EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
“Jūtos patīkami satraukta, ka manas gleznas skatīs latvieši”
130546

Rūdolfs Vilde    22.11.2023

 

 

 

Novembrī, kad Latvijā tradicionāli atzīmē patriotisko mēnesi, Dzelzavas kultūras namā atklāja Ņujorkas latvietes, mākslinieces Vijas Doks gleznu izstādi “Vai es neesmu sieviete?”. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī pati māksliniece, lai klātesošajiem pastāstītu par savu saistību ar Dzelzavu, Doku dzimtu un izstādē apskatāmajiem darbiem. 

 

“Man ir patiess prieks, ka pērn, ciemojoties Dzelzavā, mani uzrunāja Kultūras nama vadītāja Baiba Meiere, lai iedrošinātu līdz šim nebijušam solim – izstādīt savus darbus mana tēva dzimtajā novadā. Jūtos patīkami satraukta, ka manas gleznas skatīs latvieši, manas dzimtas novadnieki. Līdztekus satraukumam ir liela atbildība, jo nāku no Latvijā zināmās Doku Ata dzimtas, tāpēc ar savu veikumu ir jāturpina un jāstiprina manu senču devums,” gatavojoties izstādei, saka māksliniece.

 

 

 

Vija Doks lielākoties glezno portretus, īpaši pievēršoties tādus pasaulslavenu sieviešu portretēšanai, kuŗas ar savu darbu ietekmējušas mākslas, literātūras, kino, polītikas, zinātnes, modes, medicīnas un daudzu citu jomu attīstību. Mākslinieces daiļradē ir tapuši arī rakstnieču Annas Brigaderes un Aspazijas portreti. Kopskaitā māksliniece radījusi vairāk nekā 100 portretus, taču šīs izstādes uzmanības centrā ir Eiropas sievietes. Turklāt mākslas darbu ekspozīcijai Dzelzavā ir radītas jaunas gleznas, tostarp rakstnieces Agatas Kristi (Agatha Christie) un modernā feminisma mātes Simonas de Bovuāras (Simone de Beauvoir) portreti. 

 

Ņujorkas māksliniece Vija Doks dzimusi dīpīšu nometnē Vācijā, bet uzaugusi Kalamazū, kur Rietummičiganas Universitātē ieguvusi bakalaura gradu. Pārceļoties uz Ņujorku 1976. gadā, viņa ieguva maģistra gradu bibliotēkzinātnēs Kolumbijas universitātē un strādāja par juridisko bibliotekāri līdz aiziešanai pensijā 2016. gadā. Vija savai mākslinieces karjerai nopietnāk pievērsās 90. gados, apmeklējot Vizuālās mākslas skolas kursus un piedaloties mākslinieku grupu izstādēs. Līdz šim Vijas darbi bijuši apskatāmi Ņujorkas vietēja un arī starptautiska mēroga izstādēs. Mākslinieces glezna bijusi izstādīta arī XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Toronto, Kanadā. Izstāde Dzelzavā ir Vijas Doks pirmā izstāde Latvijā.

 

Izstādi rīkoja Dzelzavas Kultūras nams, tāpēc lielu paldies jāsaka lieliskajai Dzelzavas komandai - Kultūras nama vadītājai, izstādes idejas autorei un organizatorei Baibai Meierei, bibliotekārei un izstādes atklāšanas pasākuma vadītājai Vinetai Truhanovai, fotografam un izstādes mākslinieciskajam kuratoram Andrejam Aplokam, kā arī topošajam vēstures skolotājam, lieliskam dziedātājam un ģitāras spēles pārvaldītājam, izstādes mūzikālā noformējuma nodrošinātājam Alvilam Pudulim.

 

Izstādes atklāšanas pasākums bija kupli apmeklēts, skatītāju vidū bija Dzelzavas pagasta ļaudis, Vijas Doks radinieki, seniori no tuvējā sociālā aprūpes nama un vairāki mākslas mīļotāji.

 

Ikviens, kuŗš vēlas iepazīties ar mākslinieces Vijas Doks daiļradi aicināts sekot līdzi mākslinieces Facebook kontam, kā arī apmeklēt Vijas izstādes Ņujorkā.

 

“Esmu gatava savus darbus izstādīt arī Amerikas latviešu centros. Ja vien mani aicinās, laipni atsaukšos,” tā par savu piederību latviešiem saka Vija Doks.


 

Atpakaļ