EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Bērnu dienas Mūsmājās
25266

   26.07.2012

Bredfordā notikušajā Anglijas un Īrijas latviešu bērnu skoliņu skolotāju seminārā tika apspriestas skoliņu sadarbības iespējas.

Par  vienu no iespējām tika minēta tradicionālo LNPL organizēto Bērnu dienu atjaunošana. LNPL Izglītības nodaļas vadītāja Māŗa Pūļa aktīvā sadarbībā ar skoliņu skolotājiem un ciešā rīcības koordinācijā tapa pirmās atjaunotās Anglijas Bērnu dienas, kas 7. un 8. jūlijā notika Mūsmājās.

 Sestdienā ar saulīti debesīs un viesmīlīgu sagaidīšanu Mūsmājās ieradās visi, vairāk nekā 60 saieta dalībnieki. Pirmais uzdevums - iekārtoties, uzcelt teltis naktsguļai un iepazīties ar apkārtni. Mūsmāju mastā lepni plīvoja Latvijas Valsts karogs, pie kuŗa notika Bērnu dienu atklāšana. Sarīkojuma  dalībniekus uzrunāja M. Pūlis, nododot sveicienus no dažādām institūcijām, bet latviešu valodas un tradīciju saglabāšanu novēlēja DVF Koventrijas priekšsēdis Žano Mūsiņš.

 Dienas turpinājumā notika dažādas radošas un praktiskas nodarbības trīs vecuma grupās. Bērniem bija iespēja dejot  tautas dejas skolotāja Māŗa vadībā un latviešu dziesmas dziedāt mūzikas skolotāju Lienes un Helmuta apmācībā. Mākslas nodarbības vadīja Līga un Iveta, praktiskus rokdarbus ierādīja Mārīte, aktivitātes pašiem mazākajiem vadīja Avita, visiem tika dotas iespējas tapt apgleznotiem, un to bērni uzņēma ar sajūsmu un pacietību. Visas nodarbības notika radošā aizrautībā un pacilātībā, ar lielu atdevi un prieku. Diena pagāja nemanot, pēc vakariņām visi - gan bērni, gan vecāki un skolotāji - tikās lielajā zālē uz dažādām iepazīšanās spēlēm un atrakcijām. Bērnu dienās pārstāvētās skoliņas no Londonas, Mansfīldas, Lesteras, Braadfordas, Pīterboro un Northamptonas sniedza nelielas prezentācijas. Sekoja dejas ar lellēm, kas bija atbraukušas kopā ar Pīterboro skolas pārstāvjiem, bet vakara ballītē katrs izdejojās pēc sirds patikas.

 Skolotājas Ineses mudinātiem, svētdienas rīts iesākās ar aktīvu rīta rosmi. Pēc kārtīgas izvingrošanās brokastis tika baudītas ar lielāku ēstgribu.

 Sekoja svētbrīdis ar dziesmām un pateicību.

 Tika izveidotas trīs .bērnu komandas, un sportiskā azartā norisinājās skolotājas Gitas vadītās jautrās stafetes. Pēc tām tautas bumbas mačā spēlēja visi entuziasti.

 Laiks rosībās  nepielūdzami steidzās, un Bērnu dienu dalībnieki sanāca nobeiguma ceremonijā. Katram bērnam tika pasniegts pateicības raksts un mazs gardumiņš par piedalīšanos sarīkojumā. Paldies visiem skolotājiem par iesaistīšanos Bērnu dienu  sagatavošanā un norisē, bet vislielākais PALDIES visai Mūsmāju saimei par sirsnīgo uzņemšanu, aktīvo interesi un līdzi dzīvošanu!

 Vēl tikai atvadu dziesma un fotografēšanās ar solījumu un apņemšanos tikties nākamajā gadā!

 Visu dalībnieku vārdā sakot lielu, lielu paldies Mārim Pūlim par uzņēmību Bērnu dienu sagatavošanā -

Bradfordas skoliņas vadītāja Gita Robalde


 

Atpakaļ