EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Trimdas arhīva mājupceļš - Kuldīgas novada mūzejs
111231

   24.03.2020

 

 

Kuldīgas novada mūzeja krājumā glabājas kā atsevišķi materiāli/priekšmeti, tā arī lielākas archivārijas par trimdā dzīvojošajiem tautiešiem, novadniekiem. Tās dāvinājuši paši trimdā dzīvojošie tautieši, kā arī nosūtīti caur radiniekiem, draugiem, paziņām. Arī pētot savu ciltskoku, radinieki meklē materiālus Kuldīgas mūzejā un dalās ar saviem materiāliem. Pirmie materiāli/priekšmeti no trimdā dzīvojošajiem tautiešiem mūzeja krājumā ienākuši 90. gadu sākumā. Tās ir novadnieku izdotās grāmatas (A. Ā. Brumanis, E. Freimanis). M

 

Muzeja krājumā ir dāvināti atsevišķi materiāli (piemēram, sega un tautastērps no V. Stangas; glezna, oleografija un „Latvju raksti” no S. Zariņas, A. Graudiņas keramikas vāze un bļoda). Tajā pašā laikā ir arī lielāks materiālu kopums (piemēram, par A. Ā. Brumani, O. Sakārni, A. Zelmeni, A. Rozenbahu, K. Grūbi, E. Freimani, Baiba Cīrule par Groskaufmaņu dzimtu. Lielāku mākslas darbu – grafikas darbu un to reprodukcijas mūzejam dāvinājis Arturs Langmanis. Diemžēl daudzi materiāli ir kserokopēti. Fotografijas tomēr vajadzētu izgatavot kā fotokopijas vai sagatavot digitālā veidā. 

 

Archivāriju pieņemšana Kuldīgas novada mūzejā

 

Kuldīgas novada mūzeja misija ir nemateriālā un materiālā cilvēces un vides mantojuma, kas raksturo Kuldīgas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām uzkrāšana, saglabāšana, pētīšana, populārizēšana un eksponēšana. ...

 

Vācot, sagatavojot un sūtot dāvinājumu Kuldīgas novada mūzejam, jāņem vērā personas atbilstība territoriālajam plānojumam (vai persona ir dzimusi, augusi, strādājusi Kuldīgas novadā; pēc territoriālās reformas Kuldīgas novadam tiks pievienots Skrundas novads, iespējams arī Alsungas novads un tas atbildīs bijušajam Kuldīgas rajonam. Bijušais Kuldīgas apriņķis neatbilst Kuldīgas rajona territorijai!).

 

Mūzejs krājumā uzņem dažāda veida materiālus/priekšmetus: fotografijas, dokumentus, iespieddarbus, mākslas darbus, sadzīves priekšmetus, darbarīkus utt. Vēlams oriģinālus. Tie ir materiāli/priekšmeti, kas liecina par personu, viņa ģimeni un darbu. Grāmatas un mākslas darbi (autortiesību jautājums), kuŗu autors ir pats dāvinātājs vai viņa mantinieki.

 

Dāvinājumā jāpievieno biografisks apraksts par personu – emigrējošo novadnieku un viņa ģimeni (papildus var pievienot personas CV). Rakstniekiem, literātiem, publicistiem, māksliniekiem, ar zinātnes nozari saistītām personām būtu jāpievieno apraksts par literāro, māksliniecisko, zinātnisko darbību.

 

Gatavojot dāvinājumu Kuldīgas novada mūzejam, ieteicams vispirms sazināties ar mūzeju, izteikt savu vēlmi, īsi aprakstīt dāvinājuma saturu, pievienot kādas fotografijas. Savstarpējā sarakste palīdzēs vienoties par dāvinājuma saturu un nozīmīgumu. 

 

Ar mūzeju iepazīties var: www.kuldigasmuzejs.lv

e-pasts: info.muzejs@kuldiga.lv

 

 

Kuldīgas novada mūzejs

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301.

Faktiskā adrese: Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301.

Indra Orehova, Kuldīgas novada mūzeja krājuma glabātāja

indra.orehova@kuldiga.lv

tālr. +37129615567

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

 

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA