EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latviešu diasporas dokumenti Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu archīvā
111507

Māris Brancis    21.04.2020

 

 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs (LVKFFDA) ir Latvijas Nacionālā archīva struktūrvienība, kas veic kinodokumentu, videodokumentu, fotodokumentu un skaņas dokumentu uzkrāšanu un nodrošina to pieejamību un izmantošanu. Lai gādātu par pēc iespējas vispusīgāka Latvijas nacionālā kultūras mantojuma apkopošanu, archīvs savā krājumā uzglabā ne tikai tos dokumentus, kas dažādos laika posmos tapuši Latvijas territorijā, bet arī tādus, kas reprezentē latviešu diasporu ārzemēs. 

 

Pirmās trimdas latviešu organizāciju vai privātpersonu dokumentu kollekcijas archīvā nodotas pagājušā gadsimta 90. gadu beigās, un jaunu dokumentu pieņemšana glabāšanā turpinās joprojām. Šobrīd archīvā ir izveidoti 32 trimdas latviešu dokumentu fondi un 12 no tiem ir pilnībā aprakstīti. Vairums no tiem ir saistīti ar Latvijas Valsts archīva (LVA) fondiem un agrāk bijuši tā kādreizējās Personu fondu un Trimdas dokumentu nodaļas (tagad – Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļa) pārziņā. Viens no lielākajiem fondiem ir 67. fonds - “Trimdas latviešu dokumentu kollekcija”, kuŗa sastāvu galvenokārt veido tieši no LVA pieņemtās vairākas dažādu privātpersonu uzkrātās vai veidotās kollekcijas.

 

No vairāk kā 55 tūkstošiem LVKFFDA fondos iekļautajiem dokumentiem lielāko daļu veido fotodokumenti (apmēram 41 300 glabājamo vienību), skaņas dokumentu katēgorijā ir apmēram 12 300 glabājamo vienību, savukārt kinodokumentu un videodokumentu skaits pārsniedz 1600 glabājamo vienību. Vairums šo dokumentu chronoloģiski aptver to laika periodu, kad Latvija bija okupācijas varā, taču archīva krājumā ir atrodami arī tādi dokumenti, kas radīti gan pirms 20. gadsimta 40. gadiem, gan arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas – 20. gadsimta 90. gados un 21. gadsimta sākumā. 

 

Trimdas latviešu dokumentu kollekcijas ir arī saturiski bagātas. Daudzveidīgais materiālu klāsts apliecina to, ka svešumā esošajiem latviešiem, rūpējoties par latviskā mantojuma kopšanu, bija svarīga arī tā dokumentēšana. Dažādos informācijas nesējos ir fiksēti sabiedriskās dzīves, sporta, kultūras notikumi, piemēram, ģimeņu pasākumi, teātŗa izrādes, pašdarbības koncerti, svētku sarīkojumi; īpaša uzmanība tikusi pievērsta dažādos gados un dažādās valstīs rīkotajiem trimdas latviešu dziesmu un deju svētkiem. Tāpat ir pieejami arī trimdas latviešu veidoto radio raidījumu, interviju, referātu, literāro darbu lasījumu audioieraksti, fotoattēli un kinoamatieru filmas ar iemūžinātām sadzīves ainām no trimdas latviešu dzīves, kā arī trimdā izdotās skaņuplates ar latviešu mūzikas ierakstiem. Šo kollekciju dokumenti archīvā nonākuši no vairākām trimdas latviešu mītnes zemēm – Zviedrijas, ASV, Lielbritanijas, Vācijas, Kanadas un Austrālijas. 

 

Vairākkārt dokumentus archīvam nodevusi Lielbritanijas Latviešu dokumentācijas centra un archīva vadītāja Inese Auziņa-Smita, kuŗa ir neatlaidīga trimdas vēsturisko dokumentālo materiālu saglabātāja jau daudzu gadu gaŗumā. Dokumentu ir atrodami LVKFFDA fondā “Lielbritanijas latviešu dokumentācijas centra dokumentu kollekcija”. Turklāt, sadarbībai ar Inesi Auziņu-Smitu tuvākajā nākotnē ir sagaidāms arī turpinājums – ievērojams daudzums fotografiju, starp kuŗām ir gan fotopozitīvi, gan to digitālās kopijas. Atsevišķus iepriekšminētā fonda dokumentus paredzēts iekļaut arī šogad iecerētajā Latvijas Nacionālā arhīva veidotajā virtuālajā izstādē “Latvieši Lielbritanijā”.

 

Apzinoties, ka latviešu diasporas organizāciju un privātajās kollekcijās varētu būt vēl daudz nozīmīgu un saistošu materiālu, LVKFFDA arī turpmāk ir atvērts sadarbībai un gatavs pieņemt glabāšanā savam profilam atbilstošus dokumentus. Sūtiet - LVKFFDA Dokumentu saglabāšanas nodaļas galvenais fondu glabātājam Mārim Melderim. E-pasts maris.melderis@arhivi.gov.lv

 

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

  


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA