EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Laikraksta „Brīvā Latvija” izdevēji spriež Rīgā
19065

   10.11.2011

Laikraksta Brīvā  Latvija  Izdevēju kopas (BLIK) dalībnieki pulcējās gadskārtējā sēdē Rīgā 29. un 30. oktobrī. BL ir ārpus Latvijas Eiropā dzīvojošo latviešu laikraksts ar redakciju Rīgā, un sava vieta tam ir arī Latvijas laikrakstu vidū.

BLIK dalībnieki ir Anglijas, Vācijas un Zviedrijas "vecās trimdas" centrālo organizāciju deleģēti pārstāvji. Secinājums: šīs organizācijas ir līdzatbildīgas BL izdošanā. Daļai ārlatviešu, īpaši vecākai paaudzei, laikraksts joprojām ir nozīmīga saite ar Latviju un pašiem savā starpā. Drukāta avīze ar pilna laika redakciju Latvijā dod iespēju latviešu organizācijām rietumos piekļūt pie polītiķiem un komūnicēt ar Latvijas sabiedrību daudz efektīvāk nekā bez šāda ziņu avota. Atgādināsim, ka astoņas lappuses ir kopīgas BL un ASV latviešu laikrakstam Laiks.

Pirms pusotra gada BLIK dalībnieki satikās Londonā  ārkārtas sēdē, lai paceltu abonementa maksu. Pirms gada, kad BLIK dalībnieki pulcējās Rīgā, BL nākotne bija zem jautājuma zīmes, jo abonementu maksa nesedza avīzes izdošanu. Situāciju glāba DVF, LNPL un Anglijas latviešu Izglītības fonda lielais atbalsts. Paaugstināja arī abonementa un sludinājumu likmes. Šogad līdz oktobŗa beigām BL ir spējusi segt izdevumus un paredz, ka gads beigsies bez zaudējumiem, bet tas ir iespējams tikai  ar sabiedrības un individālu ziedojumu palīdzību. Redaktore Ligita Kovtuna ir darījusi iespējamo, lai samazinātu izdošanas izdevumus. Kaut pasta izdevumi pazemināti, vismaz Anglijā, avīze pienāk jau sestdienā. Saņemtas atzinīgas atsauksmes par avīzes saturu, intervijām, plašo aktuālo informāciju, gatavojoties tautas nobalsošanai  un 11. Saeimas vēlēšanām. Izveidota mājaslapa: www.brivalatvija.lv, redaktors Dainis Mjartāns.

BL nākotni var nodrošināt tikai abonentu skaita pieaugums, īpaši Latvijā, un atbalsts no latviešu kopienām ārpus Latvijas, piemēram, no ELA biedriem un citām organizācijām; arī turpmāk jāmeklē reklāmdevēji. Viss prasa darbu un idejas. Nolēma nepaaugstināt avīzes cenu lasītājiem ārzemēs, bet  paaugstināt abonementa maksu Latvijā 2012. gadā, jo pašreizējā Latvijas abonementu cena nesedz pasta un drukāšanas izdevumus. Aicinās sūtīt ziedojumus zemes pārstāvim/administrātoram par paziņojumiem, kuŗus par brīvu ievieto BL pēdējā lappusē un kuŗi aizņem lielu lapas daļu. Kuplais sēdes dalībnieku skaits apliecināja, ka ir interese par BL un vajadzība pēc tās.

Sēdes dalībnieki izteica atzinību Ligitai Kovtunai par ieguldīto darbu un pūlēm avīzes veidošanā. Redaktore savukārt pateicās BLIK dalībniekiem par sadarbību, izpratni un atbalstu. Īpašu atzinību pelnījis BLIK priekšsēdis Aivars Sinka, kas ar neizsīkstošu enerģiju un entuziasmu sekojis avīzes izdošanai, rakstījis ievadrakstus un palīdzējis redaktorei risināt problēmas. Aivars Sinka bija rūpīgi sastādījis financiālos pārskatus un 2012. gada budžetu, ko būs iespējams izpildīt tikai ar plašu sabiedrības atbalstu.

Pagaidām neatbildēts ir jautājums par BL papīra formāta izdevumu un parallēlo bezmaksas diģitālo versiju, kas varētu atraut avīzei abonentus, bet kas arī nostiprina avīzes lomu Latvijas plašsaziņas līdzekļos un, cerams, ar laiku paaugstinās reklāmu un sludinājumu ienākumus.

Sēdes dalībnieki: no Anglijas - BLIK priekšsēdis Aivars Sinka (DV CV), Pēteris Pētersons (DVF), Dzidra Purmale (LNPL); no Vācijas - Andris Zemītis, Nils Ebdens (LKV), Aija Ebdena, Zuze Krēsliņa–Sila; no Zviedrijas - Vija Freimane (LPK) un Andrejs Leimanis (ZLNP); Dainis Mjartāns no Latvijas. Sestdien sēdes dalībnieki vispirms pulcējās BL redakcijā Ausekļa ielā un uzklausīja redaktores Ligitas Kovtunas pāskatu par iepriekšējā gada darbību un nākotnes plāniem un par BL tīmekļa lapu. Sestdienas pēcpusdienā un svētdienā sēde turpinājās DVF viesnīcā Radi un draugi.

Laikrakstu digitālizācija.
Sestdienas un svētdienas sēdē daļu laika piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pārstāvji Rolands Strazdiņš un Jurģis Īvāns, kuŗi iepazīstināja ar LNB Digitālās bibliotēkas Letonica attīstību. Letonica mērķis ir tajā saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma vispārēju, ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu. Paredzēts digitālizēt visas trimdā radītās kultūras vērtības, ieskaitot laikrakstus Londonas Avīze, Latvija un Brīvā Latvija. Laikraksti tiks saglabāti digitālizētā formā uz visiem laikiem un būs par brīvu pieejami lietotājiem. Ārpus Latvijas izdoto laikrakstu Londonas Avīze, Latvija un Brīvā Latvija digitālizācijas līgumu atbilstīgi LNB Letonica noteikumiem parakstīja: LNPL vārda par Londonas Avīzi Dzidra Purmale, LKV vārdā par  Latviju Nils Ebdens un par Brīvo Latviju LNPL vārdā Dzidra Purmale un DVF vārdā Pēteris Pētersons. Vēsturiskos izdevumus varēs lasīt arī BL tīmekļa lapā (
www.brivalatvija.lv), un BL lasītājiem būs iespēja  meklēt rakstus par viņu ģimenēm, par īpašiem sarīkojumiem vai arī par vēsturiskiem notikumiem. Izdevēju kopa nolēma piedāvāt pieeju archīvam par brīvu.

Dzidra Purmale


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA