EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
3x3 Lielbritanijā. Nāc, veidosim latviešu kopību pasaulē!
52399
Foto: http://baltic-ireland.ie

   10.03.2015

 

Kas ir 3x3? 3x3 ir saiets/nometne visu paaudžu latviešiem, un tās mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un draudzību sekmēšana latviešu  vidū. Tā ir domāta latviskai dzīvei latviskā vidē, lai palīdzētu latvietim iepazīt pašam sevi, savu ģimeni, jaunus un vecus draugus pavisam neikdienišķos apstākļos. Tā ir domāta, lai visu paaudžu latvieši kopā baudītu latvisko pārdzīvojumu, mācītos no dažādu nozaru lietpratējiem un cits no cita, kādi ir latvieši un latvietība mūsdienās. Tā ir domāta, lai vismaz vienu nedēļu gadā dzīvotu tīri latviski, darot to, kas sirdij dod prieku.

 

Vairāk informācijas par 3x3 saietiem Latvijā un citur pasaulē: http://www.3x3.lv

 

Dalībnieki. 3x3 dalībnieku vecums nav ierobežots – saietā piedalās gan pavisam mazi bērniņi (zīdaiņi), gan bērni, jaunieši, viņu mammas un tēti, gan vecmāmiņas un vectētiņi.

 

3x3 saieta Lielbritanijā laiks un vieta. 3x3 Lielbritanijā 2015. gadā tiek rīkota no 23. līdz 27. augustam. Šogad gan saieta laiks ir nedaudz īsāks kā nedēļa, bet tas netraucēs mums apgūt dažādas interesantas lietas. Saiets notiks pašā Anglijas vidienē, lauku īpašumā „Straumēni”, adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe, Nr.Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DE.

 

3x3 saieta Lielbritanijā 2015 logo: Saime

 

3x3 saieta Lielbritānijā 2015 moto: „Dziedādama saime nāca no druviņas sētiņā.”

 

Saieta ikdienas plānojums. Uzsākot 3x3 Lielbritanijā, vēlamies Jums piedāvāt – apmeklējot šo saietu gadu no gada, Jūs pamazām varat pašrocīgi sev vai kādam no tuviniekiem pagatavot tautastērpu. Šogad piedāvāsim noskatīties filmu „Tautastērpa stāsts”, kā arī ievirzes, kurās Jūs varēsiet darināt tautastērpam nepieciešamās detaļas, kā arī daudzko uzzināt par tautastērpu, tā nēsāšanas tradicijām.

 

Piedāvājam vairākas ievirzes, no kuŗām katrs dalībnieks izvēlas sev vienu rīta ievirzi un vienu pēcpusdienas ievirzi (ievirzes un to sadalījumu, kā arī ieviržu vadītājus un ieviržu raksturojumu skatīties pievienotajā dokumentā: Ievirzes, raksturojums, vadītāji). Bērniem līdz  trīs gadu vecumam piedāvājumā ir Mazuļu akadēmija, kur bērni kopā ar kādu no vecākiem varēs piedalīties mazajiem nometņotājiem domātās nodarbībās. Bērniem no trīs līdz divpadsmit gadu vecumam rīta ievirze ir: „Joka pēc alfabēts” (integrētas latviešu valodas nodarbības bērniem pa vecuma grupām ar dziedāšanu, dejošanu, lasīšanu, runāšanu, zīmēšanu, rakstīšanu, spēlēm un rotaļām latviešu valodā). Pēcpusdienas ievirzē bērniem tiek piedāvātas: Labo sajūtu darbnīca; Rotaļas un dejas; Vilku mācība.

 

Pieaugušajiem tiek piedāvātas piecas  rīta ievirzes un piecas  pēcpusdienas ievirzes, no kuŗām katram dalībniekam jāizvēlas viena rīta ievirze un viena vakara ievirze. Šajās ievirzēs dalībnieks piedalīsies katru dienu visa saieta laikā. Pieteikumā vēlētos, lai tiek atzīmēta vēl viena papildu ievirze (no visām piedāvātajām) kā rezerves variants, ja kādai no ievirzēm ir pārāk mazs vai liels pieteikušos skaits. Iespējams, ka kādā no izvēlētajām ievirzēm būs nepieciešama maksa par materiāliem (max.10GBP), jo darinājumi paliks dalībniekiem.

 

Katru dienu bez ieviržu apmeklēšanas piedāvājam arī:

 

23.08.2015 Atklāšanas pasākums, iepazīšanās. Svētbrīdis. Filmas „Tautastērpa stāsts” skatīšanās, diskusijas.

24.08.2015 Spēle „Es mīlu Tevi, Latvija!”. Saieta dalībnieki, darbojoties grupās, parādīs savas zināšanas par Latviju, savu mūzikalitāti, savas intuīcijas spējas.

25.08.2015 Daudzinājums. Kas ir Daudzinājums? Visi saieta dalībnieki, tērpušies svētku drānās, tautastērpos (visi, kuŗiem ir savi tautastērpi – šī ir tā reize, kad to noteikti vajadzētu uzvilkt!), kopīgi dziedot dziesmas, apjautīs, cik liels spēks ir Saimei. Un cik liels spēks ir lielai Saimei. Ugunskura gaismā tiks slavināta Saime. Patiesi maģisks rituāls, kuŗā vērts piedalīties un izdzīvot.

26.08.2015 Noslēguma koncerts. Izstāde. Katras ievirzes dalībnieki nodarbību laikā sagatavo nelielu priekšnesumu, ar ko prezentēs savu apmeklēto ievirzi.

27.08.2015 Noslēgums, atvadīšanās.

 

Ik vakaru, kad bērniem ir nolasīta Vakara pasaciņa, visi piedalās Nīkšanā – kopīga sēdēšana, dziedāšana, runāšana, danči.


Dalības maksa

Bērni līdz 3 gadu vecumam – bez maksas;

Bērni vecumā no 4 -12gadiem – 100 GBP

Bērni no 13 gadiem un pieaugušiem – 160 GBP 

Ģimene – 2 pieaugušie +2bērni – 500 GBP

Ģimene, kurā ir vairāk nekā 2 pieaugušie + 2bērni, dalības maksu pēc konkrēta pieteikuma izskata saieta organizātori.

 

Dalības maksa nodrošina dzīvošanu „Straumēnos” saieta laikā, 3 x dienā ēdināšanu, 2 ieviržu dienā apmeklējumu (dažās ievirzēs būs nepieciešama maksa par materiāliem), vakara programmas un citas aktīvitātes.

 

Pieteikšanās un maksāšanas kārtība. 

Pieteikšanās nometnei pagarināta līdz š. g. 1. jūnijam. Sīkāk par to http://www.3x3.lv

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA