EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagu fonda pilnsapulce
81573

Ilze Grickus    10.10.2017

 

 

10. septembrī Daugavas Vanagu fonds Lielbritanijā rīkoja savu rudens nodaļu delegātu pilnsapulci, uz kuŗu bija sabraukuši gandrīz 50 dalībnieku, viņu vidū bija arī dažas neredzētas sejas no jaunākās paaudzes. Tas ir organizācijai ļoti būtiski un svarīgi – piesaistīt jaunākus cilvēkus. 

 

Pilnsapulci atklāja DVF priekšsēdis Aivars Sinka, ar klusumu brīdi pieminot aizgājušos biedrus, jo īpaši Ilonu Birzgali, kuŗa daudzus gadus aktīvi piedalījās katrā pilnsapulcē. 

 

Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Miku Vizbuli. Apsveikumus pilnsapulce saņēma no DV CV priekšsēža Andreja Mežmaļa un no LNPL priekšsēdes Liliju Zobens.

 

Pirmais darba kārtības punkts par DVF valdes ierosināto Ētikas kodeksu izraisīja gaŗas debates, jo daļa delegātu nesaskatīja vajadzību tādu ieviest un vēlējās šo ierosinājumu pārrunāt sīkāk savās nodaļās. DV Statūtos paredzēts, ka katra zeme izveido savu “godu tiesu”, lai ētikas un disciplīnas pārkāpumus varētu caurlūkot. Lielbritanijā tāds nav bijis. DVF valde uzskata, ka Ētikas kodekss šādu funkciju izpildītu. Jautājums tika atcelts līdz nākamajai pilnsapulcei.

 

DVF valdes priekšsēdis Aivars Sinka nolasīja savu ziņojumu. Kopš ievēlēšanas amatā viņš vēlas skaidrāk atspoguļot organizācijas un divu uzņēmumu saistības un naudas plūsmu. Anglijas uzņēmums, kas saimnieko Straumēnos un DVF Londonas namā, pārklāj arī dažas Latvian Welfare Trust atbildības un ir komplicēta struktūra; Rīgas viesnīca “Radi un Draugi” salīdzinoši vienkāršāka. A. Sinka savā prezentācijā pierādīja, ka organizācijas saistības attiecībā uz līdzekļiem ir salīdzinoši maz procentu izteiksmē un ar to, ka Straumēnu ienākumi ar katru mēnesi ir pieauguši un Londonas nama un Rīgas viesnīcas apgrozījums ir stabils, nākotnes izredzes ir pozitīvas. Straumēnos raizes darīja tas, ka 2017. gadā bija neliels te rīkoto kāzu skaits, bet 2018. gada rādītāju prognnoze ir laba. Ziemas mēneši gan vēl būs gana saspringti, jo klusos mēnešos apgrozījums visos trīs namos krītas un ir jādzīvo no vasaras peļņas. A. Sinka pateicās visiem aizdevējiem – gan privātām personām, gan organizācijām un nodaļām par palīdzību tikt šim grūtajam posmam pāri.

 

Neraugoties uz to, ka šis gads ir bijis diezgan grūts, DVF ir spējis ziedot vairākiem mērķiem kā Latvijā tā Lielbritanijā, daudzreiz arī “graudā”, dodot telpas dejotājiem, koŗiem, skoliņām un citiem pasākumiem.

 

Sekoja DVF valdes locekļu ziņojumi, un katram bija iespēja iepazīstināt pilnsapulci ar savu darbību. Marketinga darba grupas panākumi ietver DVF mājaslapas uzturēšanu, bukletiņu un banneru sagatavošana un Facebook lapas izveidi. Mājaslapai un Facebook lapai nepieciešama informācija no nodaļām, un Marketinga grupa lūdz visiem iesūtīt ziņas un fotografijas par pasākumiem, kā arī iepazīstināt draugus un paziņas šiem ziņu avotiem un piesaistīt jaunus biedrus. 

 

Bija prieks dzirdēt ka Stokportas biedri piesaistījuši jaunus biedrus un ir atkal ieguvuši kopas statusu. Bradfordas nodaļa pateicās Koventrijas nodaļai, par financiālo palīdzību, lai nobeigtu jumtas un virtuves remontus savā īpašumā, kas dos iespēju turpināt sabiedrisko darbību bez raizēm. Londonas nodaļā rosīgi darbojas Balzāmbārs DVF Londonas nama pagrabā. Derbijas nodaļas ziņojumā lūgts valdei rīkot atsevišķu konferenci, lai jaunie biedri varētu labāk iepazīties ar Daugavas Vanagu fonda biedru attiecībām ar Latvian Welfare Trust un izrunāt arī citus būtiskus jautājumus.

 

Anglijas uzņēmuma vadība, kas saimnieko Straumēnos un DVF Londonas namā un Latvijas uzņēmuma vadība, kas saimnieko Rīgas viesnīcā „Radi un Draugi” sniedza sīkāku pārskatu par pirmā pusgada izaicinājumiem un financiālo stāvokli, kā arī par nākotnes izaicinājumiem un prognozēm. Straumēnos viesnīcas un restorāna apgrozījums ir nozīmīgi pieaudzis salīdzinājumā ar 2016. gadu, bet vēl atpaliek no budžetu, kas varbūt bija mazliet par optimistisku, ņemot vērā, ka jaunās telpas tika atvērtas tikai marta mēnesī, t. i. vēlāk kā plānots. Viesnīcas „Radi un Draugi” un restorāna „Niklāvs” budžeta apgrozījums ir pēc plāna par spīti viesnīcu pieaugumam, kas “spiež” cenas uz leju.

 

Šī gada novembrī notiks DV CV priekšsēža un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Kandidāti uz priekšsēza amatu ir Austris Grasis un Gunārs Spodris, uz Vanažu priekšnieces amatu kandidē Gunta Reynolds, Klāra Mētra un Ilga Vēvere. Tuvāka informācija par kandidātiem un par vēlēšanu kārtību tiks paziņota visiem DVF biedriem.

 

Daugavas Vanagu fonds atbalsta ar ziedojumiem Eiropas Latviešu apvienību, laikrakstu „Brīvā Latvija” un Latviešu Izglītības fondu Lielbritanijā un katrā ir Fonda pārstāvis. Straumēni ir arī mājas Latviešu dokumentācijas centram un archīvam un vadītāja Inese Auziņa-Smita labprāt pieņem grāmatas, dokumentus, programmas, protokolus, fotografijas u. c., kas atspoguļo latviešu dzīvi Lielbritanijā.

 

Pilnsapulci slēdza agrā vakara stundā, un dalībnieki bija daudz ko izdiskutējuši.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA