EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Garas mekltji
131028

Juris Lorencs    23.01.2024

 

 

 

Divas zias no gastronomijas pasaules, kas skar Latviju. Pirm - Latvija beidzot tikusi pie pirms Michelin zvaigznes. To ieguvis restorns Max Cekot Kitchen Rg. Otr - saska ar gastronomijas cevea Taste Atlas veikto aptauju latvieu nacionl virtuve atzta par viena no negargkajm pasaul. K tas iespjams?

 

Bet nu visu pc krtas. Atklti sakot, Michelin atzinba nav nkusi glui par baltu velti. 2022. gada nogal Latvijas Investciju un attstbas aentra nosldza 1, 27 miljonu eiro vrtu lgumu ar Francij reistrto uzmumu Michelin par Latvijas dalbu gastronomijas ceved Michelin Guide. Tpat tika noslgts 150 000 eiro vrts lgums par 30 restornu izpti. Rezultts ir ds: jaunkaj Michelin Guide ceved tikui iekauti 22 Latvijas restorni, savukrt viena Michelin kvalittes zvaigzne pieirta Rgas restornam Max Cekot Kitchen. Tas ir pirmais restorns Latvij, kas viesiem piedv tikai degustcijas dienkarti. Restorns strd trs dienas ned, ceturdiens, piektdiens un sestdiens, laik no 18 00 ldz 23 00. aj laik viesiem tiek piedvtas desmit krtu vakarias. Visi dieni gatavoti no svaigiem Latvijas zemnieku un zvejnieku produktiem, vasar izmanto ar pau drz un siltumnc audztus drzeus. Degustcijas dienkartes cena - 200 eiro, ieeja - tikai ar iepriekju rezervciju. Ja kds vlas nobaudt dieniem pai pieskaotos vnus, jiras vl no 150 eiro. Interesanta ir paa Max Cekot Kitchen atraans vieta - bijus kokapstrdes rpncas telpas Torakaln. Restornu 2018. gad izveidojis efpavrs Maksims Cekots. Pc Rgas Kulinrijas skolas beiganas vi ilgus gadus strdjis ujork, London un Francij. Par sevi kd intervij vi ststa: Visu dzvi esmu pavadjis, mekljot garas katrai emocijai. Tagad zinu, k to transformt konkrt dien. Produkts visbiek pats pasaka priek, k tas jpagatavo. Restorna interneta vietn rakstts, ka tas pasniedzot moderns latvieu virtuves dienus. Visdrzk ar to domta t saucam fusion virtuve, neparast veid sagatavoti un pasniegti vietjie produkti. Pirmais du stilu Latvij ieviesa Mrti Rti ar savu restornu Vincents. Dieml Mrti jau ir aizsaukts visaul, bet via izveidotais restorns pagju gada vasar tika slgts. Covid-19 pandmija, tristu skaita samazinans pc Krievijas iebrukuma Ukrain un prtikas cenu pieaugums- o faktoru summa dieml izrdjs liktenga vairkiem pazstamiem Latvijas restorniem. Vai Investciju un attstbas aentras ieguldt nauda atmakssies? Saprotams, ieguvji bs Michelin Guide mintie restorni, pirmm krtm jau Max Cekot Kitchen. Janvra vid ieskatjos restorna mjas lap. Izrds, galdii rezervti jau divus mneus uz prieku! Bet vai vciei, angi un poi masveid brauks uz Latviju, lai apmekltu ceved iekautos restornus? Par to es gan aubos. Virtuvi, k likums, brauc baudt uz dienvidiem, vismaz Eirop t pierasts jau gadsimtiem.

 

Un tagad otr zia. Aizvadt gada nogal Horvtij bztais gastronomijas cevedis Taste Atlas publicja pasaules nacionlo virtuvju reitingu. Tas veidots 2022. gad, aptaujjot ceotjus, kuri balsoja par 95 valstu dieniem un dzrieniem. Reiting iekauta ar Latvija, kas balsojum ieguvusi pavisam zemo 93. vietu. Taste Atlas ekspertu ieskat labks nacionls virtuves esot: Itlija, Grieija, Spnija, Japna, Indija, Meksika, Turcija, ASV, Francija, Peru, na. Lietuva ierindojusies 44. viet,Somija- 72. viet, bet Igaunija- 75. viet. Zemk par Latviju novrtta vien Maroka (94. vieta) un Norvija (95. vieta). Manuprt, ie vrtjumi ir izteikti subjektvi un neatspoguo realitti. Atklti sakot, grti iedomties, ka Marokas virtuve var atrasties tik zemu. Ziemefrikas zeme slavena ar kuskusu, izcilm olvm un datelm, Vidusjras un Atlantijas zivm. Turklt televzijas kanls CNN tradicionlo maroku zupu hariru nupat atzinis par vienu no pasaules gardkajiem dieniem. To vra no aunaziriem (chickpea) un tomtiem, bagtgi papildinot ar asiem pipariem un ingveru. Saprotams, ar harira garo ne jau visiem. Kas vienam gardums, citam iet nebaudms. Taste Atlas balsojum noskaidroti ar labkie Latvijas dieni. Tie esot di: karbonde, aukst zupa, prgi, grii, frikadeu zupa, rudzu maize, skbeu zupa, pelkie ziri ar spei, Kurzemes sklandraui un kartupeu pankkas. T vien gribtos jautt- kas gan tie par garas ekspertiem, kuri Latvij mekl grius? Bet kpc ne baraviku mrci? Kpc nav pieminti ni elej? Ceptas Baltijas rees? Salakas jeb stintes, kas smaro pc svaigiem guriem? Un kur palikusi medjumu gaa?

 

Un tagad kds patkams prsteigums no Somijas. 18. janvr ziemevalstu lielkaj trisma izstd, kas notika Somijas galvaspilst Helsinkos, Latvija izziota par 2023. gada somu iecientko gastronomisko galamri. Pa daai tas esot skaidrojams ar to, ka Latvija no Somijas ir viegli sasniedzama ar autobusu vai automanu. Savu lomu spl ar cena, jo Somij pusdienas maks aptuveni pusotras reizes drgk nek Latvij. Tpat somiem patkot msu virtuve, t liekoties interesantka nek igauu vai zviedru. Man persongie novrojami gan liecina, ka somi brauc uz Latviju pirmm krtm pc karbondes. T ir vec lab vcbaltieu virtuve, ko jau vismaz divus gadsimtus uzskatm par savjo. nicele, karbonde, rumsteks, rolklopsis, stroganovs, rasoiks, spolklopsis, mrrutku mrce- os nosaukumus var last gan vecs pavrgrmts, gan Latvijas mazpilstu kafejncu dienkarts odien. Pirm latvieu pavrgrmata, izdota 1795. gad izdota Rubenes mctjmui, t ar saucas- T pirm pavru grmata, no vces grmatm prtulkota. Pirms daiem gadiem t piedzvoja atkrtotu izdevumu un dau nedu laik pazuda no grmatncu plauktiem. Labu apetti!


 

Atpaka