EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
3x3 saiets Zaļeniekos
84559

   06.03.2018

 

SAIETS 

Sirsnībā gaidām latviešus no Latvijas un no visas pasaules, lai kopā izdzīvotu latvisku, darbīgu, gudru un spridzīgu nedēļu no 22. līdz 29. jūlijam 3x3 saietā Zaļeniekos. Lai ar savu klātbūtni veidotu saietu, vairotu un saglabātu latviskumu savā mājvietā. Mājvietā arī plašākā nozīmē - dzimtā, pilsētā, valstī.

 

ZEMGALE – ZAĻENIEKI

Saiets notiks vienā no Zemgales līdzenumu senākajām vietām - Zaļeniekos, Jelgavas novadā.

 

Zemgale ir bijusi mājvieta diviem Latvijas tagadnei tik nozīmīgiem cilvēkiem - Jānim Čakstem un Kārlim Ulmanim. Savā ziņā arī zemgalietis - hercogs Jēkabs - aiznesa Latvijas vārdu pasaulē, gan attīstot manufaktūras, kuŗās ražoja stiklu, šaujampulveri, ozolkoka mucas, dzelzi, gan būvējot kuģus un dodoties koloniju iekarojumos līdz pat Dienvidamerikai. Pašķirot vēstures lappusi vēl mazliet atpakaļ, nokļūstam tepat netālajā Tērvetē. Tērvetes pilskalna zemgaļi ir iegājuši Latvijas vēsturē ar to, ka visilgāk un vissīkstāk turējās pretī krustnešiem, kļūstot par simbolu latviešu tautas lepnumam, gribasspēkam un stingrajam raksturam. 

 

Zaļenieku saieta tema tiek balstīta uz Annas Brigaderes veidotās triloģijas temas, latvieša svētās trīsvienības – Dievs. Daba. Darbs. Caur šo sajūtu un noskaņu arī mēs, saieta radošā grupa, vēlamies vienu nedēļu ļaut paraudzīties uz latviskām un vispārcilvēciskām vērtībām, uz Zaļeniekiem, Zemgali vai vēl plašāk ņemot – uz Latviju. 

 

 

DIEVS 

Dievišķais mūsos izpaužas, kad meklējam saskaņu paši ar sevi, ar pasaules augstāko saprātu, kad cenšamies rast atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Saietā būs iespēja apmeklēt Sanda Ratnieka vadīto ievirzi “Pāru attiecību psicholoģija”, 3x3 mammas Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadīto “Ģimeņu semināru”, Līgas Mellupas vadīto “Pasaku terapiju” un vēl citas prāta izkopšanas ievirzes un sevis pilnveidošanas un apzināšanās prakses. Jaunieši izzinās sevi Ievas Krūmiņas un Eduarda Krūmiņa vadītajā ievirzē “Vai viegli būt jaunam”. 

 

Šai sadaļai piederas arī savu sakņu pētīšana un novērtēšana, ne tikai savas dzimtas, bet arī tautas. Ekskursiju maršrutos ciemosimies Jāņa Čakstes un Kārļa Ulmaņa mājās. Par hercoga Bīrona laika mantojumu Latvijā mums pastāstīt apņēmies Rundāles pils direktors Imants Lancmanis. Stāstījumu papildinās Zaļās pilsmuižas atmošanās vakars ar baroka un renesanses laika deju grupas “Senvedere” priekšnesumu. Senajā 13. gs. ievedīs Normunda Jeruma stāstījums ar bruņu un latvju zobenu iemirdzēšanos lāpu gaismā pils pagalmā. Piedzīvosim īpašu daudzinājuma rituālu senā Tērvetes pilskalna pakājē ar Zemgales pļavās lasītiem ziediem un pašu pītiem vainagiem galvās.

 

 

DABA 

Akcentēsim latvieša gēnos ielikto tieksmi uz dabisku dzīvošanu. Mazie bērni dosies dabā, lai pētītu un vērotu putnus, puķes un zālītes “Sprīdīšu takas” un “Sprīdīšu skolas” ievirzēs. Mazliet vecākie dabas bagātību pielietojumu - loku izgatavošanu, ugunskura iekuršanu - mācīsies Jāņa Ata Krūmiņa un Mārtiņa Liepas vadītajā “Vilku mācībā”. Zivju pasauli un varbūt savu pirmo noķerto zivi kopā ar Raivi Apsīti bērni iepazīs “Makšķerēšanas ievirzē”. 

 

Arī pieaugušie varēs ieraudzīt un apgūt gudrās dabas veltes – krāsot dzijas ar augu krāsvielām Dainas Ieviņas vadītajā ievirzē, darināt šamaņu bungas kopā ar Bišu Andri, gatavot puzurus ar Ausmu Spalviņu, pīt grozus ar Juri Milču, tāšu cibiņas kopā ar vienīgās tāsiķu dinastijas pārstāvi Latvijā Kasparu Zvirbuli. Neatkārtojamo Zemgales ainavu ielikt gleznojumā mācīsimies kopā ar Gati Cīruli. Vakaros vērsimies ugunskura liesmās un dančus dejosim zem simtgadīgiem kokiem pilsmuižas parkā.

 

 

DARBS 

Attieksmē pret darbu izpaužas latvieša būtība. Arī tautasdziesmās visslavētākais tikums ir čaklums, darbīgums, izjusta cieņa un mīlestība pret darbu. 3x3 saietā darba tema vīsies cauri visam un būs ievērojama saieta sastāvdaļa – pastalu darināšana ar Agritu un Māru Krieviņām, tautisko un archeoloģisko kreklu šūšana ar Aiju Mālkalnu un Viju Liepu un vēl daudz citas ievirzes, kur darboties ar savām rokām, redzēt iznākumu un sajust gandarījumu. Savam bērnam mīļmantiņu ar īpašo mammas siltumu adīsim pie Ievas Hofmanes. 

 

Darbs būs arī sava ķermeņa kustināšana – joga ar kokli Sanitas Siliņas un Māras Brantes vadībā, biodeja kopā ar Gundegu Puidzi, balsta un kustības aparātu atveseļosim kopā ar Anitu Elksni, Zane Grava mūs ievadīs savādajā, bet ļoti veselīgajā nūjošanas procesā. Bērni mācīsies strādāt ar mālu Dainas Peteres vadībā, bet ar koka apstrādes noslēpumiem dalīsies Vilnis Kazāks, un visas piecas maņas reālās lietās pārvērtīsies Lauras Hofmanes ievirzē. 

 

Jauniešiem ķermeņa gudrības mācīs Oskars Karls, bet augstākās un zemākās virvju trasēs balansēt varēs kopā ar Normundu Hofmani. Pirmās iemaņas ēst gatavošanā jaunieši apgūs ievirzē “Cepiens” pie Ako Kārļa Cekula. 

 

 

SADZĪVE

Saieta rīta un pēcpusdienas nodarbības un aktīvitātes notiks mūsdienīgajās, jaunuzceltajās Zaļenieku pamatskolas, komerciālās un amatniecības vidusskolas, bērnudārza, pagasta pārvaldes un kultūras nama telpās. Pievakares, vakara un nakts pasākumos iedzīvināsim Zaļo muižu un seno parku. Latvju dančus leksim un koncertus klausīsimies pie pils, elpojot vasaras vakaru spirdzinošo gaisu. Senajā pils zālē klausīsimies vakara viesa stāstījumos. “Nīcēju” sadziedāšanās vieta un kafejnīca būs izvietota velvētajā pils pirmajā stāvā. Tur noteikti skanēs labi! Pēc mierīgāka vakara alkstošajiem saieta dalībniekiem katru vakaru degs ugunskurs ar iespēju baudīt un piedalīties pieklusinātākā kopdziedāšanā. 

 

Ēdīsim divās lielās teltīs pie jaunās skolas ēkas. Tiks klāts galds arī veģetāriešiem. Gulēsim gan kopmītnes ēkā, gan citās Zaļenieku amatniecības vidusskolas telpās. Lielākajai daļai saieta dalībnieku varēsim piedāvāt jau saietos ierasto spartisko gulēšanu uz matracīšiem. Lūgsim dalībniekiem no Latvijas pēc iespējas ņemt savu gultasveļu un dvieļus. Kopējas dušas būs pieejamas visās nakšņošanas vietās. 

 

 

MĒS 

Mums, Zaļenieku saieta radošajai darba grupai, - Barkānu un Apsīšu ģimenēm, Laumai Bērziņai - tā ir vienreizēja iespēja un reizē izaicinājums veidot atmiņā paliekošu nedēļu vairāk nekā 400 cilvēkiem. Par 3x3 saietu vislielāko vērtību esam atzinuši ģimeņu kopā būšanu latviskā, vērtīgā, izzinošā un draudzīgā nedēļā. Tādu no sirds vēlamies radīt arī jums. Esam jelgavnieki un jau iepazinuši daļu no Zaļenieku sparīgākajiem ļaudīm un vērtīgākajām vietām. 

 

 

PIETEIKŠANĀS

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts: liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023.

 

Dalības maksa - 350 ASV dolāru personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot 800 dolārus kodolģimenei (eiro attiecīgi pēc kursa).

 

Pilnu informāciju par saietā piedāvāto programmu aicinām skatīties 3x3.lv un sekot: facebook.com/3x3Zaleniekos.

 

Otrs saiets 2018. gadā Latvijā notiks Krāslavā no 8. līdz 15. jūlijam. 

 

Gaidām jūs Zaļeniekos no 22. līdz 29. jūlijam 2018. gada vasarā! 

 

Ilva Mieze un Edmunds Barkāns, saieta vadītāji

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA