EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes Nams iestrēdzis Rīgas pilsētas birokratijā
60733
Foto: www.a4d.lv

Valters Nollendorfs, Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis    21.09.2015

 

Liekas, ka par spīti Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova publiski paustajam, centieni apturēt architekta Gunāra Birkerta projektēto Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes Namu tomēr nonākuši Rīgas pilsētas institūciju aizgādībā.

 

Rīgas pilsētas Attīstības departaments ir atļāvis Rīgas pilsētas būvvaldei līdz 2016. gada 11. maijam (!) pagarināt lēmuma pieņemšanu par būvatļaujas izsniegšanu. Kā lēmuma pamatojums minēts fakts, ka Rīgas pilsētas architekta atzinums Būvvaldē saņemts tikai divas dienas pirms termiņa notecēšanas - 2015. gada 8. septembrī, "radot nepieciešamību pēc papildu laika dokumentācijas izvērtēšanai kopsakarībā ar lietas materiāliem un spēkā esošo būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām". 

 

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un Latvijas Okupācijas mūzejs protestē pret šādu rīcību. Šāds pagarinājums, ja Rīgas pilsētas būvvalde tiešām izmantos visus atvēlētos astoņus mēnešus, nozīmē, ka 

 

      Valsts akciju sabiedrībai Valsts nekustamie īpašumi nebūs iespējams paredzētos ēkas būvdarbus pabeigt līdz Ministru kabineta rīkojuma Nr.307 18.08.2014.gada redakcijā noteiktajam projekta izpildes termiņam 2016. gada 1. oktobri, kas jau tagad pagarināts līdz 2017. gada 1. jūlijam;

 

      nebūs iespējams uzcelt tai pašā rīkojuma redakcijā paredzēto Padomju okupācijas upuŗu piemiņas memoriālu, kuŗa celtniecība tieši atkarīga no Mūzeja ēkas celtniecības un kuŗa izpildes termiņš noteikts 2017. gada 1. jūlijā;

 

      Latvijas Okupācijas mūzejam nebūs iespējams iekārtot jaunu, mūsdienīgu ekspozīciju un attīstīt pilnvērtīgu darbību Latvijas simtgadē, 2018. gadā;

 

      vēl ilgstoši strādājot pagaidu telpās ar stipri samazinātu apmeklētāju skaitu, arvien vairāk pieaugs Mūzeja operatīvā budžeta deficīts un Mūzejam radīsies vēl tālāki financiāli zaudējumi, kas jau tuvāko gadu gaitā apdraudēs Mūzeja eksistenci.

 

Rīgas pilsētas institūciju rīcība ir klajā pretrunā Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova publiski paustajiem apgalvojumiem, ka viņam rūp Mūzeja ēkas celtniecības iespējami drīza pabeigšana. Tā kā Būvvalde savlaicīgi saņēmusi gan Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes, gan arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumus, kas atbalsta projekta realizāciju, secinām, ka tieši Rīgas pilsētas institūcijas tagad ir primāri atbildīgas par projekta aizkavēšanu un no tās izrietošajām sekām. 

 

Turklāt projekta aizkavēšana ir pretrunā Latvijas Republikas Saeimas, valdības, valsts prezidenta un citu augstu amatpersonu skaidri izteiktajai vēlmei un atkārtotajam atbalstam šī valstij nozīmīgā projekta realizācijai. Mūzeja paplašināšana jau ietverta Saeimas 2006. gada anotācijā; pirmais Ministru kabineta rīkojums Nr. 286 „Par Latvijas Okupācijas mūzeja ēkas Rīgā Latviešu strēlnieku laukumā 1, rekonstrukciju" tika apstiprināts 2007. gada 17. maijā; projekta Plānošanas un architektūras uzdevumu (PAU), uz kuŗu pamatojas Būvvaldē iesniegtais techniskais projekts, Būvvalde izsniedza 2008. gadā; tā derīguma termiņš pagarināts 2011. gadā.

 

Gan Mūzeja paplašinātā ēka, gan Memoriāls ir iekļauti 2010. gadā apstiprinātajā Latviešu strēlnieku laukuma detalplānojumā. Nav objektīvu iemeslu kavēties ar šī ilgi apspriestā, apstiprinātā un celšanai sagatavotā projekta īstenošanu. Projekta tālāka aizkavēšana, lai kādu Rīgas pilsētas minēto iemeslu, apsvērumu, ieganstu vai rīcības dēļ, nopietni apdraud Mūzeja spēju pildīt 2006. gadā pieņemtā Latvijas Okupācijas mūzeja likumā noteiktos valstij svarīgos uzdevumus. To pilnīga izpilde nepieciešama tieši tagad, kad Latvijai jāsastopas ar Krievijas informatīvā kaŗa centieniem Latvijai un pasaulei uzspiest savu versiju par Hitlera-Staļina paktu un tā sekām Latvijā – padomju un nacistiskās Vācijas okupāciju un abu okupāciju nodarījumiem pret Latvijas valsti un tautu. 

 

Tādēļ prasām Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāja un atbildīgo Rīgas pilsētas institūciju nekavējošu rīcību, lai Rīgas pilsētas būvvalde bez tālākas kavēšanās veiktu savus uzdevumus un izsniegtu būvatļauju Latvijas Okupācijas mūzeja ēkas rekonstrukcijai.


No redakcijas. Šo publikāciju redakcija nosūtīja Nilam Ušakovam, kuŗš intervijā Laikam un BL (nr.21) apgalvoja: „Darbs, ko Okupācijas mūzejs dara, ir pelnījis pašvaldības atbalstu, un turpināsim to atbalstīt.”


 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA