EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Ar skatu nākotnē
19440

   25.11.2011

LNPL prezidija sēdes dalībnieki "Straumēnos" šā gada 8. oktobrī sniedza ziņojumus par savām aktivitātēm kopš iepriekšējās sēdes 23. jūnijā un pārrunāja pienākumus, kas veicami tuvākā un tālākā nākotnē.

Iepriekšējos mēnešos bijusi liela rosība: prezidija un padomes locekļi piedalījušies sēdēs un sanāksmēs, organizējuši un apmeklējuši sarīkojumus, bijuši talcinieki tautas nobalsojuma  un 11. Saeimas vēlēšanu komisijai.. Pozitīvi soļi nākotnes virzienā ir Latvijas valdības vēlme attīstīt konstruktīvu sadarbību ar emigrācijas un diasporas tautiešiem, Eiropas latviešu apvienības (ELA) aktivizēšanās, pārkārtojumi LNPL Izglītības nozarē un dokumentu sakārtošana Latviešu dokumentācijas centra (LDC) archīvā "Straumēnos" (agrāk DVF Latviešu kultūras vērtību krātuve - (LKVK) .

Rīgā 16. jūlijā notika Izglītības ministrijas organizētā sanāksme "prāta vētra", temats "Latviešu emigrācijas un diasporas problēmatika un risinājumi". Sanāksmē piedalījās Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, CVK priekšsēdis Arnis Cimdars un citas valdības amatpersonas. Eiropas latviešus pārstāvēja Dace Lutere-Timmele un Aldis Austers (ELA), Lilija Zobens un Māris Pūlis (LNPL) un citi, kas saistīti ar izglītības darbu ārpus Latvijas. Pārrunas risinājās divās darba grupās, rezultāti sakopoti memorandā. Tiks noslēgts trīspusējs sadarbības līgums diasporas jautājumos starp Ārlietu, Izglītības un zinātnes un Kultūras ministriju. Sēdes atreferējums BL Nr. 28.  Darbs ir turpinājies (Alda Austera raksts BL nr. 40).

Parīzē 10. un 11. septembrī notika ELA pilnsapulce, kuŗā pārrunāja "prāta vētrā" izteiktos ierosinājumus. Sēdi atklāja LR vēstniece Francijā Sanita Pavļuta Deslandes un EJA priekšsēde Dace Lutere-Timmele. Sēdē piedalījās pārstāvji no 11 ELA biedru organizācijām un valsts amatpersonas. Par biedru uzņēma Latviešu biedrību Īrijā. Uzklausīja ziņojumus un pārrunāja nākotnes darbību. Par ELA prezidija priekšsēdi ievēlēja Aldi Austeru (Latvija/Beļģija), par vietnieci Daci Luteri-Timmeli (Vācija), kasieri Māri Pūli (Anglija); par locekļiem Mudīti Hoogland-Krastu (Zviedrija), Kārli Briedi (Īrija), Juri Bergu (Francija). Par PBLA locekļiem ievēlēja Aldi Austeru, Daci Luteru-Timmeli un Lilju Zobens. Ieteica šis vietas "rotēt", lai dotu iespēju piedalīties mazām zemēm. Klupšanas akmens ir finances, t.i., trīs lielām zemēm jāsedz mazo zemju dalības maksa. Nākamā pilnsapulce notiks 2012. gada septembrī Londonā. Nākamā prezidija sēde notiks Rīgā 7. decembrī, paredzētas pārrunas ar jauno kultūras ministri.

LNPL prezidija sēdē "Straumēnos" 8. oktobrī pārrunāja Izglītības nozares darbību. Notikusi sekmīga EVS Skrundā ( 25. jūl. -7. aug. ar 45 dalībniekiem, to vadīja Izglītības nozares vadītāja Dace Pāvula. (Raksts BL. 38 -39). Nākamā EVS notiks Staicelē, Ziemeļvidzemē, 2012. gada vasarā. Kavējusies citu steidzamu darbu īstenošana. Nav sasaukta skolotāju un izglītības darbinieku sanāksme, lai plānotu izglītības darbu pilnīgi jaunos apstākļos. Vienīgā "vecā" skola ir Londonā. Pa visu Angliju kā sēnītes pēc lietus saradušās jaunas skoliņas nodarbību grupiņas, kas darbojas katra par sevi. Ļoti nepieciešams skoliņu darbiniekiem tikties, iepazīties un pārrunāt pieredzi. Par Izglītības nozares vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Māri Pūli  (līdz šim referents sabiedriskos jautājumos). Māris iecerējis nākamā gada sākumā sasaukt skolotāju un izglītības darbinieku sanāksmi, tiek plānota programma.

Liels kārtošanas darbs paveikts Lielbritānijas latviešu archīvā. LNPL Kultūras dokumentācijas nozares vadītāja Inese Auziņa-Smita ziņoja, ka četras bibliotēkāres no Latvijas un viena no Derbijas (Dace Ūdre) strādājušas LDC trīs nedēļas augustā. Darba rezultāts – pilns LDC inventāra saraksts (grāmatuu katalogs un periodikas reģistrs), kā arī to grāmatu dubletu saraksts, kuŗas nopērkamas (bibliotēkām par brīvu). Dubletu sarakstu var saņemt, rakstot  e-pastu [email protected] . Vasarā, vairakkārt būdama Latvijā, Auziņa-Smita piedalījusies Okupācijas mūzeja biedrības sēdēs un tikusies ar darba grupu, kas veido projektu “Lielbritanijas latviešu sarīkojumu datu baze”. Atvaļinājuma laikā Fidži salās Fidži bibliotēkāru biedrībai nolasījusi illustrētu referātu par notikumiem Latvijā kopš 1991.gada un par LDC attīstību.

Sēdi vadīja prezidija priekšsēdes vietnieks Pauls Zivtiņš, piedalījās priekšsēde, četri prezidija locekļi, septiņi padomes locekļi, BL pārstāve, Izglītības fonda priekšsēdis. Protokolēja Terēze Bogdanova. Katram sēdes dalībniekam līdz ar jau minēto bija īsāks vai gaŗāks ziņojums par paveikto un nākotnes iecerēm.

Dzidra Purmale 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA