EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt kandidātus
64372

   01.03.2016

 

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) aicina līdz šī gada 1. aprīlim pieteikt kandidātus 2016. gada PBLA Kultūras fonda apbalvojumiem humanitāro un sociālo zinātņu, lietiskās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa un tēlotājmākslas nozarē. Tāpat pieteikumi tiek pieņemti apbalvojumiem technisko un dabas zinātņu nozarē. 

 

PBLA Kultūras fonda uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi un godalgot izcilus latviešu kultūras sasniegumus un darbiniekus, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, atbalstot skolas un latvisko audzināšanu. Par PBLA Kultūras fonda godalgas kandidātiem izvirzāmi ārpus Latvijas dzīvojoši, panākumiem bagāti latviešu autori, mākslinieki, komponisti, kultūras, izglītības un jaunatnes darbinieki, kā arī cittautieši, kuŗi veicina latviešu kultūras atpazīstamību ārpus Latvijas. Atsevišķos gadījumos kandidāti var arī būt Latvijā dzīvojošas personas par īpašu ieguldījumu latviešu diasporas kultūras dzīvē. Tāpat PBLA KF godalgas tiek piešķirtas arī par zinātniskiem darbiem, daiļliterātūras un preses publikācijām, tēlotājmākslas darbiem, daiļamatniecības un lietiskās mākslas darbiem, kā arī veikumiem skaņu, teātŗa un deju mākslā, skolu un jaunatnes audzināšanas darbā. 

 

“PBLA Kultūras fonda godalgas nodrošina iespēju izcelt un slavēt mūsu izcilākos darbus un to autorus, gan pateikties ilggadējiem darbiniekiem, kuŗi tālu prom no mājām uz latviešu valodas un kultūras pamatakmeņiem cēla un turpina celt latviskās kultūras pilis,” skaidro PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, mudinot latviešu centrus pasaulē pieteikt savus kandidātus apbalvojumiem. 

 

PBLA Kultūras fonds piešķiŗ apbalvojumus četrās kategorijās. Visaugstākais apbalvojums ir PBLA Kultūras fonda Goda balva un Goda diploms, kas ir vienlīdzīgas pirmās pakāpes godalgai. Vienīgā būtiskā atšķirība ir tāda, ka Goda balvas laureāti bez goda raksta saņem arī naudas balvu $2000 apmērā. Tāpat PBLA KF valde, vadoties pēc iesūtītajiem pieteikumiem, lemj par Kr. Barona prēmijas ($1000) un Atzinības rakstu piešķiršanu. Godalgu pieteikumi jāiesūta attiecīgās nozares vadītājam, sniedzot rakstisku pamatojumu par šī kandidāta sasniegumiem un pievienojot trīs atsauksmes vēstules. PBLA KF noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tajā pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet otru balvu citā nozarē var piešķirt ne ātrāk kā pēc diviem (2) gadiem. Detalizēts izklāsts par apbalvojumu kategorijām un pieteikumu iesniegšanas kārtību atrodams PBLA mājas lapā Kultūras fonda sadaļā.

 

KF NOZARU VADĪTĀJU SARAKSTS:

 

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare

Priekšsēdis Guntis Šmidchens

University of Washington, 

Scandinavian Department Baltic Studies Program 

Box 353420 Seattle WA 98195-3420 USA

E-pasts: guntiss@uw.edu

 

 

Lietiskās mākslas nozare

Priekšsēde Lilita Spure

05230 Church St.

Winfield, IL 60190 USA

E-pasts: lilitaspuris@ymail.com

 

 

Mūzikas nozare 

Priekšsēdētāja p.i. Juris Ķeniņš

35 Foxmeadow Road

Toronto, ON M9R 1E3

CANADA

E-pasts: gkenins@rogers.com

 

 

Paidagoģijas nozare 

Priekšsēde Elita Pētersone

15 Cherrystone Dr.

Toronto, ON M2H 1R8 CANADA                  

E-pasts: elitapetersons@sympatico.ca

 

 

Preses nozare 

Priekšsēdis Gunārs Nāgels

Latvijas Okupācijas muzejs

Raiņa bulvāris 7

Rīga, LV 1050, LATVIJA

E-pasts: gunars.nagels@omf.lv

 

 

Rakstniecības nozare

Priekšsēdis Rolfs Ekmanis

50 Cedar Lane

Sedona, AZ 86336-5011  USA

E-pasts: rekmanis@gmail.com

 

 

Tautas un mākslas deju nozare

Priekšsēde Iveta Rone

4 Wilona Ave.

Greenwich NSW 2065  AUSTRALIA

E-pasts: Iveta.Ronis@tafensw.edu.au

 

 

Teātŗa nozare

Priekšsēde Inta Purva

65 High Park Ave , Suite 2103

Toronto, ON  M6P 2R7 CANADA

E-pasts: IntaPurvs@rogers.com

 

 

Technisko un dabas zinātņu nozare

Priekšsēdis Arnis Gross 

27 Gissing St.

Blackburn VIC 3130  AUSTRALIA

E-pasts: arnis.gross@deksoft.com

 

 

Tēlotājas mākslas nozare 

Priekšsēde Guna Mundheim

131 East 69th St.  Apt. 9B

New York, NY 10021  USA

E-pasts: gsmhome@aol.com

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA