EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Tautiešu atbalsts jaunajam olimpietim
43279
Kristers Gudļevskis – Latvijas hokeja izlases vārtsargs

redakcija    11.03.2014

 

2009. gada septembrī Andreja Eglīša Latviešu nacionālais fonds Zviedrijā saņēma vēstuli no Lat­vijas:

 

„Labdien, cienījamā Andreja Eg­­­līša fonda vadība!

 

Esmu dzirdējusi par Jūsu fon­da nesavtīgo palīdzību daudzām ģi­­menēm, par atbalstu bērniem, tā­­­pēc nolēmu sazināties ar Jums. Lai gan dzīvoju Rīgā, man ir ne­­­tieša saikne ar Andreja Eglīša dzimto vietu Ļaudonu, tur man dzīvo radinieki. Mana krustmāte rēgulāri piedalās visos A.Eglītim veltītajos sarīkojumos, jo dzied Ļaudonas pagasta jauktajā korī ,,Lai top”. Viņa pavadīja dzejnieku pēdējā gaitā Ļaudonas kapos un piedalījās pieminekļa atklāšanas brīdī.

 

Nesūrošos par grūtiem lai­kiem un smago dzīvi, jo kam gan šodien ir viegli. Gribu uzticēt Jums savas ģimenes stāstu un raizes par sava vecākā dēla turp­mākajām gaitām viņa sirdslietā - hokejā.

 

Pirms septiņiem gadiem, kad Kristeram bija 10 gadu, viņš sāka trenēties Aizkraukles sporta klu­bā ,,Lavīna” hokeja nodaļā. Tre­­neris jau no sākuma viņā saska­tīja to­­­pošo vārtsargu. Tolaik mēs dzīvo­jām Skrīveŗos, un tajos laikos no­­kļūt uz treniņiem problē­mu ne­­bija. Kad pēc  trīs gadiem kluba darbība izbeidzās, treneris ieteica neatmest sasniegto un tur­pināt treniņus Rīgas hokeja klubā ,,Pār­daugava.” Apsveŗot, pārdo­­mā­jot  un ņemot vērā to, ka Kris­teram iestājās pusaudža vecums, un to, kas varētu notikt ar zēnu, kuŗš zaudētu iespēju nodarboties ar savu sirdij tuvo sporta veidu, no­­­lēmām mainīt dzīvesvietu, ie­­­gā­­dājāmies uz kredita dzīvokli, lai zēns varētu turpināt treniņus. Tā nu 2005./2006. gada sezonā Kris­­ters atsāka treniņus un jau tika iedalīts hokeja klubā Rīga/LB. Tā kā vārtsargiem ir speciāls apģērbs un pārējais aprīkojums, ko  gand­rīz nav iespējams pārva­dāt ar sa­­­biedrisko transportu, bijām spiesti pat automašīnu ie­­­gā­­dāties tādu, lai varētu palīdzēt zēnam nokļūt gan uz treniņiem, gan līdz sacen­sību vietām, jo diemžēl tas jādara pašiem. Sākās Kristera sasniegumu laiks. Ģi­­­me­­nē piedzima otrs dē­­­liņš, abiem ar vīru mums bija darbs, un tad...notika tas, ko sauc par krizi. Dar­bu zaudēja vīrs, au­­­tomašīnu pa­­­ņēma banka, par dzīvokli krājas parādi, sporta klu­bā jāmaksā da­­­lības maksa, arī braucieni uz sa­­­censībām jāfinan­cē pašiem, jo sports arī ir nežēlīgs, bet tik ļoti , tik ļoti sirds bērnam ir šajā sportā. Arī atsauksmes no Rī­­­gas/LB tre­­neŗa Ginta Bisenieka un Latvijas U-20 izlases galvenā treneŗa An­­­dreja Maticina ir ļoti pozitīvas. Kristeram jau ir daudz vērā ņe­­mamu sasniegumu.

 

Es - mamma ļoti esmu norai­­zējusies par to, ka manam lielajam dēlam būtu jāpamet sports, kas tik ļoti viņam patīk, būtu pa­­tiesi un no sirds  pateicīga, ja Jūs varētu kaut nedaudz palīdzēt un atbalstīt šo mana zēna lielo sirds­­prieku - hokeju.

 

Kristers ļoti vēlējas nosūtīt Jums dažas sev nozīmīgāko spēļu fotografijas.

 

Ar cieņu Kristera mamma Dace.”

 

Kristers Gudļevskis – Latvijas hokeja izlases vārtsargs

 

Nākamā vēstule ar sirsnīgiem pateicības vārdiem sekoja jau nā­­­kamajā gadā, kad Fonds bija snie­dzis palīdzīgu roku.

 

Vēl pēc gada – ziņa no Kristera mammas, ka jauneklis  savas ie­­­ceres jau īsteno Amerikā. Un nu mēs visi lepojamies ar izcilu latviešu jaunekli – hokeja vārt­sargu Kristeru Gudļevski.

 

Fonda atbalsts godam no­­­pel­nīts.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA