EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija par ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo pienākumiem aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā
76366

   14.02.2017

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atgādina, ka saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem, ja persona, kuŗai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot PMLP savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijā.

 

Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz arī ziņas par jebkādiem citiem ārvalsts institūcijās reģistrētajiem faktiem, proti, laulības noslēgšana, laulības šķiršana, personvārda maiņa, citas valsts pilsonības iegūšana, bērnu dzimšana. Vēlamies vērst uzmanību, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jāinformē arī tad, ja ārvalstīs miris kāds no tuviniekiem, kuŗš ir Latvijas valstspiederīgais. 

 

Par jebkuŗu ārvalsts institūcijās reģistrēto faktu jāpaziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, vēršoties jebkurā PMLP territoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina ārvalsts institūcijās reģistrēto faktu. Atgādinām, ka ārvalstīs izdotiem dokumentiem jābūt legālizētiem un tulkotiem valsts valodā atbilstoši Dokumentu legālizācijas likumam un Valsts valodas likumam. Taču legālizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā. Tas pats attiecas arī uz dokumentiem, kas izsniegts valstīs, ar kuŗām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās: Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistana.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (2)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA