EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Kad šodiena ar vēsturi satiekas…
126355
Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizatora Bertrama Zariņa uzruna kongresa atklāšanas sēdē 1989. gada 18. jūnijā, Sporta pilī Rīgā // Foto no B. Zariņa un P. Apiņa grāmatas “Latviešu ārstu kongress”

Kamena Kaidaka, LĀZA un LMF administrātore Latvijā    20.09.2022

 

 

Kad 1989. gada jūnijā plaši atvērās lidostas “Rīga” durvis, lai toreiz vēl Padomju Latvijā ienāktu vairāk nekā 100 brīvās pasaules latviešu ārsti, kuŗus savā starpā vienoja senākā no trimdas organizācijām – Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), nevarējām vēl zināt, kā izveidosies kontakti starp divām tik ļoti atšķirīgām pasaulēm. Bet sirsnība, latvietība, prieks par iespēju satikties, vēlme atbalstīt bija tā augsne, kuŗā uz palikšanu iesakņojās mecenātisms. Katrs atsevišķi vai arī profesionālās kopās, bieži arī kā latviešu draudzes, trimdas latvieši sāka savu palīdzības darbu Latvijas medicīnai. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu kontakti un palīdzības iespējas paplašinājās. Drīz pēc Pirmā ārstu kongresa 1990. gadā ārsti, brāļi Bertrams un Kristaps Zariņi (ASV) izveidoja bezpeļņas organizāciju Latvijas Medicīnas Fonds (LMF), kas sākotnēji bija saistīts ar LĀZA, 1999. gadā prof. Emma Irēne Groduma (Kanada) sava kaŗā kritušā brāļa – medicīnas studenta, piemiņai nodibināja Ojāra Veides fondu. Par tā vadītāju kļuva prof. Kaspars Tūters. 2003. gadā Dr. Ēriks Niedrītis (ASV) izveidoja Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fondu izcilā Latvijas ārsta piemiņai. Savu mecenāta darbu turpināja prof. Kristaps Keggi ar Keggi Fund for International Orthopaedic Education. Dr. Aina Galēja Dravniece no saviem līdzekļiem sponsorēja daudzu Latvijas jauniešu izglītības iespējas ASV. Tagad darbojas viņas vārdā nosauktais fonds. Precīzi vairs neviens nevar pateikt, cik daudziem kolēģiem Latvijā kādreizējās trimdas kolēģi ir palīdzējuši, bet šis skaitlis noteikti ir jau vairāki simti. Tāpat palīdzību saņēmušas arī Latvijas ārstniecības iestādes un augstskolas.

 

21. septembrī Rīgā sāk darbu nu jau 9. Latvijas ārstu kongress, ko atkal kopā rīko Latvijas Ārstu biedrība un Latviešu ārstu un zobārstu apvienība. 33 gadi – tā ir laika aiza, kuŗai vēl pāri met tiltu pirmā kongresa organizātori un dalībnieki, kas ieradušies Latvijā no tālienes – prof. Bertrams Zariņš, dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), prof. Kaspars Tūters (Kanada), dr. Ēriks Niedrītis (ASV), prof. Andis Graudiņš ( Austrālija). Kongresa atklāšanas vakarā 21. septembrī prof. Bertrams Zariņš pasniegtas LMF stipendijas trim jaunajiem Latvijas ārstiem un studentei no ASV. Kongresā arī filmas “Kristapa Keggi daudzās dzīves” pirmizrāde. 

 

22. septembŗa plenārsēde veltīta arī atskatam uz Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu (prof. Bertrams Zariņš). 2019. gadā, atzīmējot 30 gadus kopš pirmā kongresa, SIA Medicīnas Apgāds izdeva grāmatu “Latviešu ārstu kongress” – tas ir unikālu dokumentu, fotografiju un domu apkopojums. 

 

LĀZA savu 75 gadu jubileju svin ar tai veltītu plenārsēdi 23. septembŗa rītā, ko atklāj Vairas Vīķes-Freibergas uzruna. Turpinājumā LĀZA 75 gadiem veltītā dokumentālā filma, Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiātu sveikšana un izcilu lektoru priekšlasījumi. Bet vakara daļa P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur glabāšanā jau tālajā 1993. gadā ir nodots LĀZA archīvs, un mūzeja krājumus papildina LĀZA biedru individuālie dāvinājumi. 

 

“Gūt var dodot...” - šie Raiņa tik bieži pieminētā citāta vārdi ir LĀZA motto arī šogad. Gūt var dodot – par to pārliecinās visi, kas kādreiz snieguši palīdzīgu roku. Un LĀZA biedru vidū tādu ir daudz, ļoti daudz! 33 gadi ir laiks, kuŗā jau nomainījušās ārstu paaudzes, tomēr mecenātisma gars ir dzīvs.

 

Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress bija kā cīrulis, kas vēstīja pavasari. Saviļņojums un emocionālais pacēlums ir neatkārtojami. 9. Latvijas ārstu kongress ir apliecinājums tam, ka vajadzība būt kopā, lai domātu, runātu, iepazītu ko jaunu, nekur nav zudusi. Kongresa dalībnieku gājiens no Doma laukuma gar Brīvības pieminekli uz Sporta pili 1989. gada 18. jūnijā. Gājiena rīkotājs bija Viesturs Boka, tolaik Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātes prodekāns // Foto no B. Zariņa un P. Apiņa grāmatas “Latviešu ārstu kongress”


 

Atpakaļ