EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
PĀRMAIŅU LAIKS IR KLĀT! Par trimdas preses nākotni
82442

Ligita Kovtuna    17.11.2017

 

 

Tā vien gribējās virsrakstā likt zināmos Raiņa vārdus: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies,” taču, šoreiz BLIK (Brīvās Latvijas izdevēju kopas gadskārtējā sēde Rīgā notika ne vairs rainiski filozofiskā garā, bet, ņemot vērā reālo situāciju attiecībā uz abonentu skaita straujo kritumu un financiālajām rūpēm, - gluži praktiskā un lietišķā gaisotnē. Proti, tika konkrēti iezīmētas turpmākās darbības aprises, lai vēsturiskā trimdas prese, kas pārdzīvojusi daudzus gadu desmitus, turpinātu pastāvēt un būt noderīga, nē, nepieciešama latviešiem ārpus Latvijas un, protams, interesanta arī tautiešiem Latvijā.

 

Sēdē piedalījās: BLIK priekšsēdis Aivars Sinka (Lielbritanija), Aija Ebdena (Vācija/Latvija), Juris Rozītis un Ieva Reine (Zviedrija), Kristaps Grasis (Vācija, ELA), Māris Slokenbergs (DVF un viesnīcas „Radi un Draugi”, kā arī DV valdes pārstāvis), kā arī šo rindu autore. Klāt nebija Nīls Ebdens (Vācija; novēlam viņam drīzu izveseļošanos!) un Terēze Bogdanova (Anglija). Viņas atsūtīto rakstisko vērtējumu/vēstījumu izmantojām kā jaunā koncepta formulējumu, un to lasiet turpinājumā.

 

Atšķirībā no agrāku gadu BLIK un redakcijas sēdēm, netika tērēts laiks „šķēpu laušanai” par tāmes pozicijām, jo pēdējo gadu laikā ir panākta savstarpēja uzticēšanās un izdevēju cieša sadarbība ar redakciju uz abpusējas ieinteresētības pamata. Optimismu vairo uzvara, resp., finanču piešķīrums 8198,78 eiro apmērā no Sabiedrības integrācijas fonda, kas kalpo ne vien kā nozīmīgs ekonomisks atbalsts, bet arī kā gandarījums par labi veiktu darbu.

 

Tātad – šoreiz darba sarunas bija vērstas nākotnes virzienā. Redakcijas sēdē svētdien, 29. oktobrī, „toni uzdeva” Kristaps Grasis, nākot klajā ar konstruktīvu piedāvājumu Simtgades ietvarā izveidot jauna modeļa mediju, kas pārliecinoši turpinātu esošās trimdas preses tradiciju un pastāvēšanu. „Tam jābūt mērķim ar reālu piedāvājumu” (Kristaps Grasis), un tā aprises lasiet šā raksta beigās. Kā vienprātīgi nolēma sēdes dalībnieki, pamats ir, turklāt rūpīgi saglabāts ar mūsu abonentu un atbalstītāju pūlēm. Te vēlreiz jāpiemin Daugavas Vanagu fonds Lielbritanijā un Latviešu Nacionālā padome Lielbritanijā – liels paldies!

 

Redakcija arī saņēma atzinīgus vārdus par mūsu avīžu – Brīvā Latvija un Laiks saturu, īpaši no Kristapa, kas pastāstīja par savu „lasīšanas ieradumu”, proti, ik dienu vienu stundu viņš atraujoties no darba, lai vienkārši sēdētu un izlasītu avīzes!

 

Runājot par BL sadarbību ar Amerikas ilgdzīvotāju Laiks – īstenībā abu avīžu pastāvēšana līdz šai dienai ir abu daļējās apvienošanās rezultāts. Un tas dod pamatu uzskatīt, ka trimdas medijiem tiešām pēc iespējas jārod kopīgas sadarbības ceļi. (PBLA sēdes dienās šoruden sanāca saruna ar Amerikas igauņu sabiedrības aktīvistu Erik Suuberg no Bostonas. Viņš pastāstīja, ka Amerikas igauņu avīzes – Laika analoga abonementu skaits jau kādu laiku ir zem tūkstoša, un tas joprojām pastāv, pateicoties Amerikas igauņu apvienības ikgadējam finanču atbalstam.)

 

Darba gaitā notika arī speciālas izdevēju sēdes viesnīcas „Radi un Draugi” viesmīlīgajās telpās, kur tika apspriesti finanču rādītāji un pieņemts nākamā – 2018. gada budžets, Aivars Sinka pieredzes apmaiņas nolūkos tikās arī ar šobrīd Latvijā neatkarīgākā un profesionāli spēcīgākā nedēļraksta Ir žurnālistu Paulu Raudsepu.

 

Tātad – uz priekšu! Turpināsim abonēt Brīvo Latviju un Laiku, pirksim skaistos Mākslas kalendārus un nepadosimies globālās virspusības un paviršu ziņu „kaŗagājienam”!

 

Piedāvājam jūsu ievērībai sēdes laikā tapušās jaunā koncepta aprises un aicinām uz sadarbību.

 

Laikraksti, ko trimdas latvieši aizsāka, lai uzturētu savstarpējo komunikācijas saikni un latviešu valodu, tagad ir jāturpina jaunā veidolā, lai saglabātu to jaunajai latviešu diasporai.

 

• Atjaunotā medija saturs turpinās kalpot vēsturiskās trimdas preses galvenajiem mērķiem:

- stiprināt informātīvo saikni starp latviešiem ārzemēs un starp diasporu un Latviju;

dokumentēt un saglabāt vēsturei diasporas dzīvi un sabiedrisko darbību, kas kļūst aizvien plašāka;

sniegt neatkarīgu un kvalitatīvu informāciju no pirmavotiem par Latvijas polītiku, tautsaimniecību, kultūru un sociālajām norisēm;

 to visu aprakstīt labskanīgā un pareizā latviešu valodā, par virsuzdevumu stādot tautiešu, īpaši jaunākās paaudzes, nacionālās pašapziņas un piederības Latvijai stiprināšanu.

 

• Atjaunotā medija forma – respektējot t.s. vecās trimdas intereses (viņi sastāda nozīmīgāko abonentu loku), kā arī joprojām aktuālo avīžu lasīšanas paradumu lielā mūsdienu sabiedrības daļā, saglabāt avīzes drukāto versiju, līdz ar digitālo formu un tai pievienot audiovizuālās un tīmekļa platformas.

 

• Abonentu un lasītāju loks nākotnē tiek lēsts attiecīgi 4-5 tūkstoši un 15-20 tūkstoši, ņemot vērā, ka avīze joprojām tiek pasūtināta vai piegādāta organizācijām, bibliotēkām, draudzēm, vēstniecībām u. c. Daudzpusīgā un mūsdienīgā veidā pasniegta informācija, komentāri un apraksti par diasporas pašu rīkotām aktīvitātēm un personībām ir veids, kā tieši ieinteresēt potenciālos abonentus un lasītājus.

 

• „Starta kapitāls” – esošais abonentu un atbalstītāju loks; reklāmas tirgus paplašināšana, piedāvājot tās izvietošanu visās medija platformās, g. k. tīmekļa vidē; līdzdalība Latvijas valsts institūciju un sabiedrisko fondu konkursos, vienlaikus pārliecinoši argumentējot spēcīga diasporas medija vajadzību un nozīmi saskaņā ar Nacionālās attīstības programmā paredzētajiem uzdevumiem, kā arī atgādinot par diasporas ekonomisko pienesumu Latvijas ekonomikā.

 

• Sabiedrības partneru lokā aicināti esošie diasporas mediji Eiropā, Amerikā, Kanadā un Austrālijā; „jumtorganizācija” PBLA un tajā ietilpstošās zemju organizācija, Latvijas pašvaldības un valsts institūcijas; izņēmēji; privātpersonas.

 

Šī informācija tiks nosūtīta minētajam iespējamo sadarbības partneru lokam, un to pārstāvji tiks aicināti uz konferenci, iespējams, Anglijā, Straumēnos, bet tas vēl tiek diskutēts. Taču ikviens ir lūgts rakstīt savus priekšlikumus un ieteikumus jau tūlīt, nākt domubiedru pulkā. Savas vēstules adresējiet redakcijai – e-pasts redakcija@brivalatvija.lv vai Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011.


Lai top!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (1)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA