EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Deju lieluzveduma “Māras zeme" repertuāra precīzēšanas seminārs Anglijā
81397
Foto: Igors Mileika

Juta Rebaine, TDK „Salinieki” (Londona) dejotāja    03.10.2017

 

 

Kavējoties atmiņās par choreografes, deju svētku virsvadītājas un tautas deju kopu vadītājas Latvijā Guntas Skujas viesošanos pie Lielbritanijā dzīvojošajiem tautiešiem – dejot gribētājiem, atceramies, kā Londonas Daugavas Vanagu nama zāles parkets nedēļas vidū atkal piedzīvoja tautas deju ritmus ‒ teciņus, polkas, palēcienus un galopus.       

      

Lielākoties mūs, diasporas latviešus, uz tautas deju kopu mēģinājumiem atved dejotprieks, latviskā gara uzturēšana un vēlme izkustēties lieliskā kompanijā un jautrā gaisotnē starp savējiem. Ne visi no mums ir pieredzējuši dejotāji Latvijā labi zināmās, augsta līmeņa deju kopās, lai gan varam lepoties arī ar tādiem.

 

Tomēr,  lai arī cik ilgi vai pavisam nesen katrs no mums būtu uzsācis latviešu tautas deju apguvi, mums tas ir neatsverams ieguvums, prieks un gods satikt choreografi Guntu Skuju. Sirsnīgs paldies šo mēģinājumu/meistarklašu organizātorei Avitai O’Donnell, kuŗa pati ir dibinājusi un vada Londonas Latviešu skolas bērnu tautas deju kopu, kā arī vidējās paaudzes tautas deju kopu „Jautrais pāris”. Vareno kompaniju pirmajā mēģinājumā papildināja meistars Dr. Viktors Grigulis – Londonas latviešu tautas deju kopas „Londona dejo” dibinātājs un ilggadējs vadītājs. Šis bija Londonas dejotājiem ļoti noderīgs un vajadzīgs treniņš. Gunta mūs sākumā labi izkustināja, iesildīja, bet pēcāk jau pievērsāmies konkrētiem deju soļiem un to niansēm. 

      

Nedēļas nogalē turpinājās deju seminārs latviešu īpašumā Anglijas vidienē – Straumēnos, par tā atbalstīšanu īpašu paldies sakām arī Daugavas Vanagu priekšsēdim Aivaram Sinkam un Latviešu izglītības fondam Lielbritanijā. Semināru apmeklēja 92 diasporas dejotāju no 10 dažādu Anglijas pilsētu deju kopām. Sestdien tika apgūta Dziesmu un Deju svētku deju lieluzveduma „Māras zeme” koprepertuāra deja „Pielūgsme meitenei”, kā arī pat tapa iemācīta pašas choreografes Guntas Skujas jauna E grupas deja – „Kristī mazus, kristī lielus”. Pēcpusdienā dejotāju bariņš paplašinājās un mācījāmies, pieslīpējām soļus deju kolāžai „Saved tos mājās pie Daugavas krastiem”. Pēc spraigā mēģinājuma un maltītes turpinājās kopīga vakarēšana, kuŗā neizpalika mūzika, danči un sarunas. Savukārt svētdien apguvām C grupas dejas – „Vanags un irbe rotājās” un deju kollāžu „Visi ciema suņi rēja”. 

      

Kā pēc kopā pavadītā laika atzina pati Gunta Skuja, pozitīvākais bijis tas, ka bija patīkami un viegli ar mums strādāt, patika, ka visi, kuŗi bija ieradušies uz šo deju semināru, bijuši ieinteresēti iegūt jaunu pieredzi, jaunas zināšanas un vairāk izprast kaut ko no mums, mūsu kopām, gaida svētkos. Viņa arī saprot mūsu situāciju, ka ikdienā mums nav tik bieži un tik rēgulāri iespēja strādāt, trenēties, kā to dara Latvijas deju kopas, tāpēc choreografe vēl jo vairāk novērtē mūsu vēlmi vispār sanākt kopā un uzturēt latvisko kultūru un latviskumu šajā gadījumā caur tautas dejām.

      

Ja skatāmies vēsturē – latvieši sāka dejot jau sen, vēl pirms Kristus un rakstu valodas rašanās. Pēc tik saturīgas deju nedēļas nogales mums ir iedvesma teikt – tas turpināsies vēl ilgi. Uz tikšanos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Latvijā 2018. gada vasarā. 

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA