EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Laiks pieteikties balsošanai pa pastu no ārzemēm 14. Saeimas vēlēšanās
125773

Laura Krastiņa    26.07.2022

 

 

Pieteikties balsot pa pastu vēlētāji ārvalstīs var, nosūtot pieteikumu pa pastu, e-pastu vai iesniedzot to klātienē Latvijas Republikas vēstniecībās Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrālijā, Dānijā, Ēģiptē, Francijā, Īrijā, Japānā, Kanadā, Kazachstanā, Dienvidkorejā, Lielbritanijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā, kā arī konsulātā Vitebskā, Baltkrievijā.

 

Piesakoties pasta balsošanai, jāuzraksta iesniegums, kuŗā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese vai oficiālā e-adrese, uz kuŗu vēlas saņemt balsošanas materiālus. Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā  www.cvk@cvk.lv

 

Obligāta prasība ir iesniegumu parakstīt, tas attiecas arī uz pa e-pastu sūtītiem iesniegumiem. Šajā gadījumā iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumi, kas nebūs parakstīti, nebūs derīgi.

 

Lai pieteiktos balsot pa pastu, vairs nav nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību, jo vēlētāju uzskaitei šajās Saeimas vēlēšanās pirmo reizi tiks lietots vēlētāju reģistrs, un spiedogs pasē par dalību vēlēšanās vairs netiks likts.

 

Savukārt no 27. augusta, kad darbu sāks vēlētāju reģistrs, pieteikties pasta balsošanai varēs arī e-pakalpojumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv vai portālā www.latvija.lv.

 

No 10. līdz 16. septembrim vēlēšanu iecirkņa komisija uz vēlētāja norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur pieejami balsošanas materiāli. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs tiek iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, kas nozīmē, ka vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem.

 

 

Lai nobalsotu, vēlētājam jāsagatavo divas aploksnes – viena lielāka, otra mazāka. No visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena – tā vēlēšanu zīme, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuŗu vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi varēs atstāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+” atzīmēt kandidātus, kuŗu ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuŗu ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta. Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā - mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. 

 

Balsojums jānosūta pa pastu tai pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijai, kur vēlētājs pieteiksies balsot pa pastu un kas būs norādīta balsošanas materiālos. Balsojums jānosūta ar tādu aprēķinu, lai tas pienāktu attiecīgajā pasta balsošanas iecirknī līdz vēlēšanu dienai, 1. oktobrim.

 

Vēlētājs, kuŗš pieteiksies balsot pa pastu, drīkst pārdomāt un nobalsot iecirknī vēlēšanu dienā.

 

Kārtējās 14. Saeimas vēlēšanas norisināsies šā gada 1. oktobrī, sestdienā. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus. Kā līdz šim, vēlētāji Saeimas vēlēšanās varēs balsot jebkuŗā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

 


 

Atpakaļ