EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Izstāde “Rožu iela” Stūŗa mājā
127268
Dekoratīvi cimdiņi, kuŗus Mirdza Barbaka saņēma dāvanā no ieslodzījuma biedrenes Rīgas Centrālcietumā. Cimdiņi adīti ar šujamadatām1946. gadā. Foto: A.Reinholds

   06.12.2022

 

 

5. decembrī Stūŗa mājā atklāta polītiski represētajām sievietēm veltīta izstāde “Rožu iela”. Sieviešu ieguldījums pretošanās padomju režīmam ir nozīmīgs, tomēr mazāk pētīts un zināms. Izstāde stāstīs par sievietēm, kuŗas pašaizliedzīgi veltīja savu dzīvi pretošanās kustībai Latvijā un par to izcieta sodu. Izstādes kuratore ir vēsturniece Viktorija Pivena, bēgle no Ukrainas, kuŗa šobrīd strādā Latvijas Okupācijas mūzejā. 

 

Padomju okupācijas laikā Stūŗa mājā ieslodzītās sievietes tika turētas atsevišķā izolatora gaitenī, ko vietējā žargonā sauca par “Rožu ielu”. Latvijas Okupācijas mūzeja rīkotā izstāde “Rožu iela” ir stāsts par padomju režīma salauztajiem sieviešu likteņiem, dzīvēm un cerībām, kas nekad nav pametušas viņu sirdis. Izstādē izmantoti Latvijas Okupācijas mūzeja krājuma materiāli – oriģinālie dokumenti, fotografijas, personīgās mantas. Stūŗa mājas apmeklētāji autentiskajā vidē varēs iepazīt dažādos sieviešu likteņstāstus, kas veidojušies, ejot cauri šausminošajām cietuma kamerām, GULAGa sistēmas nometnēm un nometinājuma vietām. GULAG bija NKVD apakšnodaļa, kas 1930.–1960. gadā pārvaldīja koncentrācijas un “labošanas darba” nometnes PSRS territorijā. 

 

Apmeklētāji var arī apskatīt ieslodzītajām sievietēm piederējušos priekšmetus, noklausīties izteiktās apsūdzības un spriedumus un iepazīties ar oriģinālajiem 1941. gada dokumentiem, kuŗus saglabāja un mūzejam deviņdesmitajos gados nodeva jaunatnes pretošanās organizācijas “Nacionālā sardze” dalībnieki. 

 

Izstāde “Rožu iela” Stūŗa mājā Rīgā, Brīvības ielā 61 pieejama katru dienu no 10.30 līdz 17.30 par ziedojumu.

 

Uzziņai

Stūŗa māju - 1912. gadā uzcelto īres namu projektējis architekts Aleksandrs Vanags. 1919. gadā ēkā atradās Latvijas Revolucionārā kaŗa komiteja. 1940.–1941. gadā un no 1946. gada 28. janvāŗa ēkā atradās Iekšlietu Tautas komisariāts un Latvijas PSR Valsts Drošības komiteja. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas līdz 2008. gadam ēkā darbojās Valsts policija. Kopš 2014. gada daļu ēkas savai ekspozīcijai nomā Latvijas Okupācijas mūzejs.


 

Atpakaļ