EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Londona - mūsu otras mājas!
35030

   29.04.2013

Daugavas Vanagu Londonas namā, kad ceturtdiena iegadās mēneša ceturtajā dienā, notiek Pokera turnīrs, pagraba velves piepilda sarunas un smiekli, klikšķ spēļu čipi un fonā skan latviešu mūzika. Saietā piedalās jaunieši, kas ir vienojušies sociālā grupā LaLonda.

Vakara beigās grupas dibinātājs Pēteris Baumanis pievienojas man uz sarunu. Pēteris ir enerģisks jaunietis ar tiešu skatienu un veselīgu humora izjūtu. Iecere par LaLondu  radusies pirms nepilniem diviem gadiem, kad Pēteris, ar avantūrisku garu un atpakaļbiļeti kabatā ieradies Londonā, saprata, ka viņam svešumā visvairāk pietrūkst draugu un piederības izjūtas, kas, dzīvojot Latvijā, bija šķitis pašsaprotami. Centieni rast saliedētību, kāda ir nojaušama, piemēram, starp lietuviešiem vai poļiem, latviešu sabiedrībā Londonā nevainagojās panākumiem, tāpēc tika pieņemts lēmums organizēt domubiedru grupu.

LaLondas darbības pamatā ir princips, ko izteicis H Fords: „Ja tu domā, ka vari vai arī nevari ko izdarīt, tev ir taisnība.” Un izdarīt var! LaLonda pastāvēšanas laikā grupā ir apvienojušies 800 aktīvi biedri, un, ievērojot  pašreizējo izaugsmes tempu, drīz biedru skaits sasniegs 2000, - tie ir jaunieši ar dažādām interesēm un idejām, kuŗas kopīgiem spēkiem tiek īstenotas.

Pēteris atzīst, ka grupas panākumu pamatā ir ticība saviem spēkiem un noliktam mērķim, kā arī fakts, ka grupai piederīgu cilvēku darbības fokuss ir gandarījums par paveikto un uzdrošināšanās nospraust aizvien vairāk izaicinošus mērķus.

Atrodoties svešumā, dzīve ir daudz grūtāka, nekā tā varētu būt, dzīvojot Latvijā, kur mums ir ģimene, draugi un bieži vien priekšrocības, ko mēs neprotam novērtēt. Bet, pārvarot grūtības, kas ir saistītas ar dzīvi svešumā, rodas cits - pozitīvāks skats uz dzīvi. Tieši šī sajūta uzdrīkstēties un iespēja novirzīt domas un enerģiju, kas, Latvijā dzīvojot, pārsvarā ir veltīta ātras peļņas gūšanai, - uz morālu vērtību attīstību, pēc Pēteŗa domām, ir lielākā atšķirība starp dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē un, iespējams,  daudzi cilvēki tāpēc izvēlas uzņemties risku un emigrē.

Par lielāko un pozitīvāko no Latvijas sasniegumiem Pēteris min Valodas reformu un ir pārliecināts - lai arī kur latvieši dzīvotu, ir jāsaglabā uzticība savai valstij un ir jāsniedz tai tik ļoti nepieciešamais atbalsts. Es ar prieku pievienojos šai idejai, jo arī man gribētos redzēt Latviju kā pilnvērtīgu valsti, kur cilvēkiem būtu līdzvērtīgas iespējas uzdrīkstēties un īstenot savas ieceres un būt savas valsts patriotiem, kā, piemēram, tas ir Apvienotajā Karalistē dzīvojošiem - gan angļiem, gan arī cittautiešiem.

Karlis Albergs


 

Atpakaļ