EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Valkas novadpētniecības mūzejs
112330

   02.06.2020

 

 

Valkas novadpētniecības mū­­zejā glabājas sekojoši trimdas ar­­chivāliju dāvinājumi: no 2004. līdz 2012. gadam Valdis un Lalita Muižnieki (ASV) mūzejam uz­­dāvināja 513 archivālijas par no­­vadnieku mākslinieku Sildegu ģi­­meni. Dāvinājumā ietilpst: glez­notāja, mākslas zinātnieka Ar­­nol­da Sildega (1915 – 2003) ma­­te­riāli par viņa radošo darbību, tai skaitā gleznas, dekorāciju mets, kā arī dokumenti, foto­-­gra­fijas, studentu korporācijas “Dzin­tarzeme” nozīmīte, cepure, lente; koktēlnieka Antona Alek­sandra Sildega (1904 – 1988) kok­griezumu skices un dokumenti: Valkas vidusskolas beigšanas ap­­liecība, Latvijas un ASV pases un citi materiāli.

 

Saņemtie materiāli rosināja 2005. gadā mūzejā iekārtot Ar­­nolda Sildega literātūras krātuvi ar 597 grāmatām no viņa bi­­blio­tēkas.

 

2004. gadā Ināra Sīmane (ASV) mūzejam uzdāvināja glez­notāja Vitauta Vito Sīmaņa (1928. g. Val­kas apr. Blomes pag. – 2003.g. ASV) gleznu, bet Indulis Lie­piņš (ASV) nodeva mūzejam 144 dokumentus (fotografijas, at­­miņas, dokumenti, preses iz­­devumi un citi materiāli) par Lie­piņu dzimtas dzīvi Valkas ap­­riņķa Vijciemā.

Amerikas tautiete Daina Kra­s­tiņa uzdāvinā­ja 172 archivālijas par Krastiņu ģimeni (pirms trim­das ģimene dzīvoja Rīgā). Dāvinā­ju­mā ietilpst gan no Latvijas līdzpaņemtie, gan trimdā iegūtie un lietotie dokumenti, grāmatas, tēva Jāņa Viļa Krastiņa darinātās rotaslietas, kā arī Latvijas, Krie­vijas, Vācijas un citu valstu sud­raba monētas.

 

2019. gadā Maija Razumovska (Latvija) mūzejam uzdāvināja de­­­­viņas archivālijas  par savu tēvu Arvīdu Fēliksu Latsonu (1897.g. Valkas apr. Omuļu pag. – 1945.g. Vācija, Fišbachas bēgļu nometne) 4. Valmieras kājnieku pulka dižkareivi, Latvijas Neatkarības kaŗa dalībnieku, Omuļu pagasta vecāko no 1941. līdz 1944. gada septembrim. Dāvinājumā nozīmīgākās ir divas Arvīda Fēliksa Latsona Vācijā, Fišbachas bēgļu nometnē 1945. gadā rakstītās die­nasgrāmatas. Jāpiebilst, ka Mai­ja Razumovska visu laiku ir dzīvojusi Latvijā. Pēc Arvīda Fē­­liksa Latsona nāves viņa per­so­nīgās lietas glabāja brālis Os­valds Vācijā, pēc tam ASV, uz Latviju tās atveda aizv. gs. 70. gados.

 

Valkas novadpētniecības mū­­zejs pieņem archivālijas, kas saistītas ar Valkas novadu (robežās pēc 2009. gada territoriālās refor­mas) un novadniekiem. 

 

Valkas novadpētniecības mū­­zejs – Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads LV – 4701.

Kontaktpersona Aija Priedīte

e-pasts: aija.priedite@valka.lv

tālrunis: +371 26275605

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

 

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA