EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Eiropas latviešu apvienībai – ELA vadībā ievēlēti Elīna Pinto un Agnis Sauka
105492

   26.03.2019

 

 

Par Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdi uz turpmākajiem diviem gadiem ievēlēta Elīna Pinto, kuŗa pārstāv Latviešu kopību Vācijā, bet par priekšsēdes vietnieku – Agnis Sauka no Latviešu biedrības Beļģijā.

 

Prezidijā ievēlēta arī Vita Kalniņa no Latviešu biedrības Austrijā, Māris Pūlis (Latviešu Nacionālā padome Lielbritanijā), Justīne Krēsliņa (Zviedrijas Latviešu apvienība) un arī Lelde Vikmane (Latviešu apvienība Francijā).

 

Eiropas Latviešu apvienības biedru organizāciju sapulce rezolūcijā aicina Saeimu un valdību īstenot Diasporas likumu, pieņemot un ieviešot tam nepieciešamos aktus, arī attiecībā uz papildu dzīvesvietas paziņošanas iespēju diasporai un remigrējušo pensionāru ārvalstu pensiju neapliekamā minimuma aizsardzību bez termiņa ierobežojuma.

 

ELA rezolūcijā uzsvērts, ka tā novērtē valsts budžeta atbalstu diasporai, un aicina to nostiprināt valsts bāzes budžetā, lai uzlabotu tā plānojamību ilgtermiņā.

 

Organizācija  pieņemtajā dokumentā norāda, ka ņems vērā biedru organizāciju aicinājumu sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Latvijas polītikas veidotājiem risināt jautājumu par dubultpilsonības pieļaušanu ar Gruziju, Ukrainu un Izraēlu.

 

ELA arī aicina Izglītības un zinātnes ministriju sadarboties ar attiecīgajām ministrijām Eiropas valstīs ar lielu skaitu latviešu bērnu, lai pēc vecāku pieprasījuma nodrošinātu iespēju apgūt latviešu valodu kā svešvalodu mītnes valsts pamatskolās un vidusskolās, kuŗas tiek akreditētas šīs valsts eksāmenu sistēmā. Tāpat rezolūcijā teikts, ka ELA novērtētu vietu skaita palielināšanu latviešu valodas mācībām tālmācības sistēmā Classflow.

 

Eiropas Latviešu apvienība mudina diasporas organizācijas aktīvi veidot uzņēmēju un profesionāļu tīklus un sadarbību ekonomikas jomā – gan savstarpēji, gan ar Latvijas partneriem, un aicina ELA turpināt darbu pie diasporas ekonomiskās sadarbības un investīciju platformas izveides.

 

Tāpat ELA rezolūcijā pausts aicinājums piedalīties balsošanā par Latvijas pārstāvjiem Eiropas Parlamentā, savās mītnes zemēs atzīmēt Baltijas ceļa trīsdesmit gadu atceri un Berlīnes mūra krišanu, skubina diasporas jauniešus pašorganizēties un iesaistīties diasporas aktīvitātēs un sadarbībā ar Latviju.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA