EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendija
109899

Vita Diķe    14.01.2020

 

 

Godīgums, vēlme darboties citu cilvēku labā un drosmeuzsākt ko jaunu – šīs īpašības raksturo ne tikai Andersonu ģimeni, bet arī šīs ģimenes savulaik dibināto uzņēmumu Euroskor, kuŗu šobrīd zina vai ikviens Latvijas iedzīvotājs. 

 

Euroskor – tie ir izturīgi un ērti apavi pašiem mazākajiem, tās ir skaistas dāmu kurpes gan ikdienai, gan pašiem svarīgākajiem svētkiem, te atrodams arī tas, ko vislabāk vēlas valkāt kungi, jo zīmols Euroskor allaž ir bijis apliecinājums kvalitātei un godīgai attieksmei prêt patērētāju. 

 

Sešdesmitajos gados Zviedrijā trūcīga latviešu emigrantu ģimene atvēra savu pirmo nelielo apavu veikalu jau septiņdesmitajos tajā labprāt iepirkās pat Zviedrijas karaļa ģimene, bet deviņdesmito gadu sākumā, drīzpēcneatkarībasatjaunošanas, vārds Euroskor tapa zināms vai ikvienam Latvijas iedzīvotājam.Taču šobrīd Andersonu ģimenes vārds daudziem Latvijas ļaudīm saistās ne tikai ar ērtiem, izturīgiem un skaistiem apaviem, bet arī ar vēlmi palīdzēt savasTēvzemes jauniešiem, sadarbībā ar Vītolu fondu , dāvājot viņiem iespēju iegūt augstāko izglītību.

 

Sarmīte Andersone-Šveics, atbalstot talantīgus, centīgus, bet mazturīgus jauniešus, ir dibinājusi Aivara Andersona ģimenes stipendiju, Viļņa Viktora Šveics stipendiju un SarmītesAndersones-Šveics stipendiju profesionāli  technisko skolu audzēkņiem. Arī uzņēmums Euroskor, sekojot Sarmītes piemēram, ik gadu ziedo vienai stipendijai. Šogad Sarmīte Andersone-Šveics atbalsta architektūras studenti, topošo Jaunā Rīgas Teātŗa aktieri, vecmāti, fizioterpeiti, ārsta palīgu un mežsaimniecības techniķi. Viņa ik gadu tiekas ar saviem stipendiātiem, ir patiesi ieinteresēta viņu likteņos, un tad kopā pavadītais laiks aizrit nemanot. Ziedotāja, izvēloties, kam sniegt atbalstu, saka: “Sākumā vērtēju, kādās jomās jaunieši studē. Bet tagad skatos, kam ir lielāka vajadzība, un dodu stipendijas tiem, kuŗi dzīvo ļoti grūtos apstākļos.”Jaunieši sniegto atbalstu allaž pratuši novērtēt, un vēl ilgi pēc studiju beigšanas ar pateicību atceras savu ziedotāju. Un ne tikai atceras – vairāki no viņiem, piemēram, AivisRomančuks, kuŗš ieguvis zobārsta izglītību, arī pats ir ziedojis citu jauniešu atbalstam, īstenojot dzīvē Vītolu fonda pamat ideju: "Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!"

 

SarmīteiAndersonei-Šveics, kā viņa pati atzīst, ir pamatots iemesls lepoties ar saviem stipendiātiem: "Priecājos par to, ka stipendiāti pēc studiju beigšanas paliek strādāt Latvijā, jo viņos ir latviskais gars un viņi ir pārliecināti, ka jādod kaut kas atpakaļ, jādod pienesums savai valstij." Sarmīte Andersone-Šveics Latvijā ir palīdzējusi ne tikaišiemjauniešiem – viņa deviņdesmitajos gados sniegusi atbalstu arī vairākiem Latvijas māksliniekiem, rīkojot savā mājā Zviedrijā viņu darbu izstādi, palīdzējusi slimiem bērniem Zviedrijā, vācot naudu zālēm, vedusi uz Latviju humāno palīdzību cilvēkiem, kuŗiem tas bija ļoti nepieciešams.Tagad Sarmīte Andersone-Šveics apmeklē dievkalpojumus un dažādus kursus, jo viņu interesē dažādu tautu kultūra, reliģija un vēsture, daudz ceļo. Un vēl viņa ļoti priecājas par visiem saviem mazbērniem.

 

Sarmīte Andersone-Šveics Latviju kopā ar vecākiem atstāja viena gadiņa vecumā, un Zviedrijā pavadīta lielākā daļa mūža. Viņas dēls Jānis Andersons tur ir dzimis, audzis, izglītojies, bet, pārņemot Sarmītes tēva uzsākto biznesu Euroskor, pārcēlies uz Latviju un sekmīgi turpina to vadīt. Jānis Andersons ir ilgus gadus darbojies Rotary klubā, uzņemoties svarīgus pienākumus un atbildīgus amatus. Runājot par labdarību, Jānis allaž paudis pārliecību, ka būtu ļoti nepareizi, ja viņš ar savu labklājību nedalītos. Bez tam vārds rotary nozīmē "kalpot pašaizliedzīgi", un to, ka kalpošana cilvēkiem, jo īpaši Latvijas ļaudīm ir neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa, Jānis Andersons, tāpat kā viņa mamma Sarmīte, ar savu darbību ir apliecinājis atkal un atkal. Ik gaduJānis Andersons ir pats pirmais fonda ziedotājs, kuŗš slēdz ziedojuma līgumu nr.1. Šis gads nav izņēmums – tikai šoreiz Jānis Andersons kopā ar bērniem, radiem un draugiem nolēma pasniegt ļoti īpašu dāvanu: 9. Janvārī dibināt SarmītesAndersones-Šveics jubilejas stipendiju, uzticot to administrēt Vītolu fondam.

 

Grattispåfödelsedagen! Tāds daudzus jo daudzus gadus bija draugu un kollēgu sveiciens šai svētku dienā, taču šogad tas skanēs vairāk latviski, tik patriotiski un tik nozīmīgi pašai jubilārei. Paldies visiem sveicējiem par dāvanu un daudz laimes jubilārei SarmīteiAndersonei-Šveics!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA