EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Mācies tur, kur ir tavas mājas!
17448

   06.09.2011

Tu šobrīd dzīvo ārzemēs vai tavs dzīves ritms ir pakārtots tavam hobijam? Un tu vēlies pabeigt pamatskolu vai iegūt vidējās izglītības atestātu, lai īstenotu savu sapni? Tad šis raksts ir domāts tev!

Tālmācības vidusskola (turpmāk RTV) 2009. gada 30. aprīlī ienāca kā inovatīva un vēl nebijusi izglītības forma Latvijas izglītības sistēmā. RTV kļuva par pionieri kā vienīgā vidusskolā Latvijā, kas sāka nodrošināt vidējās izglītības iegūšanu - tālmācībā.

Divu gadu intensīva darbības pieredze un nepārtraukta mācību procesa pilnveide ir pierādījusi, ka šāda mācību forma – tālmācība, mūsu steidzīgajā un skarbajā laikā, ir aktuāla un nepieciešama visiem tiem cilvēkiem, kuri nevar atļauties sēdēt tradicionālas vai vakarskolas solā. Jo mūsu audzēknis mācās tad, kad ir laiks un viņam ir skaidri nodefinēts mērķis savai turpmākai dzīvei un izglītībai. Šodien, vidusskola var lepoties ar saviem 190 absolventiem, kuri savu izlaidumu nosvinēja skaistajā Melngalvju namā.

RTV ir pirmā akreditētā vidusskola Latvijā un Baltijā, kura piedāvā tikai akreditētas tālmācības programmas, nodrošinot valstiski atzītus diplomus absolvējot pamatizglītības otrā posma tālmācības programmu (7.-9.klasi) vai vidējās izglītības tālmācības programmās – vidējās vispārējās izglītības un humanitārā un sociālā virziena programmās.

Mūsu studenti mācās un iegūst Latvijā akreditētas vidusskolas diplomu, atrodoties Īrijā, ASV, Vācijā, Norvēģijā vai jebkurā citā pasaules valstī. Piemēram, mūsu audzēkņi ir ļoti dažādi – tie ir sportisti, modeles, jaunās māmiņas, cilvēki, kas devušies uz ārzemēm strādāt u.c. Protams, arī šeit Latvijā dzīvojošie audzēkņi strādā, sporto, profesionāli pilnveidojas un audzina bērnus, vada savus uzņēmumus. Ir tik daudz dažādu iemeslu kādēļ viņi nav pabeiguši mācības vai nevar tās turpināt tradicionālā veidā. Taču šobrīd mūs audzēkņi spēj mācības apvienot ne tikai ar savu ierasto ikdienu, bet arī aktīvi atbalsta RTV, pārstāvot vidusskolu dažādās sportiskās un izglītojošās aktivitātēs.

Tālmācības vidusskolas priekšrocības - tu vari mācīties jebkurā vecumā, jebkurā, pasaules valstī un jebkurā sev izdevīgā laikā! Tās ir mācības, kuras piemērojas taviem hobijiem un tavam dzīves ritmam! Mācības, kurās tu mācies ar prieku!

Kas ir tālmācība un kā notiek mācības? 
Tālmācība ir neklātienes formas paveids. Kur 90% mācību vielas audzēkņi apgūst patstāvīgi pēc vidusskolas īpaši izveidotiem tālmācības mācību konspektiem, kuros ir koncentrēta būtiskākā informācija, materiālus ir sastādījuši katra mācību priekšmeta attiecīgais pedagogs. Audzēknim ir jābūt psiholoģiski gatavam patstāvīgai mācību vielas apguvei. Tādēļ reizi mēnesī notiek klātienes lekcijas – konsultācijas, kurās pedagogs izstāsta būtiskāko no mācību vielas un atbild uz neskaidrajiem jautājumiem. Visas lekcijas – konsultācijas ir pieejamas arī vidusskolas mācību vidē “RTV e-klasē” videolekciju veidā, tāpēc ierašanās uz klātienes lekcijām nav obligāta. Vidusskolā nav mājasdarbu, bet pārbaudes darbi tiek kārtoti elektroniskajā vidusskolas vietnē, tāpēc, lai mācītos tālmācībā, ir vajadzīgs dators ar interneta pieslēgumu. Valsts eksāmeni, tāpat kā tradicionālās skolās, RTV tiek kārtoti klātienē Latvijā.

Rīgas Tālmācības vidusskolas šī gada 128 absolventi šovasar saņēma centralizēto eksāmenu vērtējumus, kuri pierādīja, ka pilnvērtīgu un konkurētspējīgu izglītību var iegūt, mācoties ar interneta starpniecību vai vidusskolu apmeklējot tikai vienu reizi mēnesī! Nav apstiprinājušās daudzu skeptiķu šaubas un iebildumi, ka tālmācībā nevar iegūt kvalitatīvu izglītību, jo visi valstī noteiktie centralizētie eksāmeni ir nokārtoti par 100%.

Šobrīd RTV mācās vairāk kā 340 audzēkņu, vecumā no 13 - 57 gadiem. Šogad absolventu skaits bija trīs reizes lielāks nekā pirms gada, kas ir labs rādītājs tam, ka šāda mācību forma ir pieprasīta un aktuāla daudziem cilvēkiem.RTV audzēkņu dzīvo Latvijā un 18 citās pasaules valstīs un veiksmīgi realizē mācības tālmācībā.

Vidusskolā var iestāties visa gada garumā RTV atrodas Rīgā, Sesku ielā 72. Vairāk informācijas par Rīgas Tālmācības vidusskolu var atrast mājaslapā www.talmacibasvsk.lv vai sūtot e-pastu uz [email protected]

Nāc un pievienojies draudzīgajam Rīgas Tālmācības vidusskola audzēkņu saimei un pārliecinies, ka mācīties var ar PRIEKU!

Rīgas Tālmācības vidusskola
www.talmacibasvsk.lv
Tālrunis / fakss: 67592999
E-pasts:
[email protected]
Adrese: Sesku ielā 72- 32. telpā, Rīgā, LV-1082
Ienākot skolā, pirmās durvis pa labi un līdz gaiteņa galam. 


 

Atpakaļ