EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Dzimtā valoda
43053

VALIJA BERKINA    04.03.2014

 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai – 15 gadi

Pēc UNESCO iniciātīvas 21. februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu svin kopš 1999. gada, kad UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņēma Rezolūciju par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Savukārt pēc UNESCO Latvijas nacionālās komisijas rosinājuma  Starptautisko dzimtās valodas dienu Latvijā  kopš 2005. gada  svin 21.februārī. Visā Latvijā notika dažādi sarīkojumi - izstādes, pēcpusdienas, priekšlasījumi un koncerti, izceļot latviešu valodas – valsts valodas lielo lomu. 

 

Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē 21. februārī  notika Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts sarīkojums. Uzrunu teica Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis. Apbalvoja  Latviešu valodas aģentūras rīkotā radošo darbu konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” uzvarētājus. Konkursa mērķis bija  populārizēt latviešu valodu, sekmēt apziņu par piederību Latvijai, rosināt skolēnus izzināt savas dzimtas vēsturi, tādējādi stiprinot nacionālo pašapziņu. Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas projektu koordinātore Velga Līcīte pastāstīja, ka no katras skolas  gaidīti deviņi labākie. Kopumā  iesūtīti 419 likteņstāsti, dzejoļi, esejas, dzimtas koki, zīmējumi gan no Latvijas, gan no latviešu skoliņām ārvalstīs – no Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas Austrālijā, Mejo (Mayo) Latviešu atbalsta grupas skoliņas Īrijā, Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas, Ņudžersijas latviešu pamatskolas, Krišjāņa Barona latviešu skolas Čikāgā, Minsteres latviešu skoliņas, Briseles 2. Eiropas skolas.


Rīgas Latviešu biedrības namā konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”  uzvarētāji un žūrijas komisijas pārstāvji

 

Darbus vērtēja profesionāla žūrija - Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literātūras centra, UNESCO LNK, Latvijas Universitātes un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji. Literāros  darbus vērtēja pēc klašu grupām – 1.- 4.klasei, 5.- 9.klasei un 10.-12.klasei, bet zīmējumus - neatkarīgi no tā, kuŗā klasē bērns mācās. Žūrijas komisija, rūpīgi izvērtējusi skolēnu konkursā iesniegto radošo veikumu, noteica 35 labākos autorus.

 

Literāro darbu konkursā 1.-4.klašu grupā 1. vieta  piešķirta Virgilijai Pernai no Briseles 2. Eiropas skolas,  5.-9.klašu grupā 1.vieta - Ričardam Andrievam Klimovičam no Briseles 2. Eiropas skolas. Atzinība par emocionālu tēlojumu piešķirta  Kristapam Balodim no Mejo (Mayo) Latviešu atbalsta grupas skoliņas, bet 10.–12. klašu grupā 1. vieta Rūdim Eidukam no A. Upīša Skrīveŗu vidusskolas un  Atzinība par spraigu sižeta risinājumu – Ivonnai Princei no Briseles 2. Eiropas skolas.

 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajā sarīkojumā  žūrijas komisijas pārstāvji izteica sirsnīgu pateicību visiem skolēniem, kas pētījuši, intervējuši, iedziļinājušies un pierakstījuši savus dzimtas stāstus. Pateicība skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu, rosinot skolēnus piedalīties konkursā. Konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” 35 labāko darbu autori saņēma balvas. Tiem, kuŗi kādu iemeslu pēc nevarēja ierasties, balvas nosūtītas ar gaisa pastu. Ne tikai konkursa laureātu, bet arī citu dalībnieku literārais un mākslinieciskais veikums tiks sakopots grāmatā.


Starptautiskās dzimtās valodas dienas priekšvakarā klajā nācis iepriekšējā gada Latviešu valodas aģentūras rīkotā skolēnu konkursa darbu krājums „Latvija, es esmu Tavs bērns”, kuŗa 129 lappusēs izlasāms 130 skolēnu literārais veikums un apskatāmi 58 zīmējumi. Kādas domas par latviešu valodu paustas skolēnu darbos? Piemēram, Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas 7. klases skolēns  Gustavs Teteris raksta: Lai gan es neesmu dzimis Latvijā, lai gan es nedzīvoju Latvijā, – Latvija, es esmu Tavs bērns! Arī mans brālis, mana mamma un tētis, mana vecmamma, visi ir Tavi bērni, (..), bet Tu mums esi viena! (..) Lai gan es dzīvoju Amerikā, mūsu ģimenē viss ir latvisks. Mājās mēs runājam Tavā valodā. Latviešu valoda ir manu senču valoda, tā ir manas MĀTES VALODA. Simbelīna Pūce un Tamāra Līduma no Adelaides latviešu skolas 8. klases pauž tādu kā dzeju prozā: Es stāstu saviem draugiem Austrālijā/ Par to, kāda ir mūsu valoda,/ Par to, kā tā skan,/ Par to, ko tā saka,/ No kurienes tā nāk. Grāmatā „Latvija, es esmu Tavs bērns” ir  publicēti arī Ņudžersijas latviešu pamatskolas 6. klases skolēna Markusa Bruveŗa, Latviešu skolas Hamiltonā (Kanada) audzēknes Lauras Legzdiņas, Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas skolēnu Zīles Bēmis un Stellas Graimsas, kā arī  Ances Martinsones,  Beatrises Vērdiņas,  Gunas Pētersones un Ivonnas Princes no Briseles 2. Eiropas skolas konkursam iesniegtie literārie darbi.

 

Konkursa darbu krājumu „Latvija, es esmu Tavs bērns” saņems visi to autori.

 

Uzziņai

 

Radošo darbu konkurss “Latvija, es esmu Tavs bērns”

 

Šogad Dzimtās valodas diena Latvijā bija veltīta Gotharda Frīdricha Stendera 300. gadskārtai, kas iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam. 21. februārī NVO namā Rīgā svinēja Starptautisko dzimtās valodas dienu un atklāja konkursu „Darini ābeci”. Konkursā Latvijas bērni un jaunieši aicināti iepazīties ar G. F. Stendera „Bildu ābici” un izprast tās veidošanas principus Stendera laikā, diskutēt par 21. gadsimta vērtībām, tās atspoguļot mūsdienīgā ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīt vizuālu kompoziciju – zīmētu alfabēta burtu ar tam pievienotu savas pamācības divrindi. Tādējādi taps  Stendera ābecei līdzīga mūsdienu bilžu ābece ar 21. gadsimta pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu skatījumā. Konkurss „Darini ābeci” norisināsies līdz 23. aprīlim – Pasaules grāmatu un autortiesību dienai. To rīko UNESCO LNK sadarbībā ar uzņēmumu „Lielvārds IT”, Valsts izglītības satura centru un Latviešu valodas aģentūru.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA