EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Ikšķiles „Divas Lotiņas” Minsterē
14868

   08.05.2011

Ikšķiles „Divas Lotiņas” Minsterē

Minsteres latviešu centrā viesojās Ikšķiles vidusskolas delegācija. Skolēni  bija sagatajuši izrādi „Divas Lotiņas”. Tas ir divu māsiņu satikšanās stāsts ar dziesmām pēc Ērika Kestnera (Erich Kästner) darba motīviem. Pēc uzveduma paredzēja ievadīt pavasari ar mīļām, skaistām latviešu tautasdziesmām kopā ar publiku. „Divas Lotiņas” režisors un izrādes koncepta autors: Oskars Kļava. Komponists: Aivars Millers. Vokālā paidagoģe: Inguna Bērziņa. Scēnografija: Mārtiņš Laus, Aivars Birkmanis. Izrādes adiminstrātore, ģērbēja: Zane Bēķe.  Latviešu centra Minsterē vadība ar uzņēmīgo administrātori Zuzi Krēsliņu-Silu  ir vienmēr atsaucīga  kultūras piedāvājumiem. Vienīgais sarežģītais jautājums, bija kā izguldināt 48 personas ar kaut cik pienācīgām ērtībām, taču arī tas tika pieklājīgi atrisināts.

 

Piektdienas pēcpusdienā ikšķiliešiem, iebraukušiem  Minsterē, neatlika laika atpūsties, jo bija paredzēta Ikšķiles koŗa uzstāšanās internacionālā ārzemju uzstāšanās vietā Die Brücke. Ikšķilieši bija lūgti piedalīties vienas latviešu studentes un vienas krievu studentes sarīkotā latviešu un krievu iepazīšanās vakarā. Vakars bija domāts nevis polītizēšanai, bet gan tuvākas informācijas sniegšanai par abām valstīm ar domu novākt arī dažus nepamatotus aizspriedumus.

Sestdienas rītā skatītāju pulks sanāca Latviešu centra Minsterē aulā uz mūzikālo izrādi. Skatuve bija iekārtota ar ikšķiliešu pašu līdzpaņemtajām dekorācijām. Uzvedums risinājās raiti un viegli. Jauniešu devums bija patiesi labs. It sevišķi iejutīgi savas lomas tēloja abas Lotiņas. Dziedājumi bija labā atskaņojumā, un dažas solodziesmas ar savu iejutīgumu aizkustināja publiku. Jaunieši ar mūzikālo uzvedumu bija pārliecinājuši publiku un saņēma lielus, nopelnītus aplausus.

Pēc izrādes Latviešu centra uzticīgās, čaklās dāmas bija sagādājušas garšīgas uzkodas un kafiju. Ikšķilieši bija sagatavojuši mazu dziesmu grāmatiņu ar pazīstamām jaukām latviešu dziesmām. Inguna Bērziņa sēdās pie klavierēm, daži skolēni paņēma ģitaras, meitenes nostājās kā mazs korītis blakus un uzsāka paredzēto dziesmoto rītu. Tā nu publika kopā ar aktieŗiem varēja izdziedāt daudzas iemīļotas dziesmas. Daža dziesma, no malas vērota, izraisīja pat kādu emocionālu asaru.

Minsterieši izsaka ikšķiliešiem paldies par atbraukšanu un novēl vēl daudz veiksmes izrādēs.

Viktors Kangeris

 

 

Atpakaļ