no t, kur valst un kontinent dzvo. Iepriekjs Eiroparlamenta vlans piedaljs 51 procents balsstiesgo vltju, bet Latvij 33,53 procenti. Eksperti teic, ka EP vlans ogad plaku atbalstu nek iepriek vartu gt eiroskeptii un galji labjie poltiskie spki. Ar vrdu sakot, lielo vlanu rezulttu un to seku prognozes nav mierinoas.

 

Visu minto iemeslu d ogad Eiroparlamenta vlanas un balsotju izvle ir oti svarga, tpat k ir svargi, lai piedaltos vairk pilsou. Jo Eiropas Savienbas lmumi, kas saistti drobas jautjumiem, bs oti svargi ar Latvijai. Daudzi poltii, k parasti, solis zelta kalnus, ja vius ievelsim aizmirstot vai izliekoties nezinot, ka Eiroparlaments nepieem lmumus par Latvijas algm vai par to, cik maks maize vai desa veikal, jo tas atkargs no katras valsts ekonomikas un iespjm, ko nereti nosaka pau pilsou attieksme un izpratne par vietjiem jautjumiem. Pavisam aplama, Latvijai pat kaitga ir nostja, kas jau briem izskan no daiem poltiiem, proti, ms rpsimies par Latviju un nevis par Eiropu. T faktiski Latvija tiek nolikta pret Eiropu un atgdina Putina nostju, ka Eiropa ir slikta un nepareiza. Patiesb tas ir absurds, t netie veid padarot Eiropu par ienaidnieku. Turklt kandids ar poltii, kui vl pirms Krievijas pilna mroga iebrukuma Ukrain runja par to, ka jdraudzjas ar Krieviju, ka tas ir izdevgi utt. Tagad, protams, par to vii klus, run par to, k glbs Latviju un latvieus, bet nav nekda pamata domt, ka savus uzskatus par Krieviju vii ir mainjui. Td katra pilsoa balss, ku ir sts patriots, ajs Eiroparlamenta vlans ir svarga.

 

 


 

Atpaka