EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Rietumeiropas latvieši tiksies konferencē Bērzainē
38080

   11.09.2013

Rietumeiropas latvieši tiksies konferencē Bērzainē.

No š.g.18. līdz 20.oktobrim Bērzainē, Latviešu centrā Freiburgā notiks Vācijas un tuvākā reģiona organizāciju un aktīvo kopienu dalībnieku konference “Mēs-latvieši pasaulē”.

Tās mērķi ir izstrādāt savstarpējās sadarbības uzlabošanas stratēģiju, vienoties par reģionālu platformu kopīgai rīcībai, kā arī izveidot sistēmu, kas palīdzētu zināšanas un pieredzi nodot tālāk, veicinot jaunu lokālo kopienu un organizāciju veidošanos un uzlabot esošo darbību.

Konferenci rīko Daugavas Vanagi Vācijā, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un Eiropas latviešu apvienību. Kā dalībnieki aicināti piedalīties latvieši no Vācijas, Francijas, Šveices, Austrijas un Luksemburgas, kā arī citām tuvākajām valstīm.

Programmā paredzētas diskusijas ar aktīvu dalībnieku iesaisti. Par katru tematu sarunas notiks trīs līmeņos: sadarbība lokālā, reģionu un jumta organizāciju - ELA un PBLA ietvaros.

Kā galvenie diskusiju tēmati ir paredzēti:

1. Organizētas diasporas latviešu sabiedrības darbība un nepieciešamība vietējā, reģionālā un starpvalstu mērogā.

2. Informācijas apmaiņas loma latviešu organizāciju darbībā.

Kā norāda Daugavas Vanagu Vācijā valdes loceklis Mārtiņš Bērziņš: “Kad pirms 10 gadiem, rīkojām pirmo šādu tikšanos latviešu kopienu vadītājiem, tad Vācijā pēc statistikas datiem dzīvoja 8500 latviešu. Šobrīd oficiāli Vācijā dzīvo vairāk par 22 000 latviešiem, kaut gan reālais skaitlis tiek lēsts ap 40 000. Tas apliecina, ka Latvijas neatkarības atjaunošana nav mazinājusi nepieciešamību pēc organizētas latviešu sabiedrības ārpus Latvijas un trimdas latviešu organizācijām ir savs darbs jāturpina arī nākotnē.”

Izskatot jau pārrunāt iesāktos jautājumus,iepriekšējā šāda līmeņa tikšanās reizē pirms 10 gadiem, kā papildus diskusiju temati konferencē ir iekļauti sekojoši jautājumi:

1. Labā pieredze jaunu dalībnieku un biedru piesaistīšanā.

2. Darba dalīšana – vai katrai organizācijai jādara viss?

3. Kādas vispār ir latviešu nākotnes vajadzības, un, vai organizācijas spēs tās apmierināt?

4. Kāda nozīme ir latviešu organizācijām piederošiem īpašumiem un, vai ir nepieciešams īpaši sekmēt to attīstību?

 Konference tiek rīkota ar Sabiedrības integrācijas fonda un Daugavas Vanagu Vācijā finansiālu atbalstu. Organizatori dalībniekiem maksās visus uzturēšanas izdevumus konferences laikā, kas ietver konferences materiālus, nakņošanu Bērzainē un visas ēdienreizes. Aicinām interesentus pieteikties rakstot uz e-pastu [email protected].


 

Atpakaļ