EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Maira Reinberga arī pandēmijas laikā strādā
112333

   02.06.2020

 

 

Šai laikā, kad esam ieslodzīti četrās sienās un daudz laika pa­­vadām vienatnē, visvairāk pie­trūkst gluži cilvēciskas saskar­smes, sarunu ar tuviem cilvē­kiem, moža vārda – kā Gunārs Priede izteicies lugā “Trīspad­smi­tā”: “Sirsnīgs vārds pat kaķim patīkams.” Bet uzspiestā distan­cēšanās rada vēl kādu viltus illū­ziju, ka šī nelaime skaŗ tikai ma­­ni, vēl manu ģimeni un tu­­vākos draugus… nu, labi, pilsētu, val­sti… jā,  arī tuvākās valstis… labi jau labi, visu Eiropu, kuŗas sa­­stāvdaļa esam arīdzan mēs, Lat­vija. Tālākās ziņas par citurieni līdzinās sakaltušai lapai karstā laikā, un nekas vairāk – lai avīzes un internets vēsta, ka arī tālās svešās zemēs šī nelaime izplatās... 

 

Taču šodien pienāca teju vai izmisusi vēstule no gleznotājas Mairas Reinbergas tālajā Ame­rikā.

 

“Es jūtos mazliet vientuļa, un tā ienāca prātā ar Jums dalīties ar man iepriecinošām ziņām. Manu jaunāko gleznu pieņēma virtuālā izstādē šeit, Providence Art Club.”

 

Tātad arī Mairu ir skārusi pan­dēmijas laika noslēgtība, varbūt vēl vairāk nekā mani vai kādu citu! Šī ziņa izraisīja acumirklīgu reakciju. Tiesa gan, es neko tau­s­­­tāmu nevaru izdarīt mākslinie­ces labad, kas atvieglotu viņas dienas un atbrīvotu viņas brīvo radošo garu – pat ja varētu, ne­­kur tas nevarētu aizlidot! Un tomēr var­būt viņa jutīs, ka esmu ar viņu, ja uzrakstīšu nelielu in­­formāciju latviešu laikrakstiem tālās ze­­mēs?

 

Uzreiz painteresējos un same­k­­­lēju, ka Providensa (Providence) ir lielākā Rodailendas (Rhode Island) pavalsts pilsēta un ka Providensas mākslas klubs šo­-gad svin 140 gadu jubileju, tātad dibināts 1880. gadā. Internets paziņoja vēsti, kas gan nav sveša arī mums: tāpat kā pie mums Latvijā, tā Rodailendas dizaina skolas (Rhode Island School of Design) mūzejs šajā laikā ir ap­­meklētājiem slēgts, tādēļ pa visu ASV izziņotā izstāde ar naudas balvām var notikt tikai virtuāli. Arī katalogs apskatāms un iz­­lasāms vienīgi internetā. 

 

No tā uzzināms, ka uz šo iz­­stādi bija sasūtīti ap 700 darbi, no tiem virtuālajai izstādei atlasīti 83 autoru 97 darbi. Tie ir darināti visdažādākās tēlotājas mākslas technikās – glezniecība (abstrakta, dekorātīva vai reālistiska), akvarelis, iespiedgrafika, arī zīmulī tverti, fotografijas, asamblāžas un mix media technikā veidotas. Žanru ziņā atklājas visdažādā­kās intereses – klusās dabas, ai­­navas, cilvēki darbībā, fantazi­jas – šajā ASV izstādē nekādi pārsteigumi neparādās, pie mums Latvijā līdzīgās izstādēs ir tāpat. Atšķirības parādās tikai niansēs, piemēram, sižetu izvēles ziņā – lai gan katalogā tas nav uzsvērts, tomēr nacionālā daudzveidība un nacionālā izcelsme dara savu: atsevišķi iedvesmas avoti nāk no visas pasaules. Tajā pašā laikā iz­­stādē vairākumā ir reālistiski tverta pasaules attēlošanas aina – tādu mākslu grib baudīt visā pasaulē.

 

Starp citiem visas Amerikas māksliniekiem iezīmējas arī Mai­ra Reinberga, dzimusi Lat­vijā. Māksliniece “Baroka pasāžu Nr. 4” veidojusi kā abstraktu darbu. Tajā viņa nespodri pelēkzilā fonā uz muslīna auduma spiedusi dzeltenus, oranžus un sar­kanīgus krāsu rakstus, spiedusi ar rokām. Tie reizē ar faktūrām kārtoti ritmiskā līniju un krās­laukumu mijā, radot gaišu, dzī­vespriecīgu noskaņu.

 

Katalogā atkārtoti gleznotājas vārdi, kas lasāmi viņas mājas­-lapā: ”Mūzika ļoti dziļi iespaido manu darbu: līniju un krāsu daudzveidība attēlo kustību, ilg­s­ta­mību. Es pūlos notvert un atainot to iluzorumu, izsmalcinātību un noslēpumainību. Es vēlos, lai mani gleznojumi izceļ skaistumu, harmoniju un mieru”. To uz­­tvē­ris arī kāds recenzents avīzē Lake Placid News: “Ja viņas darbiem ir kāds mērķis, tad tas ir ar otas vilcienu aizslaucīt prom visu neglīto, kakofonisko un griezīgo, visu, kas nodara sāpes dvēselei. Ap­­brīno­jamā kārtā viņai tas sek­mē­jas.”

 

Šajos vārdos izlasāmi māksli­nieces daiļrades pamatprincipi.

 

Prieks, ka cienījamā gleznotāja Maira Reinberga arī šai laikā atradusi spēku radīt tik dzī­vespriecīgu darbu.


P.S. Kad raksts jau bija nosūtīts, pienāca ziņa, ka šajā izstādē, kam, izrādās, ir dots nosaukums The seeing of sound – “Skaņas ierau­dzī­šana”, Maira Reinberga saņē­musi Honorable Mention – Cil­di­nošo atsauksmi. Apsveicam māk­­slinieci visu lasītāju un māk­slas cienītāju vārdā!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA