EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Rotāsimies Krāslavas 3x3!
81885

Ilze Cekule    24.10.2017

 

 

Laikā, kad Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā izskanēs simtgades Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku nobeiguma koncerts, Krāslavā ieskanēsies pirmais no diviem Vispasaules latviešu ģimeņu saietiem 3x3 Latvijā. Krāslavieši saieta saimnieku godā būs pirmo reizi. Ar latgalisku sirsnību un viesmīlību no 8. līdz 15. jūlijam pulcinās kopā latviešus no visām pasaules malām, lai svinētu un rotātos par godu Latvijas simtgadei, koptu latvietību un uzlādētu latviskās „baterijas”. Lai pēc vienas kopīgas, izzinošiem pasākumiem, dziesmām, dančiem un citiem notikumiem piepildītas nedēļas katrs saieta dalībnieks varētu doties mājup ar patiesu pārliecību un lepnumu: “Jā, es esmu latvietis un lepojos ar to! Šī ir mana rota! Un tikai es esmu šīs rotas kalējs un glabātājs!”

 

Krāslava... šī pilsēta tiek uzskatīta par vienu no senākajām rakstītajos avotos pieminētajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā, kas izveidojusies 9. gadsimtā pie pilskalna Daugavas-Dņepras ūdensceļa malā. Vikingu sāgās Krāslava dēvēta par Dynasaiforgarðr jeb "Daugavas pilskalnu”, uz leju no kura var sākt burāt. Krāslava ir Latgales pērle, kurā savijas pirmatnīgā dabas elpa ar vēstures noslēpumainības plīvuru, mūsdienu architektūru un technoloģijām. Pilsēta tā vien aicina sajust savu senatnīgo dvesmu dabā un ieraudzīt vēsturi savos cilvēkos, kuŗu daudznacionālais sastāvs ir unikāla cilvēku savstarpējās sapratnes un tolerances liecība.

 

Kas vēl jāzina par Krāslavu? Pilsētas ģerboņa vairogs ir zilā krāsā. Uz vairoga sudraba krāsā attēlots sens peldošs burukuģis ar paceltu buru un pieciem airiem. Burukuģis apzīmē kuģošanu pa Daugavu, savukārt pieci airi simbolizē piecas pilsētā dzīvojošās pamattautības – latviešus, krievus, baltkrievus, poļus un ebrējus –, ar ko krāslavieši lepojas.

 

Krāslavā un tās novadā pavisam ir 146 ezeri, tostarp arī Latvijas dziļākais ezers – Drīdzis. Pilsētai cauri plūst Daugava, kas šeit ir īpaši krāšņa – dabas parkā “Daugavas loki” Daugavas ielejā, posmā no Krāslavas līdz Naujenei, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, mūsu likteņupe met 8 līkumus citu aiz cita. Starp citu, tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur Daugava saglabājusi savu dabisko tecējumu.

 

Uz nedēļu par saieta mājvietām kļūs Krāslavas pamatskola un Krāslavas Valsts ģimnazija, kas atrodas 500 metru attālumā viena no otras. Gulēšana paredzēta klasēs uz matračiem un nelielajā ģimnazijas internātā. Sarīkojumi un citas aktīvitātes notiks Grāfa Plātera pils jeb Krāslavas pils territorijā, kas ir 18. gadsimta valsts nozīmes architektūras piemineklis. To ieskauj saimniecības ēkas un pils parks. Parkā valda barokāli romantiska noskaņa, un, tur pastaigājoties, var baudīt unikālo skatu uz Daugavas lokiem un Krāslavas pilsētu.

 

Maltītes baudīsim pils zirgu staļļos jeb amatu mājā.

 

Krāslavas saieta pamattēma ir ROTA. Rota kā garīgs spēks, dvēseles kultūra, identitāte, mīlestība un izpratne. Rota kā tautas vienotība un spēks. Rota it visur: cilvēkos, dabā un notikumos.

 

Saieta ievirzēs – rotāsim sevi, apkārtējos un Tēvzemi. Tam esam sarūpējuši īpaši daudzveidīgas ievirzes (nodarbības), lai katrs varētu izvēlēties sev tīkamāko. Būs iespēja mācīties latgaļu valodu kopā ar Valentīnu Lukaševicu un izzināt Latgales kultūras mantojumu ar Ilgu Šuplinsku. Latviešu liksteņstāstus stāstīs Lelde Neimane. Ieskatu žurnālistikas pasaulē sniegs Ansis Bogustovs un Daiga Biteniece, savukārt savus spēka avotus smelties varēs kopā ar Aloidu Jurčenko un Inesi Krūmiņu. Viena no saieta ieviržu klāsta nemainīgajām vērtībām arī šogad būs ģimeņu seminārs ar Līgu Ruperti un Māru Tupesi, bet kopā ar Andri Tomašūnu varēs doties pie Krāslavas novada interesantiem un nozīmīgiem cilvēkiem. Lolita Lūse sievām sniegs padomus no saimnieču pūra, Anna Āze iepazīstinās ar meža rotu, savukārt kopā ar Līgu Reiteri darbosimies “Ziednīcā”.

 

Kā ierasts, būs arī iespēja darināt pašiem sadzīvei noderīgas lietas. Katrs saieta dalībnieks varēs izvēlēties starp iespēju izmēģināt roku Latgales tradicionālajā keramikā podnieka Valda Pauliņa uzraudzībā vai iemācīties darināt māla bungas ar Madaru Bartkeviču. Un, protams, rotas! Koka rotas pie Jāņa Puda, ādas rotas un pastalas pie Agritas Krieviņas. Vieglāku un gaisīgāku materiālu cienītāji varēs izpausties pērļu veidošanā un papīra lampu izgatavošanā. Ceļošanas pamatus ierādīs Dace Miezīte, un doties ceļojumā, izzinot sevi, noteikti izdosies teātrī, dejošanā vai korī. Bet svētki nebūtu svētki bez mielasta – tieši tādēļ būs arī iespēja doties bišu dravā uz vietējo z/s Kurmīši kopā ar Ivaru Geibi, darināt alu un iepazīt latgaļu tradicionālo virtuvi.

 

Paši, paši mazākie varēs darboties kopā ar mammām, bet bērni no 3 līdz 6 gadu vecumam apvienos patīkamo ar lietderīgo dabas pētnieku un rotaļu pētnieku ievirzē. Bērni no 7 līdz 14 gadiem arī varēs doties pie dabas, mežā, kā arī veidot grafisko dizainu, izdzīvot Krāslavas teikas un pasakas, veidot animācijas filmiņu un, protams, sportot. Kopā ar vecākiem varēs izstrādāt kāda īpaša tērpa dizainu pie Anetes Agnetas Krišjanovas vai izgatavot koka rotaļlietas pie Anda Zvīguļa.

 

Vakarā – radošo darbnīcu rinda – doņu cepures, floristika, Boņuka darbnīca, kā arī dažādas sporta aktīvitātes gan stadionā, gan Daugavā; koncerti, sarīkojumi un sporta aktīvitātes, nakts diskusijas un citi aizraujoši pasākumi. Un – dienas izskaņa ar nīkšanu un dančiem.

 

Saietu veidojam mēs – Ilze un Lauris Cekuli kopā ar bērniem Loriju, Ako Kārli, Loti un Elzu Hermīni. Šis ir pirmais mūsu organizētais saiets, par ko esam ļoti pagodināti un lepni. Mūsu ģimenes pamatvērtība ir kopābūšana, savas tautas spēka un gudrības turēšana godā. Augstu vērtējam sirds gaišumu, gudrību un godīgumu, kā arī labu humora izjūtu. Savus bērnus audzinām pēc principa “no sirds uz sirdi”, ne tikai ņemt, bet arī dot, cienīt un godāt. Pēc šāda paša principa arī veidojam saietu. Lai darbs ritētu raitāk, talkā aicinājām stipru un latvisku ģimeni – Ievu un Robertu Treimaņus ar bērniem Laumu, Elzu, Valteru un Eduardu.

 

Mēs ticam un zinām, ka stipras ģimenes ir Latvijas rota.

 

Tiksimies Latgales rotā Krāslavā – vietā, kur iepukstas Latvijas sirds!

 

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts: liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N..E., Grand Rapids, MI 49503, USA. Tel: (616)456-8023. Dalības maksa: US $350, - personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot $ 800, - kodolģimenei.

 

Marta sākumā www.3x3.lv būs sīkāka un precīzāka informācija par ievirzēm, vakara proagrammu u.c. aktīvitātēm.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA