EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Harijam Valdmanim - 95
102328

   02.10.2018

 

 

Harijs Valdmanis dzimis 1923. gada 4. oktobrī Valkas apriņķa Lugažu pagastā. Skolas gaitas sācis Valkā. Kad tēvs, dzelzceļu ierēdnis, 1936. gadā nomira, ģi­­me­ne pārceļas uz Rīgu. 1937. ga­­dā Harijs iestājas Rīgas Valsts technikuma mechanikas nodaļā, to absolvē 1942. gadā. 1943. gadā ie­­saukts leģionā, 15. divīzijas sa­­ni­­tārā auto rotā. 1945. gada 2. maijā  nonācis amerikāņu armijas gūstā pie Šverinas, Ziemeļvācijā, vēlāk gūstā Putlosā. No 1945. gada de­­cembŗa līdz 1951. gada novembrim ir UNRRA un IRO dienestā Hanoverā. Pēc tam latviešu transporta rotā (7566 LS Engineer Dump Truck Company) pie ame­ri­kāņu armijas Etlingenā. 1953. gada augustā kopā ar sievu Veltu un piecus gadu veco dēlu Kārli ieceļo Norvēģijā, kur sāk strādāt rezerves daļu noliktavā Volk­swagen auto darbnīcā. No 1963. gada līdz aiziešanai pensijā 1990. gadā ir noliktavas vadītājs. 1967. gadā apbalvots ar Volkswagen Zelta vairodziņu, 1982. gadā – ar briljanta Goda adatu.

 

Harijs Valdmanis visu mūžu līdzdarbojies latviešu saimē Nor­vēģijā: darbojies Latviešu bied­rī­bas valdē, būdams valdes loceklis, sekretārs un kasieris. Bijis arī Norvēģijas latviešu ev. lut. drau­dzes vadītājs (no 1960. līdz 2002. gadam). Kopš 1966. gada līdz 2016. gadam – Latviešu Nacio­nālā fonda padomes loceklis un pārstāvis Norvēģijā. No 1994. līdz 2003. gadam – padomes priek­š­­­sēdis. 2004. gadā saņēmis ārlie­­tu ministres Sandras Kalnietes Atzinības rakstu.

 

Daudzus gadus rakstījis laik­rakstam Brīvā Latvija ziņas par latviešu notikumiem Norvēģijā, kā arī rakstus par plašākām te­­mām, par valodu, par patriotismu un citām latviešiem nozīmī­gām temām.  Kad jau cienījamos gados Harijs iegādājās datoru un atklāja tīmekļa iespējas, viņa raksti nonāca  arī  Austrālijas un Kanadas latviešu avīzēs.

 

Harijs Valdmanis cītīgi pieda­lījies latviešu sarīkojumos ārpus Norvēģijas,  piemēram,  1968. ga­­da Hanoveras dziesmu svētkos un 1979. gada Visbijas Dziesmu die­nās Gotlandes salā.

 

Harijs Valdmanis vairākkārt apciemojis  Austrālijas latviešu kultūras dienas dažādās Aust­rā­lijas pilsētās, pēdējo reizi 2014. gadā Sidnejā.

 

Mums ar Hariju ir vēl kāda sirsnīga saikne – abi nākam no viena Latvijas novada, abi esam staigājuši Pedeles upes krastos, gan katrs savos “jaunos gados”. Bet šādas saiknes allaž rosina uz kopīgām, ciešākām sarunām, uz vēlēšanos satikties gluži kā ar cienījamu tuvinieku. Varbūt arī  Harijs izjūt kaut ko līdzīgu, jo ikreiz, būdams Rīgā, atrod ie­­spēju iegriezties redakcijā. 

 

Harijs ir īsts un patiess redak­cijas draugs, tas, kas saka savu sakāmo tieši un atklāti. Bet, kad avīzes pastāvēšanai radušies fi­­nan­ciāli draudi, metas aizstāvēt, drosmīgi aicinot piedalīties arī trimdas organizācijas. Paldies, Harij! Atbalsts redakcijai ir vaja­dzīgs varbūt pat vairāk  nekā jebkad.

 

Mīļi sveicam un no sirds no­­vēlam, lai turas veselība un darba spars, lai sirdī mājo prieks, lai veicas!

 

Cieņā – Tava Brīvās Latvijas un Laika redakcija un novadniece Ligita Kovtuna      


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA