EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Esi sumināts, Frank Gordon!
127270
1998. gadā Franks Gordons apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Latvijas prezidents Egils Levits no (labās) žurnālistam, publicistam Frankam Gordonam pasniedza medaļu, uzsverot viņa nozīmīgo mūža ieguldījumu // Ilmāra Znotiņa (Valsts prezidenta kanceleja)

   06.12.2022

 

 

Latvijas vēstniecībā Izraēlā notika tikšanās ar Franku Gordonu. Okupācijas gados trimdā viņš bija labi zināms ar Aleksandra Solžeņicina grāmatas "Gulaga arhipelāgs" (izdevējs – apgāds “Grāmatu Draugs”) tulkojumu un rakstiem par dzīvi Latvijā padomju okupācijas režīma laikā. F. Gordons arī pētījis ebreju vēsturi Latvijā. Pēc neatkarības atjaunošanas F. Gordons publicējies arī "Lauku Avīzē", pēc tam "Latvijas Avīzē", turpinājis ik nedēļu rakstīt "Laikā" un "Brīvā Latvijā". 

 

Pasniedzot Frankam Gordonam medaļu, Egils Levits uzsvēra viņa nozīmīgo mūža ieguldījumu. Savukārt F. Gordons pasniedza Levitam grāmatu par ebreju un latviešu tautu attiecību vēsturi Latvijā. Ar šo dāvinājumu simboliski Latvijas Nacionālajai bibliotēkai tiek nodota Franka Gordona grāmatu kollekcija, kas nonāks bibliotēkas archīvos.

 

Frankam Gordonam šoruden apritēja 94 gadi. Kā atgādināts Nacionālajā enciklopēdijā, F. Gordons pats sevi dēvē par “latviski runājošu ārpusnieku”. Latviju viņš sauc par savu dzimteni, bet Izraēlu – par Tēvzemi. "F. Gordona ieguldījums īpaši vērtīgs ir tieši latviskajā kultūrvidē, jo viņa publicistiskie sacerējumi veltīti nozīmīgiem Latvijas vēstures krustpunktiem okupācijas režīmos, latviešu un ebreju attiecību jautājumiem, Latvijas kultūrai citu tautu kultūru kontekstā," lasām tīmekļa vietnē "enciklopedija.lv". "Autora izteiksmei raksturīgs atklāts tiešums un precīzitāte, prasme sociāli polītiskās parādības aplūkot plašās kopsakarībās, kā arī empātijas spēja. Viens no asākajiem sacerējumiem ir grāmata “Lokanums un spīts. Nekrievu likteņgaitas mūsdienu Maskavijā”, kas ar pseidonīmu Alberts Sābris izdota 1974. gadā apgādā “Grāmatu Draugs”. Tās sākumā ironiski un pat ciniski skaudri atklāts okupācijas režīma nodarītais ļaunums Padomju Latvijā – sovjetizētais un rusificētais domāšanas veids un pasaules uztvere, vērtību zudums, izkropļotā vēstures izpratne. Turpmākajās grāmatas daļās raksturotas citas PSRS dzīvojošās tautas un viņu likteņi okupācijas režīma ietekmē. Šī darba tematiskās aptveres un atklātības dēļ trimdas vidē F. Gordons ieguva apzīmējumu “latviešu Solžeņicins”.

 

1990. gadā F. Gordons sarakstīja grāmatu ar provokatīvu nosaukumu – “Latvieši un žīdi spīlēs starp Vāciju un Krieviju”, ko tajā pašā gadā Vaiva Puķīte un Jānis Straubergs no manuskripta pārtulkojuši angļu valodā – “Latvians and Jews between Germany and Russia”. Grāmata izdota Stokholmas latviešu apgādā “Memento”. Latviešu oriģinālā tā publicēta divas reizes – 1994. un 2001. gadā. Izmantojot vēsturiskus faktus un savu personisko pieredzi, autors vispusīgi parādījis latviešu un ebreju attiecību līkločus divu okupācijas režīmu ietekmē. Kopainas veidojumā nozīmīgs ir gan pētnieciskais materiāls par ebreju vēsturi Latvijā, gan vērojumi par ebreju tēla veidošanos latviešu tautas priekšstatos, folklorā un literātūrā, tāpat arī uzmanīga iedziļināšanās sociāli polītiskajos iemeslos, kas abas tautas nostatījušas vienu pret otru. Gan šajā, gan visās citās publikācijās autors konsekventi lieto etnonīmu “žīds”, noraidot tā iespējamo negātīvo konotāciju. Nacionālajā enciklopēdijā atgādināts, ka F. Gordona raksti tika veltīti ne tikai Latvijas un tuvāko kaimiņzemju, bet arī visas pasaules sociāli polītiskajām norisēm. Tie liecina par autora erudīciju, enciklopēdiskām zināšanām Rietumu un Austrumu vēstures, polītikas, kultūras jomās, spēju skaidri saskatīt un bez aplinkiem raksturot kādu polītisku vai kultūras situāciju, ietverot plašu kontekstuālu fonu.

 

2014. gadā apgādā “Laika grāmata” nāca klajā Franka Gordona jaunākais romāns “Mijkrēslis mikrorajonā”, kuŗā autors lasītājus ieved tajos laikos, kad Latvija bija “skrandu dižvalsts” skavās. Tas ir asprātīgs, patiess un smeldzīgs vēstījums, ko Franks Gordons savām acīm redzējis, uz savas ādas izjutis.

 

Franks Gordons dzimis 1928. gada 1. septembrī, Rīgā. Mācījies Rīgas Franču licejā. 1941. gada 28. jūnijā līdz ar savu ģimeni devies bēgļu gaitās uz Padomju Krieviju. 1945. gada 3. aprīlī viņi atgriezās Latvijā. No 1945. līdz 1957. gadam Franks strādāja Latvijas Telegrafa aģentūrā, no 1957. līdz 1971. gadam – vakara avīzē “Rīgas Balss”. Pārvarot grūtības, 1972. gadā F. Gordonam izdevās izbraukt no PSRS uz Izraēlu, savu Tēvzemi, kur viņš turpināja strādāt presē.

 

Tiktāl oficiālās ziņas. Bet – mīļais Frank, godātais Gordona kungs, joprojām cienījamais Laika lasītāj un labvēli! No sirds sveicam Tevi! Joprojām godājam un mīlam, vēlam stipru veselību un gaišas dienas!

 

Tavējie Latvijā, citur Eiropā un Amerikā


 

Atpakaļ