EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt kandidātus apbalvojumiem un līdzekļu piešķīrumiem 2015.gadam
50139

   16.12.2014

 

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) aicina pieteikt kandidātus 2015. gada līdzekļu piešķīrumiem un KF apbalvojumiem humānitāro un sociālo zinātņu, lietiškās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa un tēlotājmākslas nozarē. Pieteikumi tiek arī pieņemti apbalvojumiem technisko un dabas zinātņu nozarē.

 

Visi interesenti, tostarp latviešu kultūras darbinieki un organizācijas, grāmatu izdevēji un autori, komponisti u.tml., aicināti izvirzīt savus kandidātus PBLA KF apbalvojumam līdz 2015.gada 1. aprīlim. Pieteikumi jāiesūta attiecīgās nozares vadītājam, sniedzot rakstveida pamatojumu par šī kandidāta sasniegumiem un pievienojot divas atsauksmes vēstules. Attiecīgā forma ir atrodama PBLA mājaslapā Kultūras fonda sadaļā http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/

 

Apbalvojumam pieteiktajām publikācijām rakstniecības, humānitāro un sociālo zinātņu nozarē jābūt publicētiem pēdējo divu gadu laikā. Publikācijas jāiesniedz, vēlams, piecos, bet ne mazāk kā četros eksemplāros. Pirms publikāciju nosūtīšanas vēlams sazināties ar attiecīgās nozares vadītāju, lai precīzētu, kam darbi nosūtāmi. Mūzikas nozarē iesniegtajiem pieteikumiem jābūt publicētiem vai pirmatskaņotiem pēdējos divos kalendārajos gados. PBLA KF apbalvojumam var pieteikt arī izcilus veikumus skaņu vai teātŗa mākslā, kas notikuši divu pēdējo gadu laikā. Zinātniskie darbi humānitāro un sociālo zinātņu vai technisko un dabas zinātņu laukā var būt uzrakstīti svešvalodā, bet tādā gadījumā jāpievieno kopsavilkums latviešu valodā. 

 

Par PBLA Kultūras fonda godalgas kandidātiem izvirzāmi ārpus Latvijas dzīvojoši, panākumiem bagāti latviešu autori, mākslinieki, komponisti, kultūras, izglītības un jaunatnes darbinieki, kā arī cittautieši, kuŗi veicina latviešu kultūras pazīstamību ārpus Latvijas. Atsevišķos gadījumos kandidāti var arī būt Latvijā dzīvojošas personas par viņu īpašu ieguldījumu latviešu diasporas kultūras dzīvē.

 

PBLA KF apbalvojumi tiek piešķirti šādās katēgorijās: PBLA KF goda balvas ($2,000), goda diplomi (bez naudas balvas), kas atzinības ziņā pielīdzināmi goda balvām, K. Barona prēmijas ($1,000) un atzinības raksti, kas tiek noteikti, ievērojot  darba kvalitāti, attiecīgas nozares vadītāja un referentu atzinumu un PBLA KF priekšsēdes un valdes apstiprinājumu. PBLA KF noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tajā pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet otru balvu citā nozarē var piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

 

Savukārt līdzekļu pieprasījumi kultūras, izglītības un jaunatnes projektu atbalstam iesūtāmi elektroniski PBLA birojam ASV – pblaasv@verizon.net  un Vijai Zuntakai Bērziņai – vija@berzinsdesign.com līdz 2015. gada 1. martam. Ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz ASV $1000, iesniegumam jāpievieno sīkāks izdevumu apraksts. Visiem pieprasījumiem obligāti jāpievieno vismaz divas (2) atsauksmes vēstules. 

 

Gan apbalvojumu pieteikumu, gan līdzekļu pieprasījumu veidlapas, kā arī PBLA KF nozaŗu vadītāju kontaktinformācija atrodama PBLA mājaslapā Kultūras fonda sadaļā.

 

Plašāka informācija pieprasāma PBLA KF priekšsēdei Vijai Zuntakai Bērziņai, vija@berzinsdesign.com vai 58 Dix Woods Dr., Melville, NY, 11747, USA.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA