EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Atbalstām Valsts aizsarszības dienesta ideju
127521

   10.01.2023

 

 

Pasaules Brīvo Latviešu apvienība(PBLA) konceptuāli atbalsta Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu Latvijā, jo ir sagaidāms, ka Latvija arī turpmākajās desmitgadēs atradīsies izaicinošos ģeopolītiskos apstākļos, un šis ir viens no instrumentiem Latvijas aizsardzības stiprināšanai, savā vēstulē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājam raksta PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs.

 

Lai uzsvērtu, ka PBLA Valsts aizsardzības dienesta jautājums ir svarīgs, Pēteris Blumbergs ir nosūtījis vēstuli deputātam Raimondam Bergmanim (AS) un Latvijas Republikas aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei (NA), akcentējot diasporas organizāciju un PBLA priekšlikumus Valsts aizsardzības dienesta ieviešanā. Kā iepriekš attālinātas tikšanās laikā ar PBLA pārstāvjiem skaidroja R. Bergmanis, viņa vadītā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija plāno līdz 2023. gada aprīlim strādāt pie Valsts aizsardzības dienesta likuma trijos Saeimas lasījumos. Komisija lūdza organizācijas un individus iesniegt priekšlikumus par likumprojektā iekļaujamiem punktiem, ko PBLA darīja vēstules veidā šī gada 6. janvārī. Publicējam vēstules tekstu pilnībā.


Augsti godātais R. Bergmaņa kungs!

Paldies par Jūsu veltīto laiku, lai attālināti tiktos ar Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) un diasporas centrālo organizāciju vadītājiem 2023. gada 3. janvārī. Rakstu Jums, lai vēlreiz uzsvērtu, ka PBLA Valsts aizsardzības dienesta jautājums ir svarīgs – esam runājuši par to valdes līmenī, kā arī sasaukuši neformālu darba grupas tikšanos. 

 

Pēc mūsu sarunas esam apkopojuši galvenās atziņas un reakcijas no diasporas organizāciju vadītāju puses, kuŗas uzskaitām šajā vēstulē, un lūdzam Jūs dalīties ar Saeimas komisijas locekļiem.

 

Vēlos uzsvērt, ka PBLA konceptuāli atbalsta Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu Latvijā, jo ir sagaidāms, ka Latvija arī turpmākajās desmitgadēs atradīsies izaicinošos ģeopolitiskos apstākļos, un VAD ir viens no instrumentiem Latvijas aizsardzības stiprināšanai. Mūsu skatījumā, VAD stiprinās Latvijas valsts drošību, sabiedrības interešu aizstāvību un spējas rīkoties, lai aizstāvētu valsts suverenitāti krizes gadījumā.  Tomēr vēlamies arī uzsvērt, ka krizes situācijā ikvienam sabiedrības loceklim kā Latvijā, tā ārpus tās ir jāzina sava loma, tāpēc svarīgi ir domāt arī par Valsts civilās aizsardzības plānu.

 

Latvijai ieviešot VAD programmu, mūsu valsts aizsardzības spēku kapacitāte pietuvosies kaimiņvalstu līmenim, kuŗās jau tiek īstenots militārais dienests. Kā mēs runājām, NATO dati  (kuŗi, kā Jūs uzsvērāt, neietver Zemessardzi) tomēr parāda, ka Latvijas devums savas valsts aizsardzībā tieši kaŗavīru skaita ziņā, ir zemāks nekā citās NATO valstīs reģionā. Pat ja NATO publicētā statistika nav gluži precīza, tā tomēr iezīmē problēmu, un VAD jebkuŗā gadījumā palīdzētu šo proporciju starp Latvijas kaŗavīru skaitu un NATO dalībvalstu kaŗavīru klātbūtni izlīdzināt. 

 

Vēršu Jūsu un pārējo komisijas locekļu uzmanību uz vairākiem aspektiem, kuŗi, mūsuprāt, ir būtiski veiksmīgai dienesta ieviešanai.

1.      PBLA iesaka veidot pārdomātu VAD komunikācijas kampaņu un sekmēt dienesta prestižu Latvijas un diasporas jauniešu vidū, uzsverot tā sniegtās iespējas un nozīmi jaunieša karjerā un izceļot ieguvumus no dienēšanas VAD. PBLA skatījumā pozitīvu diasporas jauniešu attieksmi pret VAD varētu veicināt klātienes tikšanās, kuŗās tiek skaidroti VAD praktiskie aspekti. Līdzīgi kā Norvēģijā un Dānijā, VAD būtu jāveido kā prestižu programmu, uz kuru brīvprātīgo pieteikumu ir vairāk nekā pieejamo vietu.

2.      PBLA aicina informēt, kā Aizsardzības ministrija un VAD administratori komunicēs ar diasporu gan par VAD lietderīgumu un nozīmi valsts aizsardzībā, gan par konkrētām metodēm, kā notiks saziņa ar diasporas jauniešiem un izplatīti iesaukšanas paziņojumi ārvalstīs. 

3.      PBLA uzskatā VAD vajadzētu veidot kā rīku, kas palīdzētu jauniešiem iegūt labu izglītību, praktiskās iemaņas un paplašinātu karjeras iespējas. Programmas ietvaros jāsniedz iespēja jauniešiem apgūt informācijas technoloģiju un inženieŗzinātņu pamatus, kā arī praktiskas iemaņas. PBLA atbalsta ideju, ka VAD izgājušam jaunietim tiek apmaksātas studijas kādā no Latvijas augstskolām jaunieša izvēlētā speciālitātē. Šāds piedāvājums varētu būt papildu motivācija pieteikties VAD.      

4.      Lai arī potenciāli iesaucamais diasporas jauniešu skaits ir neliels, PBLA aicina rūpīgi izsvērt diasporas jauniešu iesaukšanas juridiskos aspektus, lai izvairītos no gadījumiem, kad diasporas jaunieši atturas no Latvijas apmeklēšanas vai atsakās no Latvijas pilsonības. Lai novērstu šos riskus, PBLA lūdz pievērst uzmanību tādiem faktoriem kā latviešu valodas prasmes, ar pārcelšanos uz citu valsti saistītiem izaicinājumiem, piemēram, ceļa izdevumi, psiholoģiskie izaicinājumi un juridiskie šķēršļi.  Likumprojektā šobrīd risināmie jautājumi iekļauj, piemēram, 27. un 28. punktu, kuŗi uz ārvalstīm ir grūti attiecināmi.

5.      Pieņemot lēmumu par iesaukšanu, PBLA aicina arī ņemt vērā faktoru, cik ilgi jaunietis nav pastāvīgi dzīvojis Latvijā. Ir grūti salīdzināt iespējas integrēt VAD jaunieti, kas nesen devies mācību vai darba gaitās ārpus Latvijas, varbūt pat lai izvairītos no dienesta, ar otrās vai pat trešās paaudzes trimdinieku atvasi, kuŗam ir nosacītas zināšanas par situāciju Latvijā un minimālas valodas prasmes. 

6.      PBLA aicina Aizsardzības ministriju un atbildīgās iestādes rūpīgi izvērtēt izņēmuma gadījumus, piedāvājot pievilcīgas alternatīvā dienesta iespējas. Attīstoties hibridapdraudējumiem, PBLA aicina plānot darbības, kas notiek ārpus Latvijas krizes gadījumā, iesaistot diasporu. PBLA rosina apsvērt diasporas jauniešu apmācību kiberaizsardzībā, to piedāvājot tiem jauniešiem ārpus Latvijas, kuŗi dažādu iemeslu dēļ nevar klātienē piedalīties piedāvātajos dienesta variantos. PBLA uzsver, ka jārod dažādi risinājumi mūsdienīgām apmācību programmām, domājot par nākotnē nepieciešamajām prasmēm un diasporas iespējamo pienesumu.

7.      PBLA iestājas par to, ka VAD obligātā kārtā tiek iesaukti gan vīrieši, gan sievietes. Visu pilsoņu iekļaušana neatkarīgi no dzimuma veicinās sabiedrības saliedētību, taisnīguma un demokratijas principu ievērošanu, kā arī potenciāli plašāku ieguvumu no VAD visai sabiedrībai. Pat ja mūsu kaimiņvalstīm šāda principa vēl nebūtu, nenozīmē, ka Latvija nevarētu būt pirmā.

 

PBLA skatījumā VAD ir nepieciešams ieviest tuvākajā laikā, izmantojot ģeopolītiskās situācijas radītos apstākļus, kad ir skaidri saskatāms apdraudējums un nepieciešama stingra sabiedrības patriotiskā stāja. Aicinām Jūsu vadīto komisiju izvērtēt un izveidot tādu VAD modeli, kas gūtu atbalstu Latvijas sabiedrībā, un Latvijas Republikas 14. Saeimu šo likumprojektu apstiprināt. 

 

Priecāsimies par PBLA turpmāko iesaisti komisijas darbā tieši, vai arī, izmantojot Diasporas konsultatīvās padomes (DKP) mechānismu. 

 

Labprāt ielūgtu Jūs uz sarunu ar PBLA valdes pārstāvjiem klātienē 2023. gada marta pirmajā nedēļā, kad plānojam būt Rīgā uz DKP pirmo 2023. gada sēdi.

 

Ar cieņu, Pēteris Blumbergs, PBLA priekšsēdis  

Vašingtonā, 2023. gada 6. janvārī

 


 

Atpakaļ