EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Rotāsimies Krāslavas 3x3!
84873

Krāslavas 3x3 radošā grupa    20.03.2018

 

 

Laikā, kad Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā izskanēs Simtgades Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncerts, Krāslavā ieskanēsies pirmais no diviem Vispasaules latviešu ģimeņu saietiem – 3x3 Latvijā, 2018 gadā. Krāslavieši saieta saimnieku godā būs pirmo reizi. Ar latgalisku sirsnību un viesmīlību no 8. līdz 15. jūlijam pulcinās kopā latviešus no visām pasaules malām, lai svinētu un rotātos par godu Latvijas Simtgadei, koptu latvietību un uzlādētu latviskās „baterijas”,  lai pēc vienas kopīgas, izzinošiem sarīkojumiem, dziesmām, dančiem un citiem notikumiem piepildītas nedēļas katrs saieta dalībnieks varētu doties mājup ar patiesu pārliecību un lepnumu: “Jā, es esmu latvietis un lepojos ar to! Šī ir mana rota! Un tikai es esmu šīs rotas kalējs un glabātājs!”

 

Krāslava... šī pilsēta tiek uzskatīta par vienu no senākajām rakstītajos avotos pieminētajām apdzīvotajām vietām Latvijas territorijā, kas izveidojusies 9. gadsimtā pie pilskalna Daugavas — Dņepras ūdensceļa malā. Krāslava ir Latgales rota, kuŗā savijas pirmatnīgā dabas elpa ar vēstures noslēpumainības plīvuru, mūsdienu architektūru un technoloģijām. Pilsēta tā vien aicina sajust savu senatnīgo dvesmu dabā un ieraudzīt vēsturi savos cilvēkos, kuŗu daudznacionālais sastāvs ir unikāla cilvēku savstarpējās sapratnes un tolerances liecība.

 

Kas vēl jāzina par Krāslavu? Pilsētas ģerboņa vairogs ir zilā krāsā. Uz vairoga sudraba krāsā attēlots sens peldošs burukuģis ar paceltu buru un pieciem airiem. Burukuģis simbolizē kuģošanu pa Daugavu, savukārt pieci airi – piecas pilsētā dzīvojošās pamattautības – latviešus, krievus, baltkrievus, poļus un ebrējus. Pilsētai cauri plūst Daugava, kas šeit ir īpaši krāšņa. Daugavas ielejā, posmā no Krāslavas līdz Naujenei, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, mūsu likteņupe met astoņus līkumus citu aiz cita Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur Daugava saglabājusi savu dabisko tecējumu.

 

Uz nedēļu par saieta mājvietu kļūs Krāslavas pamatskola un Krāslavas Valsts ģimnazija, kas atrodas 500 metru attālumā viena no otras. Gulēšana paredzēta pamatskolas un ģimnazijas klasēs uz matračiem un nelielajā internātā. Sarīkojumi un citas aktīvitātes notiks grāfa Plātera parkā jeb Krāslavas pils territorijā, kas ir 18. gadsimta valsts nozīmes architektūras piemineklis. To ieskauj saimniecības ēkas un pils parks. Parkā valda barokāli romantiska noskaņa, un, tur pastaigājoties, var baudīt unikālo skatu uz Daugavas lokiem un Krāslavas pilsētu.

 

Maltītes baudīsim pils zirgu staļļos jeb amatu mājā.

 

Krāslavas saieta pamattēma ir ROTA. Rota kā garīgs spēks, dvēseles kultūra, identitāte, mīlestība un izpratne. Rota kā tautas vienotība un spēks. Rota it visur: cilvēkos, dabā un notikumos.

 

Saieta ievirzēs rotāsim sevi, apkārtējos un Tēvzemi. Tam esam sarūpējuši īpaši daudzveidīgas ievirzes (nodarbības), lai katrs varētu izvēlēties sev tīkamāko. Būs iespēja izzināt Latgales kultūrvides konceptu ar Ilgu Šuplinsku. Latviešu liksteņstāstus stāstīs Lelde Neimane. Ar Jāni Ati Krūmiņu aplūkosim latviešu godus no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Ieskatu žurnālistikas pasaulē sniegs Ansis Bogustovs un Daiga Bitiniece, savukārt savus spēka avotus smelties varēs kopā ar Aloidu Jurčenko un Inesi Krūmiņu. Viena no saieta ieviržu klāsta nemainīgajām vērtībām arī šogad būs ģimeņu seminārs ar Līgu Ruperti un Māru Tupesi, bet kopā ar Andri Tomašūnu varēs doties pie Krāslavas novada interesantajiem un nozīmīgajiem cilvēkiem. Lolita Lūse sievām sniegs padomus no saimnieču pūra, savukārt kopā ar Albertu Rokpelni pētīsim modernā latvieša dziesmu rotu.

 

Sajust Krāslavas augu un bišu spēku varēsi, dodoties uz vietējo saimniecību pie Ivara Geibes vai kopā ar Annu Āzi dodoties meža takās. Pie Daiņa Rakstiņa uzzināsi, kā pļavas smaržu var saglabāt, vārot Latgales tradicionālo alu.

 

Kā ierasts, būs arī iespēja darināt pašu sadzīvei noderīgas lietas. Katrs saieta dalībnieks varēs izvēlēties starp iespēju izmēģināt roku Latgales tradicionālajā keramikā podnieka Valda Pauliņa uzraudzībā vai iemācīties darināt māla bungas ar Madaru Bartkeviču, šūdināt lina kreklu pie Madaras Briedes, veidot archeoloģiskās rotas Pētera Ločmeļa un Mārtiņa Pundura uzraudzībā. Agrita un Māra Krieviņas ierādīs, kā pagatavot pastalas un skaistas ādas rotas, savukārt Dace Miezīte mācīs, kā aust ceļu jostu. 

 

Vieglāku un gaisīgāku materiālu cienītāji varēs izpausties papīru ziedu un lampu izgatavošanā. Meitu un sievu rotu - vainagu varēsi izgatavot kroņu darbnīcā pie Zandas Zvīgules vai kopā ar Līgu Reiteri doties pļavās, pinot ziedu vainagus. Izzināt sevi varēsi pie Jura Joneļa skatuviskajā meistarībā, bet izkopt valodas prasmi - pie Ārijas Liepiņas - Stūrnieces. Māmiņas ar mazulīšiem līdz divu gadu vecumam aicinātas uz sarunām par sev svarīgo, kā arī veidot sapņu ķērājus. Bērni no trīs līdz sešu gadu vecumam apvienos patīkamo ar lietderīgo – dabas pētnieku, krāsu pētnieku un rotaļu pētnieku ievirzēs. Bērni no septiņiem līdz 14 gadiem varēs doties vienā solī ar dabu, mācīties meža takās, izdzīvot Krāslavas teikas un pasakas, veidot animācijas filmiņu, darboties videi draudzīgo tērpu darbnīcā, izrotāt ikdienu un veidot savu koka ieroci.

 

Pievakarē – radošo darbnīcu rinda – dekori no dabas materiāliem, Krāslavas meistarstiķis, floristika, vietējās tradicijas, iespēja izdziedāt skaistākās dziesmas korī, kā arī dažādas sporta aktīvitātes gan stadionā, gan Daugavā. 

 

Vakaros koncerti - skatīsimies Dziesmu un deju svētku nobeiguma tiešraidi no Mežaparka estrādes, būs vietējie un viesmākslinieki, prāta spēles, nakts diskusijas un citi aizraujoši sarīkojumi. Dienas izskaņa – ar nīkšanu un dančiem.

 

Saietu veidojam mēs – Ilze un Lauris Cekuli kopā ar bērniem Loriju, Ako Kārli, Loti un Elzu Hermīni. Šis ir pirmais mūsu organizētais saiets, par ko esam ļoti pagodināti un lepni. Mūsu ģimenes pamatvērtība ir kopā būšana, savas tautas spēka un gudrības turēšana godā. Augstu vērtējam sirds gaišumu, gudrību un godīgumu, kā arī labu humora izjūtu. Savus bērnus audzinām pēc principa “no sirds uz sirdi”, ne tikai ņemt, bet arī dot, cienīt un godāt. Pēc šāda paša principa arī veidojam saietu. Lai darbs ritētu raitāk, talkā aicinājām stipru un latvisku ģimeni – Ievu un Robertu Treimaņus ar bērniem Laumu, Elzu, Valteru un Eduardu.

 

Mēs ticam un zinām, ka stipras ģimenes ir Latvijas rota.

 

Tiksimies Latgales rotā Krāslavā - vietā, kur iepukstas Latvijas sirds!

 

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023. Dalības maksa ir US$350. ‒ personai (bērniem līdz septiņiem gadiem – puscena), bet nepārsniedzot $800, ‒ kodolģimenei.

 


 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA