EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagu dienas Melburnā
18990

   08.11.2011

DV Austrālijā (DVA) 59. delegātu sanāksmē Melburnas nodaļa izteica gatavību rīkot 2011. gada DV CV sēdi. DVA valde Melburnas nodaļai DV CV prezidija apstiprinājumu piesūtīja 2010. gada septembrī, un 18. oktobrī Melburnas nodaļas valde uzdeva A. Grimmam rūpēties par sēdes sagatavošanas darbiem. 11. novembrī DV CV prezidijam tika piedāvāta 15./16. oktobŗa nedēļas nogale ar jautājumu, vai sēdei ar divām dienām pietiks, un ierosinājumu sēdi papildināt ar piemiņas brīdi pie kaŗavīru pieminekļa kapos, ar Svinīgo jundu un „neformālu apaļā galda konferenci”: Austrālijas DV nodaļu pārstāvji – DV CV locekļi. 17. novembrī saņēmām DV priekšnieka piekrišanu mūsu plāniem. Lai varētu noturēt Svinīgo jundu, bija vajadzīga visu septiņu Austrālijas nodaļu piedalīšanās, un te nu saskaņošana kliboja līdz 20./21. marta Austrālijas delegātu sanāksmei, kad dalībnieku (galvenokārt karognesēju un pavadoņu) jautājums tika atrisināts. 4. aprīlī izsūtījām DV CV un DV Austrālijas valžu priekšniekiem mūsu piecu dienu programmu.

Saņēmuši piekritīgas atbildes, 25. aprīlī izsūtījām visiem DV CV locekļiem, kā arī visām Austrālijas nodaļām piecu dienu programmu, trīs piemērotāko apmešanās vietu (moteļi, hoteļi) ieteikumus un apkārtnes ielu plānu. Pēc šī datuma dabūjām programmu papildināt ar adm. A.Mežmaļa referātu. Dalībnieki bija atsaucīgi, tāpēc nācās īrēt autobusu braucienam uz kapiem, un I. Ziedare beigu izbraukumu nodeva attiecīgas firmas izkārtošanai.

Pirmos sēdes dalībniekus un viesus sagaidīja DV vanadžu vadītāja un Melburnas vanadzes 14. oktobrī ar pusdienām plkst. 13.00. Sekoja vanadžu saiets ar zemju vanadžu darbības ziņojumiem, pārrunas par nākotnes darbību, Austrālijas Latvieša redaktores I. Laines referāts „Latviskā identitāte” un S. Sekstes stāstījums par DV CV pārstāvības darbību. Vanadžu saietu nobeidza, kopēji nodziedot „Daugav` abas malas”.

Vakariņām sekoja „Neformāla apaļā galda sanāksme” (gan pie četrstūraina galda), kas DV Austrālijas nodaļu pārstāvjiem deva izdevību pārrunāt dažus „sasāpējušus” jautājumus ar DV CV locekļiem, kā arī jautāt par viņu darbību. A. Grimma vadībā interesantā, brīžiem „it siltā” sanāksme ilga apmēram divarpus stundas, dodot tās dalībniekiem iespēju iepazīt citam cita problēmas. Pēc pirmās dienas programmas beigām dalībnieki un viesi vēl labu laiku kavējās Melburnas nodaļas mītnē pārrunās pie atspirdzinājumiem.

Sestdiena, 15. oktobris, bija veltīta sēdes oficiālai atklāšanai. To ievadīja kopējs brauciens uz Fawkner kapiem. Pie latviešu/igauņu Kaŗavīru pieminekļa ar DV priekšnieka un Melburnas nodaļas karogu goda sardzēm svētbrīdi noturēja mācītājs D. Markovskis. Vainagu nolika un uzrunu teica DV priekšnieks J. Augusts.

No kapiem autobuss dalībniekus aizveda uz Lietuviešu namu, kur noturējām Svinīgo jundu. Svinīgā gājienā ienesa DV priekšnieka un visu septiņu Austrālijas nodaļu karogus. Visi dalībnieki vienojās Latvijas himnā „Dievs, svētī Latviju”, un karogi, dodot godu, noliecās. Nodaļu ziņojumus pieņēma un DV priekšniekam nodeva DV Austrālijas valdes priekšsēdis H. Vabulis. Pateicies vanagiem par gatavību darboties Latvijas labā, DV priekšnieks kritušo un mirušo piemiņai uzaicināja noklausīties „Lielo jundu”, ko dziedāja ansamblis „Daina” Z. Riteres vadībā. Sekoja priekšnieka uzruna un prāv. K. Makfersona (C. Mc.Pherson) noturēts svētbrīdis, ko nobeidza ar baznīcas himnu „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Pirms karogu iznešanas vienojāmies DV dziesmā (himnā) „Še kopā mēs, biedri”. Sekoja „Dainas” koncerts – septiņas dziesmas un trīs instrumentālā trio atskaņoti skaņdarbi.

Pēc pusdienām DV Melburnas mītnē sekoja DV CV sēdes svinīgā atklāšana. To iesāka ar kopīgi nodziedāto dziesmu „Svēts mantojums”. J. Augusts sēdi atklāja ar vienu teikumu: „Es paziņoju DV CV sēdi par atklātu!” Sekoja astoņu Melburnas latviešu organizāciju pārstāvju (dažs teica apsveikumus no četrām organizācijām) apsveikumi un vairāki J. Kārkliņa nolasīti rakstveida apsveikumi un laba vēlējumi par sekmīgu sēdes norisi.

Sēdes svinīgajai atklāšanai sekoja adm. A. Mežmaļa interesantais referāts, kas aptvēra trīs tematus.

Pēc vakariņām saviesīgā vakarā ansamblis „Daina” gan dziedāja, gan vadīja kopdziesmas. Arī Adelaides vanagu vadītājs I. Kronītis vadīja un ar akordeonu pavadīja vakara dalībnieku kopdziesmas. Tikās ilgi neredzējušies draugi no citām zemēm un pilsētām, tika slēgtas jaunas draudzības, un vēls vakars pienāca nemanot. Šķirties bija grūti.

Svētdiena, 16. oktobris, un pirmdiena, 17. oktobris, pagāja intensīvā sēdē. (Par to solījās rakstīt A. Sinka.)

Piecu dienu programma beidzās otrdien, 18.oktobrī, ar vanadžu priekšnieces I. Ziedares organizēto kopējīgo izbraukumu uz Morningtonas pussalu. Solītā lielā autobusa vietā ieradās divi mazāki., bet tas omulību un sarunas brauciena laikā nemazināja. Pirmā pietura bija Morningtonas jūrmalā, kur tikām cienāti ar brokastīm un daži drošinieki pārbaudīja līča ūdens aukstumu. Gandrīz pazaudējām vienu brauciena dalībnieku. Nākamā pietura Arthurs seat – stāvs kalns jūrmalā ar lielisku skatu (ja nebūtu dūmakas) uz jūru un Melburnu. Pēc tam – vīna garšošana vīnotavā. Īpašniece skaidroja dažādās vīnu šķirnes un garšas. Vairāki brauciena dalībnieki iegādājās pa pudelei (viens zemes valdes priekšsēdis tika redzēts stiepjam uz busiņu veselu kasti pudeļu). Sekoja garšīgas un ļoti bagātīgas pusdienas restorānā-vīnotavā pie trim gaŗiem galdiem. Daži maltīti nobeidza ārā, sauļojoties pie liela, apaļa galda vīnu dārza priekšā. Vēl skaista dārza un liela lauku īpašuma apskate – ak, rozes, rozes un plašums! - un tad ceļš uz mājām. Sirsnīgs paldies Irēnai par skaisto izbraukumu! Ap plkst. 17.30 piebraucām pie DV Melburnas nodaļas mītnes, pēc tam pie moteļa. Beidzamās ardievas, apkampieni un bučas, un vanagu dienas bija beigušās.

A. Grimms
Foto I. Bērziņš


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA