EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latviešu nacionālai padomei Lielbritanijā jauns zīmols!
49367

Astrīda Balode    11.11.2014

 

"Straumēnos" 1. novembrī notika pēdējā šī gada LNPL prezidija sēde,  piedaloties  prezidija un padomes 13 locekļiem un vairākiem viesiem, ieskaitot Latvijas Republikas vēstnieku Andri Teikmani un 1. sekretāri Valdu Pastari. Vēstnieks ziņoja par notikumiem Latvijā un Lielbritanijā un pauda prieku, ka tik daudzi latvieši Lielbritanijā balsojuši 12. Saeimas vēlēšanu 15 iecirkņos. Piedalījās 7205  Latvijas pilsoņi, kas ir vairāk nekā 8., 9.,10. un 11. Saeimas vēlēšanās kopā. No visiem 98 ārvalstīs izvietotajiem vēlēšanu iecirkņiem tieši vēstniecībā Londonā bijis vislielākais vēlētāju skaits – 1976. Vēstnieks uzsvēra, ka ikkatra balss ir bijusi svarīga.

 

Sēdes dalībnieki apstiprināja LNPL jauno zīmolu – logotipu, ko izveidojis mākslinieks Mārtiņš Plotka, piedaloties konkursā 2013.gadā.

 

Prezidijs un citi padomes locekļi joprojām aktīvi darbojas dažādās nozarēs un darba grupās. Māris Pūlis, Izglītības nozares vadītājis un Eiropas Latviešu apvienības (ELA) izglītības referents, ziņoja par jaunājām skolām. Kopā ar Gitu Robaldi, Kultūras nozares vadītāju, viņš 2015. gadā rīkos Latviešu kultūras dienas Bradfordā.  Šie svētki turpinās Pīterboro (Peterborough) šajā gadā iedibināto tradicīju,  un tie notiks no 1. līdz 3. maijam. Telpas, viesi, pilsētas mērs un viss pārējais jau ir sarunāts. Gita  rīkoja arī Teātŗa nedēļas nogali Bradfordā oktobŗa vidū, un ir cerības, ka šis sarīkojums  atkārtosies.

 

Iveta Sūna, Jaunatnes nozares vadītāja, ziņoja, ka Tukuma pilsētas pārstāvji viesojušies  Pīterboro un pēc sarunām ar vairākiem latviešiem, kas nesen  izceļojuši no Latvijas, daudz labāk sapratuši diasporas latviešu viedokli. Bija tikšanās arī ar pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, kuŗā pārrunāja ģimenes problēmas un kā LNPL var labāk sadarboties un atrisināt pārpratumus kas bieži notiek tāpēc, ka cilvēki neizprot apstākļus un viņiem trūkst angļu valodas.

 

Ziedonis Barbaks, Ārejās informācijas nozares vadītājs,  bija sakopojs informāciju par darba tiesību pārkāpumiem īpaši Austrumanglijā. Jaungadā būs sagatavots iesniegšanai valdībā rakstveida  lūgums ar precīziem piemēriem. Lielbritanjā ir stingri darba likumi, bet strādnieki diemžēl  neuzdrošinās iesniegt sūdzības par darba devējiem un baidās vērsties pie valsts iestādēm.

 

LNPL prezidija sēdes ir atklātas, un šajā sēdē piedalījās vēl trīs viesi: Lauris Lauskis no avīzes Anglo Baltic News bija atbraucis un izteica vēlēšanos sadarboties ar LNPL, tāpat Simons Puriņš, video un filmu ierakstu mākslinieks, un Ronalds Dimants, Kafijas pauzes redaktors. Kopā ar padomes locekli Ilvaru Veinbergu viņus lūdza sniegt ierosinājumus par LNPL profilu plašsaziņas avotos. Gadu gājumā LNPL ir rīkojusi svētkus un seminārus, atbalstījusi skolas un biedrības, būdama pulcēšanās pajumte latviešu organizācijām Lielbritanijā. LNPL bijusi aktīva arī polītiskajā laukā, ziņojot par notikumiem Latvijā, īpaši okupācijas gados. Pēdējos 24 gadus ir bijusi veiksmīga sadarbība arī ar Latvijas valdību un tās iestādēm.  Tomēr diasporas latviešiem ir maz zināšanu  par LNPL darbu. Viņu piedalīšanās ir nepieciešama, lai LNPL varētu sekmīgi darboties arī nākonē.

 

Nākamā prezidija sēde notiks "Straumēnos" 2015.gada 10. janvārī  plkst. 12.00.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA