EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Sākam uzņemšanu LVA tālmācības skolā!
79983

Daina Grosa    25.07.2017

 

Gaidām pieteikumus Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolā!

 

Mūsu skolā 6–14 gadus veci bērni attālināti mācīsies latviešu valodu. Nodarbības tiek gatavotas un tiks vadītas ClassFlow vidē.

 

Pašreiz (līdz 2019. gadam) no­­tiek LVA tālmācības skolas projekta ieviešana un aprobācija, tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./ 18. mācību gadā varēs apgūt latviešu valodu ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuŗiem nav ie­­spēju mācīties latviešu valodu diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī ģimenēm, kuŗas varēs sniegt atsauksmes par mācību procesu.

 

Kas ir ClassFlow vide?

ClassFlow ir visaptveroša mācī­šanas un mācīšanās platfoma – internetā balstīts digitālās mā­­cī­bu klases vadības rīks, kas ļauj:

• sadarboties ar skolotāju neat­karīgi no skolēna atrašanās vietas;

• skolotājiem veidot interaktīvu mācību stundu saturu, uzdevumus un citas aktĪvitātes;

• iesaistīt skolēnus daudzveidīgās nodarbībās un novērtēt skolēnu mācību progresu.


Kādas nodarbības piedāvās LVA tālmācības skola?

2017./18. mācību gadā LVA tālmācības skolā tiks piedāvātas latviešu valodas nodarbības:

• sākumskolas vecuma bēr­niem (6–10 gadi);

• pusaudžu grupai.


Kas skolēnam nepieciešams, lai piedalītos nodarbībās?

Lai skolēns varētu piedalīties nodarbībās, viņam ir nepie­cie­šams dators vai planšetdators un interneta pieslēgums.


Cik skolēnu būs vienā grupā?

Maksimālais dalībnieku skaits katrā grupā ir 7. Grupa tiks izveidota, ja tajā nebūs mazāk par 4 dalībniekiem.


Kā notiks nodarbība? 

Skolēni un skolotājs saslēdzas tiešsaistē classflow.lv un parallēli sazinās Skype.

Nodarbība notiek tieš­saistē ClassFlow vidē, kuŗā skolotājs nosūta skolēniem interaktīvus uzdevumus un novērtē skolēnu mācību progresu.


Kas vadīs latviešu valodas nodarbības?

Šajā mācību gadā nodarbības vadīs īpaši sagatavoti profesionāli latviešu valodas skolotāji no Latvijas.

Informācija par skolotājiem var atrast šajā prezentā­cijā .


Cik bieži notiks nodarbības?

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā.


Vai par nodarbībām būs jā­­maksā?

Skolēniem latviešu valodas no­­darbības būs par brīvu. Tās tiks nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem.


Kā pieteikties LVA tālmācības skolai?

Pieteikties var līdz 2017. gada 15. augustam, aizpildot anketu šeit

 

Pieteikumi tiks apkopoti un izvērtēti līdz 20. augustam. Ne­­pieciešamības gadījumā tiks lūgta papildinformācija. Par bērna uz­­ņemšanu LVA tālmācības skolā ziņosim pēc 20. augusta.


Papildu informācija: santa.ka­­zaka@valoda.lv 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA