EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Desmit principi, kuros balstīta partijas darbība un pamatnostādnes
17159

   25.08.2011
  1. Vienkārši, skaidri un vienādi spēles noteikumi visiem bez izņēmuma.
  2. Pārvalde tikai tāda, kas nepieciešama cilvēku vajadzību nodrošināšanai — maza un praktiska. Tā strādā konkrētam mērķim un rezultātam, kas attaisno tās pastāvēšanu.
  3. Tiesu vara ir neatkarīga, ātra un taisna. Tiem, kas vainīgi, no atbildības neglābties.
  4. Spēcīgas ģimenes un kopienas ir attīstības, solidaritātes un valsts nākotnes stūrakmens. Kur cilvēki paši var lemt un izdarīt, tur ierēdņa starpniecībai nav jābūt.
  5. Par savu un bērnu labklājību un veselības aprūpi nodokļu maksātāji lemj atbildīgi un patstāvīgi.
  6. Veselīga ekonomika ar stingru naudas disciplīnu un efektīvu valsts atbalstu ir pamats pensiju un pabalstu sistēmas ilgtspējai. Nodokļiem jābūt saprotamiem un samaksājamiem.
  7. Eiropas mērogā konkurētspējīga izglītība ir viegli pieejama un lietderīga kā jauniem, tā veciem.
  8. Pilsoņu iniciatīvas un referendumi kā pašvaldībās, tā valsts līmenī virza attīstību un īsteno iedzīvotāju gribu, ne šauru grupu intereses un vienošanās.
  9. Godīga konkurence un vienādi noteikumi Latvijas zemniekiem un uzņēmējiem gan Latvijā, gan Eiropā ir valsts nacionālās intereses.
  10. Visi ir mūsējie, kas stāv un krīt par Latvijas valsti, tās cilvēkiem un godā latviešu valodu.

Domā. Pievienojies. Rīkojies. Latvija ir Tava valsts!

Zatlera Reformu partijas ideoloģija – centriska reformu partija
ZRP ir centriska, jo uzstāj, ka valsts attīstībai nepieciešama politika bez etniskā dalījuma. Taču pats galvenais centriskuma balsts ir nostādne, ka turpmākajai valsts politikai jāievieš līdzsvars valsts attīstībā.
Latvijā vērojama ekonomiskās struktūras, teritoriālās attīstības, demogrāfisko procesu un sociālās aizsardzības sistēmu nelīdzsvarotība. Politisko lēmumu pieņemšanā īpaša ietekme līdz šim bijusi šaurām interešu grupām vai pat atsevišķiem cilvēkiem; turpretī pilsoņu iniciatīvām ir veidotas barjeras.
Ar tiešās demokrātijas rīkiem tiks atcelta atsevišķu personu spēja ietekmēt politisku lēmumu pieņemšanu savās savtīgās interesēs.
Rīcībpolitikā valdījušas pamatā īstermiņa intereses, tādējādi apdraudot ilgtermiņa izaugsmi. ZRP piedāvā pārmaiņas, kas vidējā termiņā līdzsvaros attīstību.
Būtiska atšķirība no citiem „centriskiem” politiskiem spēkiem ir tā, ka ZRP uzsvars ir uz nākotni, vidējā un ilgtermiņa perspektīvu un rīcībpolitikas pieskaņojumu attīstības stadijai.
ZRP nav labēja partija, jo nepaļaujas tikai uz indivīdu un privātīpašnieku izvēlēm un to, ka visu atrisinās tirgus likumi.
ZRP ideoloģijas stūrakmens ir pilsoņu solidaritāte un uzsvars uz kopienas identitāti un spēku.
ZRP ir svarīga virzība uz nevienlīdzības un cilvēku dzīves iespēju atšķirību mazināšanu. Tāpat ZRP atzīst vajadzību pēc stratēģiskām valsts investīcijām un valsts lēmumiem, kas labo tirgus pieļautās kļūdas.
ZRP uzsver skatu uz nākotni un nepieciešamību pēc būtiskām pārmaiņām. No otras puses, ZRP iestājas par efektīvu un nelielu valsts pārvaldi, kā arī nepaļaujas, ka sociālos un ekonomiskos jautājumus risinās galvenokārt valsts.
ZRP uzstāj, ka indivīdu, ģimeņu un kopienu atbildība par pieņemtajiem lēmumiem ir rīcībpolitikas nepieciešama sastāvdaļa.
Līdzsvarojošas pārmaiņas ilgtermiņa attīstībai, valsts politika bez etniska dalījuma, neliela, efektīva pārvalde ar plašu pilsoņu līdzdalību un uzsvars uz indivīdu un kopienu atbildīgiem lēmumiem skaidri pozicionē Zatlera reformu partiju kā centrisku spēku


Vīzija un misija
ZRP mērķis ir īstenot „Latvija 2030” (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”) divdesmitgades mērķus — ilgtspējīga sabiedrība ar demogrāfiski līdzsvarotu vismaz 2 miljoni lielu tautu, kas ir pārtikusi (IKP uz vienu personu — vismaz 27 000 EUR gadā) un ar lielāku sociālekonomisko vienlīdzību (Gini indeksu 0.30 – tuvinātu Skandināvijas valstu rādītājiem).

Partija uzskata, ka tās manifestā formulētie 10 punkti ir vīzija par sabiedrības uzbūves pamatprincipiem, kas piešķir tai ilgtspēju. Tādu valsti ir lepnums pārstāvēt un atstāt mantojumā bērniem un mazbērniem. ZRP misija ir nozīmīgu pārmaiņu jeb reformu īstenošana, lai atbrīvotu tautas, zemes un valsts potenciālu un novāktu uzkrātās barjeras līdzsvarotai ilgtspējīgai attīstībai. Misijas konkrētā forma ir partijas vidējā termiņa programma, kas aptver 7 gadus jeb divus Saeimas sasaukumus līdz Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadei 2018. gadā. Partijas programma apraksta rīcības virzienus jeb galvenās reformas līdzsvara atjaunošanai valsts attīstībā. Reformas īsteno un ilustrē partijas manifestā izteiktos 10 principus.
http://reformupartija.lv/programma/


Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA