EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latviešu jaunieši no visas pasaules šovasar pulcēsies Latgalē
106604

Dārta Apsīte    28.05.2019

 

 

Labības lauki jau lēnām sāks nobriest, kad Daugavpils novada gleznainā Vīragnas ezera krastā pulcēsies latviešu jaunieši no vi­­sas pasaules, lai kopīgi diskutētu par aktuālām sabiedriski polī­tis­kām temām, radītu jaunas idejas kultūrā, biznesā, polītikā, attīs­tī­t­u kritisko domāšanu, kaltu ro­­tas un iepazītos ar Latgales vēs­turi.

 

Imants Ziedonis ir teicis, ka pie cilvēka neved neviens tilts, pie cil­vēkiem var aiziet tikai pa atspul­giem. Tāpēc arī mēs šajā vasarā spoguļosimies Latgales 2x2 semi­nāra temā ATSPULGI. Mēdz teikt, ka Latgalē redz uzlecam un norietam divas saules – vienu debesu pa­­malē, otru ezeru atspulgā. 2x2   ir vieta, kur vairojas darītgriba un rodas jaunas idejas. 

 

Latgales 2x2 semināra program­ma būs piesātināta ar aktīvām un radošām lekcijām, debatēm un radošo darbu, ko vadīs dažādu no­­zaru profesionāļi. 

 

Katru dienu dalībnieki gūs zi­­nāšanas ievirzēs un projektos. Pir­mo dienas daļu tie pavadīs kādā sevis izvēlētā ievirzē:

Pašizziņa. 

Kā domāt kritiski un saglabāt draugus.

Latvijas sabied­rība šodien un rīt.

Mūsdienu lat­viešu valoda.

Vasals Latgolā jeb Dzīvā Latgale.

Vēsture Latgales acīm.

 

Savukārt dienas otrā daļa tiks pavadīta kādā no izvēlētajiem projektiem:

Rotkalšana.

Aktīvā at­­­pūta Latgales dabā.

Mūsdienu Lat­vijas virtuve.

Teātris.

Amatnie­cības projekts.

Žurnālistika.

Ani­mācija.

Latgales folklora.

 

Dalībniekiem būs iespēja iepa­zīt Latgales kultūrvēsturi postfol­kloras grupas “Rikši” dalībnieka Ērika Zepa un grupas “Dabasu Durovys” mūziķa un sabiedriskā darbinieka Arņa Slobožaņina va­­dībā. Migrācijas un integrācijas jautājumus diskutēsim kopā ar pētnieci Agnesi Lāci.

 

Gatavosim kopā ar šefpavāru Māri Jansonu, rotas kalsim ar Vi­­tautu Straupi. Kopā ar Daini Mjar­tānu iepazīsim Latgales uzņēmī­gākos ļaudis.

 

Vakaros jauniešiem pašiem būs iespēja parādīt savus talantus, ie­­pazīt citus jauniešus, diskutēt par Latvijai svarīgiem jautājumiem, izdziedāt un izdejot latviešu dziesmas un dejas. Viena diena tiks at­­vēlēta Latgales iepazīšanai, kuŗas laikā dosimies izbraukumā, lai apskatītu skaistākās vietas, kultūr­vēstures objektus un tiktos ar vie­tējiem uzņēmējiem un citiem ie­­dvesmojošiem ļaudīm. 

 

2x2 nometne tika izveidota pa­­gājušā gadsimta sešdesmitajos ga­­dos un toreiz pulcēja trimdas lat­viešus Ziemeļamerikā. Mērķis bija stiprināt latvietību to jauniešu vi­­dū, kuŗi dzimuši un auguši ārpus Latvijas. Kopš 2015. gada vasaras 2x2 notiek arī Latvijā, turpinot piecdesmit gadu garumā iedibi­nā­to tradiciju, apvienojot Latvijā un ārpus Latvijas dzimušos lat­viešu jauniešus. Kā vieslektori un ieviržu vadītāji 2x2 nometnēs ir pieda­lījušās sabiedrībā pazīstamas personas – Vaira Vīķe-Freiberga, Kriš­jānis Kariņš, Dace Melbārde, Jānis Skutelis, Raimonds Graube, Jānis Domburs, Zane Peneze, Jānis Bergs u. c.

 

Nometne notiks no 26. jūlija līdz 2. augustam atpūtas bazē “Vi­­rogna”. Aicināti pieteikties gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie latviešu jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, rakstot uz info@­2x2pasaule.lv, vai aizpildot anke­tu 2x2pasaule.lv. Dalībniekiem pa­­stāv iespēja iegūt stipendiju. Pašlaik jau pieteikušies latviešu jaunieši no ASV, Anglijas, Vācijas, Šveices, Beļģijas, Brazīlijas, Zvied­rijas un Latvijas. 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (1)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA