EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Skolotāji mācās un dalās pieredzē
52604
Foto: http://www.bradforddvf.co.uk

Anta Spunde    17.03.2015

 

Latviešu Nacionālā padome Lielbritanijā sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru viesmīlīgajā Daugavas Vanagu namā Bradfordā  14. un 15. martā organizēja ikgadējo diasporas skolotāju semināru.  Tajā piedalījās 38 diasporas skolotāji no Īrijas un Lielbritanijas, kopā pārstāvot 20 skolas.  Semināru atklāja Latvijas Republikas vēstnieks Lielbritanijā un Ziemeļīrijā Andris Teikmanis, sveicot dalībniekus un informējot par jaunākajām vēstniecības aktuālitātēm gan diasporas izglītības jomā, gan organizējot sarīkojumus ES prezidentūras ietvaros. Ievadvārdus teica arī Latviešu valodas aģentūras (LVA) direktors Jānis Valdmanis, Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšsēdētājs Aldis Austers, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Zaiga Sneibe, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde un šī semināra galvenais organizators no Lielbritanijas puses Māris Pūlis (LNPL Izglītības nodaļas vadītājs un ELA izglītības referents).  

 

Pirmo reizi diasporas skolotāju seminārā ārvalstīs piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves.  Savā runā Zaiga Sneibe (IZM) uzsvēra, ka viņas pārstāvētā ministrija vēlētos apzināt diasporas skolotāju problēmas, lai IZM varētu palīdzēt tās risināt.  

 

Kā jau pierasts, semināra atklāšanai sekoja LVA diasporas projektu koordinatores Aijas Otomeres  stāstījums par 2015. gadā plānoto Latvijas atbalstu izglītībai diasporā.  Kā svarīgākie tika minēti no 28.-30.jūlijam plānotie diasporas skolotāju kursi Latvijā, kā arī no 10.-15. augustam plānotā diasporas un reemigrējušo bērnu vasaras nometne.  Abu pasākumu norises vietas pašlaik vēl nav zināmas, jaunumiem var sekot līdzi LVA mājaslapā www.valoda.lv

 

Skolotāju interesi raisīja VISC (Valsts izglītības un satura centrs) speciālistes Antas Lazarevas stāstījums un prezentācija, kas bija balstīta uz LVA izstrādāto latviešu valodas apguves programmu 10-12 gadus veciem bērniem, tādējādi nododot apspriešanai programmas fragmentus un mācību materiālus.  Skolotājiem bija konkrēti ieteikumi un jautājumi, kas, kā atzina Lazarevas kundze, noteikti palīdzēs programmas pilnveidošanā, jo tikai sadarbojoties var nonākt pie vislabākā rezultāta.  Sarunās tika uzsvērta nepieciešamība latviešu valodas apguves programmu veidot atbilstoši bērna līmenim, nevis vecuma grupai un augsti vērtēta iespēja piedalīties radītā materiāla apspriešanā.  Ļoti tiek gaidīta arī valodas apguves programma  13-14 gadus veciem bērniem, kas esot jau izstrādāta un drīzumā būšot pieejama LVA mājas lapā, protams, papildināta ar mācību un metodiskajiem materiāliem.  

 

Par radošu latviešu valodas apguvi pirmsskolā un sākumskolā stāstīja LVA speciāliste Ērika Pičukāne, kuŗas prezentācija tika ļoti gaidīta un augstu novērtēta, it īpaši no to skolotāju puses, kuŗi strādā ar paša jaunākā vecuma bērniem. 

 

Semināra  laikā katra skola stāstīja par saviem jaunumiem, vadīja meistarklases, pārrunāja labās prakses piemērus, diskutēja par problēmām, ieteica risinājumus, norādīja uz tālmācības programmu nepieciešamību diasporas bērniem un skolotājiem, apskatīja jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus, kā arī darba grupās kopīgi radīja ideālo diasporas izglītības sistēmu, tādējādi pavadot divas aizrautīgas, iedvesmojošas un saturā bagātas semināra dienas. 

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA