EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Izdota grāmata par 3x3 kustību ārpus Latvijas
34303

   28.03.2013

Iznākusi grāmata „3x3 ārpus Latvijas 1981-2011. Pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem". Tā ir liecība par vienu no spēcīgākajiem fainomeniem latviešu trimdā - 3x3 kustību, kas no pirmās nometnes 1981. gadā ASV Gaŗezerā sakuplojusi visā pasaulē, kur mīt latvieši, un dziļas saknes kopš 1990. gada dzinusi arī Latvijā, stāsta Rasma Zvejniece, grāmatas redaktore.

„Man elpa aizraujas no pateicības un mīlestības, domājot par tiem simtiem, ja ne tūkstošiem, kas, algu negaidīdami, ar prieku un lielu atdevi ir strādājuši dienām un naktīm, lai mums būtu šis unikālais fainomens - 3x3. Grūti ticēt, kā tas viss iesākās, ka šī ideja spēja cilvēkus pārliecināt - būs labi, jādara, turklāt  jādara nevis šā tā, bet cik labi iespējams! Es nekur citur neko tādu neesmu  ne redzējusi, ne dzirdējusi," ievadvārdos raksta 3x3 kustības izveidotāja un globālā koordinātore Dr.Līga Ruperte.

Grāmatā sakopota informācija par 3x3 nometnēm, kas 30 gadu laikā (no 1981.  līdz 2011.gadam) notikušas ārpus Latvijas - ASV Gaŗezerā, Rietumkrastā un Katskiļos, Austrālijā, Almelijā Anglijā  un „Straumēnos”, Zviedrijā, Francijā un Kanadā.

Ar faktiem, fotografijām, aprakstiem, citātiem sniegts ieskats 149 nometnēs. Grāmatā minēto personu rādītājā vien ir 1542 vārdi.

Rasma Zvejniece stāsta, ka grāmatā ieguldīts četru gadu darbs. Bijusi arī doma izdot grāmatu gan par 3x3 nometnēm Latvijā, gan par nometnēm ārpus Latvijas. Taču par Latvijas nometnēm darbs apstājies, nesavācot materiālu. Tāpēc nolemts izdot tikai grāmatu par 3x3 ārpus Latvijas.

Grāmata tapusi ar neizsīkstošo Līgas Rupertes enerģiju, ar daudzu desmitu cilvēku atsaucību un atbalstu. Savus stāstus par 3x3 uzrakstījuši PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, nometnes lektori un ieviržu vadītāji Vaira Vīķe-Freiberga, Valters Nollendorfs, Lilita Spure, kā arī Latvijas 3x3 priekšsēde Inese Krūmiņa.

Grāmata izdota ar Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Maksima Strunska financiālu atbalstu, tā iznāk nelielā metienā un tiks dāvināta Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Okupācijas muzejam, Ārlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai. Grāmatu  saņems arī 3x3 padome ASV, Austrālijā, Īrijā un Latvijā, Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā un Krievijas latviešu organizācijas. Interesentiem grāmata bez maksas pieejama mājaslapāwww.3x3.lv, kā arī to var pasūtināt veikalos www.jr.lv un www.drukatava.lv.

3x3 ir nometne/saiets visu paaudžu latviešiem, kuŗā var piedalīties gan individuāli, gan divu un trīs paaudžu ģimenes. Nometņu mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības izjūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana, latvisko draudzību sekmēšana un Latvijā vēl viens mērķis - latviskas kultūrvides attīstīšana.

3x3 turpinās, un ik gadu notiek nometnes jeb saieti ASV (divi), Austrālijā un Anglijā, kā arī divas nometnes Latvijā. Kopš 2012.gada pievienojies arī 3x3 saiets Īrijā.


 

Atpakaļ