EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Lolita Ritmane: “Es ceru, ka kaut kur debesīs Aleksandrs Grīns jūt to, cik dziļi viņa stāsts ir ietekmējis mūs visus.”
114900

   17.11.2020

 

 

15. novembrī, Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” svinī­ga­jā ceremonijā apbalvoja labākās filmas un filmu nozares profe­sionāļus. Par labāko piln­met­rā­žas spēlfilmu atzīta vēsturiskā kaŗa drāma “Dvēseļu putenis”, savukārt tās režisors Dzintars Dreibergs saņēma arī balvu par labāko spēlfilmas režiju. Filmas “Dvēseļu putenis” komanda saņēma kopā sešas balvas – kā labākā pilnmetrāžas spēlfilma, par labāko spēlfilmas režiju, par la­­bāko operātora darbu spēlfilmā, par labāko grima mākslinieka darbu, par labāko mūziku un par labāko montāžas režiju.

 

Filmas mūzikas autore, pazīs­tamā un augsti titulētā kompo­niste Lolita Ritmane pēc Lielā Kristapa balvas paziņojuma Lat­vijas TV teica:

“Paldies cienītai Lielā Kristapa žūrijai par šo godu!  Un apsveicu visus šī vakara nominētos māk­sliniekus! Paldies manai “labai rokai” – manam vīram Markam Mattsonam, mūzikas producentam un skaņu režisoram. Mark, viss ir iespējams, kad Tu man esi blakus!

 

Visi, kuŗi piedalījāmies “Dvē­seļa puteņa” filmēšanā, – mēs esam saistīti uz mūžu. Es gribu Jūs ietīt mīlestības segā, lai mēs kopā varētu pateikt paldies Dzin­taram Dreibergam un Ingai Pra­ņevskai. Paldies, Dzintar un Inga, par uzticību, sadarbību un draudzību!  Es atceros neskai­tā­mās stundas, kopā strādājot ar Dzintaru un ar brīnišķīgo montētāju Gati Belogrudovu, virtuāli un Rīgā – sapņojām par mūziku un tās nozīmi šai filmai. Pateicos Latvijas Radio 1 vienī­bai – Varim Kurmiņam, Mārim Briežkalnam, Gustiņam, Mārim, Ivo, Pāvelam... Studijā kļuvām par mazu (īstenībā – lielu) ģi­­meni. Valsts Akadēmiskajam ko­­rim  “Latvija”, Mārim Ošlejam un diriģentam Mārim Sirma­jam... Mīļie mākslinieki! Kad jūs pirmo reizi no lapas sākāt dzie­dāt “Lūgšanu”, sapratu", ka jūsu balsis ir mūsu latviešu dvēseles,  kas kā maģiskas stīgas mūs vie­no un stiprina.  Izciliem mūzi­ķiem, orķestrim – milzu paldies! Paldies Edgaram Saksonam, Baibai Čirksei, Larijam Renčam, Aleksandram Vaitsahovskim, Richardam Zaļupem, Sanitai Spa­rānei, visai, visai ģimenei un visiem šīs filmas labvēļiem!  Bez jums šis nebūtu bijis iespējams.

 

To my non Latvian film music colleagues, friends, fans and critics all over the world - thank you for embracing and internationally recognizing “Blizzard of Souls”, the film itself, cinematograhy by the brilliant Valdis Celmiņš, my score, and the power and beauty of thousands of Latvians joining together under the magnificent direction of Dzintars Dreibergs to create this epic film!

 

Un visbeidzot – paldies manai ģimenei un tuviniekiem gan Amerikā, gan Latvijā, paldies, ka jūs man esat! Zinu, ka mans Tētis no debesīm vēroja un turpina vērot visu. Jutu viņa dvēseli, komponējot katru noti šai filmai. Paldies!”

 

Kopā četras balvas saņēma režisora Viestura Kairiša spēlfil­mas “Pilsēta pie upes” komanda – par labāko scēnāriju, par la­­bāko aktierdarbu gan pirmā, gan otrā plāna lomās, kā arī par labāko skaņu režiju.

 

Katra pa divām balvām sa­­ņē­ma lentes “Ko zina Klusā Ger­da” (par labāko mākslinieka dar­bu un labāko kostīmu mākslinieka darbu), “Valkātājs” (balva labā­kajai pilnmetrāžas doku­mentā­lajai filmai un balva par labāko operatora darbu dokumentālajā filmā) un “Mans mīļākais kaŗš” (balva labākā animācijas filmai un balva par labākā animācijas filmas režiju).

 

Balvas saņēma arī filmas “Pir­mais tilts” (balva labākajai īs­­metrāžas dokumentālajai filmai), “Maiņa” (balva labākajai debijas filmai), “Klātbūtne” (bal­va par labāko dokumentālās filmas režiju), “Gulbju jaunava” (balva par labāko animācijas mākslinieka darbu), “Divas strī­piņas” (balva labākajai studentu filmai).

 

Starptautiskās kino kritiķu un žurnālistu federācijas FIPRESCI balvu šogad saņēma režisoru Lie­nes Lindes un Armanda Zača filma “Klātbūtne”.

 

Laikraksta “Diena” specbalvu pie­šķīra divām filmām – Lailas Pakal­niņas filmai “Pirmais tilts” un Annas Začas un Nila Skapāna filmai “Visi mani draugi ir miruši”.

 

Izdevuma “Kino Raksti” spec­balva aizceļoja pie filmas “Ko zina Klusā Gerda” operātora Andreja Rudzāta. Operātors Andrejs Rudzāts par filmu “Ko zina Klusā Gerda” saņēma arī “Lielā Kristapa” žūrijas specbalvu – Atzinības rakstu. Žūrija atzi­nību piešķīra “par oriģinālu gais­mas un krāsu pielietojumu, radot jaunu, zaigojošu pasauli, kas skatītāju pārceļ netveramā vietā starp sapni un īstenību.” 


 

Atpakaļ