EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
PBLA Kultūras Fonda un Padomes apbalvojumi 2021. gadā
118629
Goda diploma saņēmējs Arturs Jansons

   16.11.2021

 

 

Goda diploms

Arturam Jansonam (Kanada) par ilggadēju un izcilu darbu kā rīkotājam, izpildītājam un producentam, ceļot Latvijas vārdu mūzikā Kanadas klausītājiem. 


Krišjāņa Barona prēmija

Lolitai Gulbei (Kanada) par mūža devumu latviešu literātūras laukā Kanadā un dzejas grāmatu "Pēdējā rudens lapa".


Atzinības raksti

Andrai Baltmanei (Belģija) par radošo ideju #iešūpojam pavasari un līdz ar to ļoti daudzu Eiropas māksliniecisko kopu iesaistīšanu virtuālos sarīkojumos ar video, dziesmām un dejām. 

Evai Brennerei (Austrālija) par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas latviešu sabiedrībā.   

Lilitai Daenkei (Austrālija) par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu paaudžu saišu stiprināšanā, jo īpaši - aktīvi piedaloties Adelaides latviešu sabiedrības mūzikālajā dzīvē un jauniešu izglītībā.

Guntai Dreifeldei, Egilam Fogelim un Auseklim Zaķim (Kanada) par izcilu darbību, rīkojot saistošus un vērtīgus virtuālus  sarīkojumus Toronto Latviešu pensionāru apvienībai, pandēmijas apstākļos.

Ivetai Gravai (Latvija/ASV) par lielisko darbu - visu Dziesmu svētku tradīcijas kopšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas iesaistīto un atbildīgo personu kopā savešanu, par radošu pieeju un neatlaidību pandēmijas gada īpašajos apstākļos.

Jurim Jakovicam (Austrālija) par ilggadēju in izcilu kalpošanu latviešu sabiedrībai un latviešu skolai Kanberā.

Ievai Kainai (Austrālija) par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā.

Renātei Krūmalai Kenney (ASV) par veikumu ASV latviešu sabiedriskās dzīves un kultūras uzturēšanā.

Jānim Kārkliņam (Austrālija) par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas latviešu sabiedrībā.

Laurai Ritenbergai-Kinder (Vācija), Vācijas latviešu amatierteātrim “Ezīši”, Minsteres Latviešu centram un Latviešu Kopībai Vācijā par izcilo organizāciju, oriģinālām idejām un radošo pieeju jau septītajam diasporas amatierteātru festivālam “Laipa 2021”.

Gitai Robaldei (Lielbritanija) - Bradfordas amatierteātra “Saulespuķes” režisorei - par lielisko ideju rīkot diasporas amatierteātru festivālu “Laipa”, kā arī par viņas atbalstu šim izaicinājumam, kas jau kļuvis par tradīciju.

Ivetai Ronei (Austrālija) par ilggadīgu darbu, vadot Sidnejas latviešu tautas deju kopu “Jautris pāris”, kā arī vadot tautas deju uzvedumus vairākās Austrālijas latviešu Kultūras dienās un Jaunatnes dienās.

Enai Rudovicai (Kanada) par ilggadēju, nesavtīgu un izcilu darbu, vadot latviešu sabiedrību Edmontonā.

Mārītei Rumpei (Austrālija) par nozīmīgu ieguldījumu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā un izcilu darbu Adelaides latviešu sabiedrībā.

Uģim Sprūdžam (ASV) par izcilu literārās grupas vadīšanu Čikāgā, pandēmijas laikā to pārveidojot par iknedēļas Zoom tikšanos ar dalībniekiem no vairākām ASV pavalstīm un latviešu diasporas mītnes zemēm pasaulē, pieaicinot arī autorus un dažādus ekspertus.

 


 

Atpakaļ