EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Pošamies uz LNPL vēlēšanām!
25265

   26.07.2012

Pošamies uz LNPL vēlēšanām!

Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā (LNPL) vēlēšanas paredzētas laikā no 2012. gada 1. līdz 18. novembrim. To priekšdarbi jau iesākti, bet daudz kas vēl jāveic nākamos mēnešos.

VĒLĒTĀJU REĢISTRĀCIJA

LNPL Centrālā vēlēšanu komisija aicina Lielbritanijā dzīvojošus tautiešus (īpaši tos, kas kopš 2008. gada mainījuši dzīvesvietu) reģistrēties LNPL vēlētāju sarakstā, nosūtot šādu informāciju LNPL CVK pēc e-pasta adreses [email protected] vai pa pastu LNPL CVK Reģistrācija c/o 15 Maryland Road, Wood Green, London N22 5AR.

KANDIDĀTU IZVIRZIŠANA
 Par kandidātiem var izvirzīt personas, kam ir vēlēšanu tiesības un kas prot latviešu valodu. Kandidātus var izvirzīt Lielbritanijas latviešu organizāciju (draudžu, koŗu, deju kopu, biedrību u.c.) valdes un to nodaļas vai kopas, kā arī pilntiesīgi vēlētāji ar ne mazāk kā 10 parakstiem.
    LNPL Centrālā vēlēšanu komisija aicina tautiešus apzināt un mudināt LNPL vēlēšanās kandidēt ikkatru Lielbritanijā dzīvojošu tautieti, kam ir griba darboties Lielbritanijas latviešu sabiedrībā un nodrošināt tās nākotni.
   Kandidātu pieteikšanas veidlapas saņemamas pie www.latviešiem.co.uk vai pieprasāmas, rakstot uz [email protected]. Vēlētāju reģistrēšana un kandidātu pieteikumi jāiesniedz LNPL CVK līdz šī gada 1. septembrim.

 


 

Atpakaļ